coronaledighed

  -

  Kompensation til overførselsudgifter i 2020 dækker vidt forskelligt

  Mens nogle kommuner var indenfor overførselsbudgettet allerede før midtvejsregulering på 3,4 milliarder, rækker midtvejsreguleringen andre steder slet ikke til at dække stigningen i overførselsudgifter i 2020.
  Fordi Bornholm har været hårdt ramt af en stigning i ledigheden, hænger de selv på en tredjedel af regningen til de forsikrede ledige i 2020. Udligningen for 2022 hjælper dem nemlig kun minimalt.

  Nødklausul i udligning redder ikke hårdt ramte kommuner

  Selvom enkelte kommuner er blevet særligt hårdt ramt af en stigning i ledigheden, er der ikke en hjælpende hånd på vej til dem fra den særlige nødklausul i udligningssystemet.
  Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), viser i et svar til Folketingets beskæftigelsesudvalg, at en stor del af de ledige under coronakrisen aldrig før har været ledige.

  39 procent af coronaledige har aldrig før været ledige

  Nye tal viser, at det ikke kun er personer på kanten af arbejdsmarkedet, der rammes af coronaledighed. 39 procent af dagpengemodtagerne i januar 2021 har aldrig før været ledige.

  Langtidsledigheden er steget i 97 kommuner

  Antallet af langtidsledige er steget i næsten hele landet siden før coronakrisen, men der er stor forskel på, hvor meget den er steget i de forskellige kommuner. Se udviklingen i alle kommuner her.
  Indvandrere fra ikke-vestlige lande har den laveste udvikling i langtidsledigheden på tværs af alle etniske herkomster siden covid-19 kom til Danmark.

  Ikke-vestlige indvandrere har den laveste stigning i langtidsledigheden

  Mens langtidsledigheden siden januar sidste år er steget med 68 procent for personer med dansk herkomst, er den kun steget med 23 procent for indvandrere fra ikke-vestlige lande.

  Vinterens nedlukning har hidtil ikke øget ledigheden

  Bruttoledigheden i Danmark er faldet med en procent siden november, når man korrigerer for sæsonudsving. Dermed har vinterens nedlukning trods en lille stigning i januar slet ikke ramt beskæftigelsen ligeså hårdt som forårets nedlukning.