Kommunerne har ifølge nye tal budgetteret med at bruge alle de penge, som de fik fra regeringen til at dække det demografiske træk.

Kommuner bruger alle penge til demografi fra økonomiaftale

Kommunerne fik godt en milliard kroner fra staten til at dække udgifter til flere børn og ældre. Nye tal viser, at kommunerne budgetterer med at bruge alle pengene.

Stor forskel i løft af ældreplejen

Offentliggørelsen af de kommunale budgetter for 2021 viser, at selvom kommunerne samlet set har tilført ældreområdet 731 mio. kr., så er det langtfra alle kommuner, der dækker det øgede demografiske behov.

Så meget har kommunerne tabt og vundet på selv at budgettere skatteindtægten

Næsten hver tredje kommune har i et eller flere år valgt at fravælge en statsgaranti for udskrivningsgrundlaget. Syv har tabt, men 23 har vundet - og en enkelt kommune har scoret den store gevinst.
Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (Ø), mener, at det er "under al kritik", at hendes egen forvaltning ikke overholder kommunens regler.

Skjulte millionudgifter i fiktive anlægsbudgetter for 2028 og 2029

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har bogført udgifter for over 50 millioner kroner til tre fiktive anlægsprojekter. "Alle alarmklokker ringer," siger borgmesteren selv.

En ud af ti kommuner ramte mere end 25 procent forbi budgettet på SFO’er i 2019

Efter BUPL igår udsendte en pressemeddelelse, hvor de kritiserer kommunernes bogføring på SFO-området, viser en opgørelse foretaget af NB-Økonomi, at mange kommuner har haft et voldsomt over- eller underforbrug på SFO'erne i 2019.
På rådhuset i Slagelse har man aftalt et budget for 2021, som SFs byrådsmedlem, Jørgen Grüner, mener er helt misvisende for kommunens faktiske økonomiske situation. Derfor har han klaget til ankestyrelsen.

Optimistisk budget fra Slagelse ender i Ankestyrelsen: Kan påvirke budgetlægning i alle kommuner

Ankestyrelsen skal nu afgøre, hvor meget et politisk flertal i et byråd må skrue på udgifter og indtægter gennem nye skøn i budgetprocessen. En sag fra Slagelse kan dermed komme til at påvirke alle kommuner.
Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag (S), var tirsdag til åbning i folketinget. Samme dag kunne regeringens lovkatalog afsløre, at ministeren vil sende en redningskrans til de selvbudgetterende kommuner.

Minister sikrer fire kommuner mod stort milliontab

Regeringens lovkatalog afslører, at Astrid Krag (S) vil give Aarhus, Silkeborg, Rødovre og Solrød Kommune mulighed for at bruge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020, selvom de valgte selvbudgettering.
Ældre Sagen vil have Social- og Indenrigsministeriet til at udvikle model, som sikrer, at alle kommuner indregner den demografiske vækst på samme måde i deres budgetter.

Ældre Sagen kræver indgreb mod store forskelle i kommuners demografiberegninger

Indenrigsministeriet skal udarbejde obligatorisk demografimodel for alle kommuner, så ældrebudgetter i alle kommuner får fuld kompensation for demografiudvikling, siger Ældre Sagen.
Regeringen giver i 2021 kommunerne mere end seks milliarder kroner mere end de må bruge. Det er på vej til at udløse splid både i KL og i de lokale byråd.

Analyse: Rammer for service, anlæg og skat skaber splid lokalt og i KL

Spørgsmålet om servicerammer er på vej til at udløse splid i både de lokale byråd og i KL. Den enkle forklaring er, at regeringen har givet kommunerne langt flere penge, end de må bruge. NB-Økonomi forsøger på baggrund af fortrolige samtaler med borgmestre at tegne et billede af situationen her.
Finansminister Nicolaj Wammen (S) holder fast i metode for beregning af sund aldring, som reducerer det demografiske træk med cirka 10 procent fra 0,55 procentpoint til 0,50 procentpoint.

Sund aldring nedsætter demografisk træk med cirka 10 procent

Nye tal fra regeringen giver nye detaljer om effekten af sund aldring. Regeringen bruger den mest konservative metode, som reducerer det demografiske træk med cirka 10 procent.
"Vi er enige om at fortsætte med det nuværende serviceniveau. Vi ønsker ikke i store besparelser på velfærdsområdet," siger borgmester Anette Mortensen (V) til Sjællandske Medier.

Skatten stiger med hele 1,0 procentpoint i Stevns Kommune

Et politisk flertal i Stevns Kommune vil lade skatten stige med så meget som 1,0 procentpoint næste år. 'Vi ønsker ikke store besparelser på velfærdsområdet,' siger borgmester Anette Mortensen (V).
Kommunernes først indmelding til KL af service- og anlæg i deres budgetter for 2021 viser en samlet overskridelse på 1,5 milliard kroner. Det kan udløse krav om besparelser i mange kommuner.

Budgetnedskæringer truer: Kommuner står til at overskride økonomiaftale med 1,5 mia. kr.

En bred vifte af landets byråd kan blive tvunget til at skære i de budgetter, som de er på vej til at vedtage for 2021. Første prognose viser, at de samlede budgetter skal beskæres med 1,5 milliarder kroner.