Kommunernes først indmelding til KL af service- og anlæg i deres budgetter for 2021 viser en samlet overskridelse på 1,5 milliard kroner. Det kan udløse krav om besparelser i mange kommuner.

Budgetnedskæringer truer: Kommuner står til at overskride økonomiaftale med 1,5 mia. kr.

En bred vifte af landets byråd kan blive tvunget til at skære i de budgetter, som de er på vej til at vedtage for 2021. Første prognose viser, at de samlede budgetter skal beskæres med 1,5 milliarder kroner.
Kommunerne mener selv, at de har haft ekstraudgifter til corona tiltag for tre milliarder kroner, men nye tal skaber tvivl om, hvorvidt de har husket besparelserne på grund af nedlukningen,

Kommuner brugte 2,8 mia. mindre på løn og tjenesteydelser under coronakrisen

Kommunerne har brugt 2,8 milliarder mindre på løn og serviceydelser under coronakrisen. Det skaber tvivl om kommunerne har ret, når de mener, at de har haft samlede ekstraudgifter for tre milliarder på grund af coronakrisen.
De konservative i Hørsholm er for første gange siden 2007 på vej til at foreslå en skatteforhøjelse. Kommunen styrer mod et hul i kassen på 120 millioner kroner i 2025, og derfor siger borgmester Morten Slotved (K), at man må holde alle muligheder åbne.

Hørsholm ser på skattestigning for at undgå hul på 120 mio. kr.

Hvis Hørsholm Kommune fortsætter driften som hidtil, kommer kommunen til at mangle 120 millioner i kommunekassen. Det får den konservative borgmester til at overveje skattestigning.
Formand for KL, Jacob Bundsgaard (S) og næstformand, Martin Damm (V), kan forberede sig på en svær proces i KL, når servicerammen skal fordeles mellem kommunerne. De første drøftelser starter på mandag den 24. august.

Fordelingen af servicerammen kan udløse hård kamp mellem kommunerne

Takket være udligningsreformen er der usædvanligt mange kommuner, der lægger op til at lave store serviceforhøjelser i 2021. Der kan derfor vente et større politisk slagsmål om at få andel i den ekstra serviceramme på 1,5 milliarder.

Sådan har serviceudgifterne udviklet sig i kommunerne siden 2017

Kommunernes udgifter til serviceudgifter inden for f.eks. folkeskole og ældreområdet varierer meget, og nu starter slagsmålet om, hvem der kan få del i øget serviceramme fra staten. Se alle kommuners udvikling i serviceudgifterne siden 2017 her.
Køge Kommunes borgmester, Marie Stærke (S), pynter sig med lånte fjer, mener Venstre i byrådet: Kommunens gode økonomi skyldes udefrakommende penge og intet andet. (Arkiv)

Opposition: Borgmester tegner lyserødt billede af Køges økonomi

S-borgmesteren i Køge roser kommunens fine, økonomiske formåen og ser frem til budgetforhandlingerne. Venstre mener, at alt ville se anderledes ud, hvis ikke udligningsreformen og økonomiaftalen holdt hånden under kommunen.

60 kommuner vil låne 4,8 mia. kroner

Hele 60 kommuner har søgt Social- og Indenrigsministeriet om lov til at låne 4,8 milliarder kroner. Det er mere end fem gange den samlede pulje.

1,8 milliarder i ansøgninger til ordinært anlæg skal blive til 200 mio. i lån

På baggrund af de tre kriterier, som ansøgningerne til lånepuljen til det ordinære anlægsområde bliver vurderet på, har vi rangeret kommunernes mulighed for at få del i puljen. Se din kommunes placering her.

Kun 25 kommuner vil låne til effektiviseringer

Effektiviseringer står nederst på listen, når kommunerne i 2021 skal vælge, hvad de gerne vil låne penge fra staten til. Kun 25 kommuner søger om penge til investeringer, der kan sikre besparelser på driften.

Kommuner vil helst låne penge til bedre borgernær service

Hele 54 kommuner søger om lån til borgernær service - men mange får formentlig afslag.
Borgmester H. P. Geil (V), Haderslev Kommune, vil investere i kernevelfærd, når kommunen de næste tre år modtager ekstra millioner som konsekvens af udligningsreformen. (Arkiv)

Udligningsmillioner investeres i bedre velfærd

Mere og mere peger på, at de fattige kommuner vil omsætte store gevinster på udligningsreformen til bedre service. Det kan udløse sparekrav i andre kommuner, hvis kommunerne samlet skal overholde den aftalte serviceramme.
Bag rådhusmurene i Gentofte kan man være godt på vej til at sikre skattenedsættelser i flere yderkommuner. For at yderkommunerne kan få tilskud til skattenedsættelser, er de nemlig afhængige af, at Gentofte vil lave større skattestigninger.

Gentofte kan sikre skattelettelser i yderkommuner

Takket være Gentoftes ønske om store skattestigninger, kan yderkommunerne få tilskud til at sænke skatten. Forstå her, hvordan det hænger sammen.