Daginstitution

  Brugertilfredsheden med dagtilbud i Danmark er generel høj. De forskelle der er, ser dog ud til, at der ikke umiddelbart er en direkte sammenhæng mellem økonomi og tilfredshed.

  Ingen sammenhæng mellem udgifter til dagtilbud og brugertilfredshed

  Der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem brugertilfredshed med dagtilbud og de kommunale udgifter til dagtilbud. Det viser nye tal fra Indenrigs- og Boligministeriet.

  Minimumsnormeringerne er med til at presse prisen på daginstitutionerne op i 2022

  Taksten for daginstitutioner er steget mere i 2022 end de foregående år. Det skyldes blandt andet krav om minimumsnormeringer, siger borgmestre.
  Børnene i landets folkeskoler og daginstitutioner kan forberede sig på at få mange nye ukrainske kammerater. Det bliver en stor udfordring for både økonomien og rekrutteringen af lærere og pædagoger.

  Analyse: Undervisning og pasning af ukrainske børn kan koste 2,6 mia.

  Hvis ukrainske børn skal modtage pasning og undervisning uden det går udover den eksisterende velfærd, vil det koste 2,6 mia. kr. og kræve 3.300 flere pædagoger og 2.100 flere folkeskolelærere.
  Det skyldes formentligt tekniske forhold og coronaudgifter, at kommunerne i de foreløbige regnskaber overskrider budgetterne massivt på alle de store velfærdsområder.

  Foreløbige regnskaber: Underforbrug på administration og overforbrug på velfærd

  Kommunernes foreløbige regnskaber for 2021 viser, at kommunerne har haft betydelige budgetoverskridelser på de store velfærdsområder og markante besparelser på administration. Men en stor del af de udsving vil blive korrigeret i de endelige regnskaber.
  Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade (V), håber på, at regeringen dropper al snak og lovgivning om at begrænse private velfærdstilbud i kommunerne. Han frygter, at det ellers vil få anlægsrammen til at eksplodere.

  Borgmester: Anlægsrammen eksploderer, hvis Folketinget skruer op for velfærd og spærrer for private ...

  Klasseloft, begrænsning af afkast for private dag- og plejehjemsinstitutioner og ideologi kan få anlægsrammen til at eksplodere, mener borgmester. Kampen om ideologi udfordres af kommunernes økonomi.

  Se kort: Færre kommunale og flere private institutioner

  Antallet af kommunale institutioner og institutionspladser falder i de fleste kommuner på børne-, ældre og handicapområdet. Men private tilbud stiger. Den tendens kan få vind i sejlene på grund af stigende anlægspriser.
  Benedikte Kiær (K) ser ingen anden udvej på end, at kommunerne bygger flere private plejehjem, daginstitutioner og botilbud. Alternativet er, at anlægsrammen ellers skal meget højere op.

  Borgmester: Private velfærdsinstitutioner breder sig for at omgå anlægsrammen

  Private velfærdstilbud som friplejehjem, botilbud og daginstitutioner vil sprede sig som ringe i vandet, så kommunerne kan spare på anlægsrammen. Det forudser konservativ borgmester.
  Der mangler i stigende grad pædagoger til blandt andet vuggestuer som her. Alligevel er cirka hver andet nye job på deltid.

  Ny opgørelse: Kun hver andet pædagogjob er på fuldtid

  Selv om der er mangel på pædagoger i mange kommuner, så er det kun cirka hver anden pædagogstilling, som bliver slået op på fuldtid. 'At flytte ansatte fra deltid til fuldtid er ikke noget quick fix,' siger KL-udvalgsformand.
  Nyvalgte Anders Wolf Andresen (SF), der er borgmester i Hvidovre Kommune har indkaldt til krisemøde, så der kan komme styr på coronakrisen i daginstitutionerne.

  Ekspert: Daginstitutioner kan forvente coronakrise helt ind i april

  Daginstitutioner og skoler er nu så coronapressede, at op mod 70% af medarbejderne er syge. Kommuner kan opleve akut coronakrise frem til april, hvor 75% børn skal smittes, før det topper, fortæller ekspert til NB-Økonomi.
  Det er første gang, at Jakob Næsager (K) bliver valgt som borgmester i Købehavn. Han ønsker, at man kan mærke, at der sidder en konservativ borgmester på børne- og ungeområdet.

  Ny konservativ borgmester er inspireret af Ritt Bjerregaard

  Den nye konservative børne- og ungdomsborgmester i København vil lade sig inspirere af tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard de næste fire år. Han vil én gang om ugen tage på besøg i byens daginstitutioner og skoler.
  Selvom vismændene ikke forventer nye nedlukninger til vinter, så anbefaler de, at hvis det skulle blive nødvendigt, så er lokale nedlukninger af skoler og daginstitutioner det bedste for samfundsøkonomien.

  Ingen nedlukning til vinter, men risiko for lokale restriktioner, spår vismænd

  Der er en lav risiko for national nedlukning til vinter, mener de økonomiske vismænd. Hvis smitten stiger, forventer de i stedet lokale nedlukninger af dagtilbud og skoler, da det især er børn, der ikke er vaccineret.

  Halvdelen af kommunerne brugte mindre end budgetteret på daginstitutioner i 2020

  Præcis halvdelen af landets kommuner brugte mindre på daginstitutionsområdet i 2020, end de havde budgetteret med at bruge.