Steen Vindum (V), borgmester i Silkeborg Kommune, oplever en stigning i børn og ældre, som ligger over landsgennemsnittet. Derfor mener han også, at Silkeborg skal have mulighed for at få en højere stigning i service og anlæg end den gennemsnitlige kommune på landsplan.

Silkeborg overstiger anlægsramme: Rom bygges på én dag i Silkeborg

Silkeborg har valgt at selvbudgettere i budgetåret 2022, fordi befolkningstilvæksten stiger kraftigt i kommunen, men det betyder også, at de går over både service- og anlægsrammen.
Venstreborgmester Martin Damm (T.h.) er næstformand for KL, her ses han sammen med formanden fra KL Jacob Bundsgaard (A), der er borgmester i Aarhus. Begge kommuner overholder servicerammen.

Kalundborg: Kommuner skal nøjes med én kage i servicebuffeten

Serviceudgifterne for 2022 nedbringes fortsat i kommunerne i takt med, at flere og flere budgetter tikker ind. Dermed kommer kommunerne stadigt tættere på at overholde den samlede serviceramme.
Thomas Enghausen, næstformand hos fagforbundet FOA mener, at kommunerne skal have lov med at bruge af kommunekasserne, nu hvor demografien - med blandt andet et stigende antal ældre - kalder på det.

FOA: Budgetlov skal ændres, så kommuner kan øge servicerammen

Nu blander FOA sig i borgmesterstriden om service- og anlægsrammen. Deres forslag er, at ingen kommuner skal spare, de skal i stedet have lov at bruge af likviditeten.
Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler (K) mener, at indenrigsminister Kaare Dybvad bør "holde sig for god til" at blande sig i, hvordan kommunerne udmønter økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Borgmester: Minister skal “holde sin kæft”

Borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler (K) mener, at indenrigsministeren de facto undsiger økonomiaftalen, når han giver støtte til yderkommunerne midt i opgør om service- og anlægsrammer.
Budgetkrisen hos kommunerne fortsætter efter det på et borgmestermøde i dag kun lykkedes at skære cirka 100 millioner kroner af servicerammen og cirka en halv milliard af anlægsrammen. Begge tal skal på grund af usikkerhed om dobbelte indmeldinger tages med betydeligt forbehold,

Borgmestre fandt kun cirka 100 millioner på service og en halv milliard på anlæg

Budgetkrisen i kommunerne blev langt fra løst på ekstraordinært møde med KL i dag. Servicerammen er stadig overskredet med omkring 350 millioner og anlæg på over to milliarder.
Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester i Fredensborg kommune står gerne ved sin kritik af kommunernes manglende mulighed for selvstyre, hvad angår de kommunale budgetter.

Kommuner trodser KL’s alvorsbrev og sprænger servicerammen

Trods alvorsbrev fra KL til samtlige byrødder i Danmark om budgetoverskridelse, så sprænger halvdelen af de nyeste budgetforlig servicerammen.
København er en af de kommuner, som på grund af meget stor likviditet, har et relativt lille økonomisk incitament til at spare på overførselsudgifterne.

Incitamentsproblem er næsten fordoblet på bare seks år

Nu er det op imod halvdelen af alle kommuner, som har så høj en likviditet, at det økonomiske incitament til at spare på overførsler er stærkt reduceret.

Analyse: Svag sammenhæng mellem demografi og serviceudgifter

Der er en overraskende svag sammenhæng mellem udviklingen i kommunernes demografi og deres serviceudgifter pr. indbygger. Se tallene for alle kommuner her.
KL har ifølge NB-Økonomis oplysninger afvist at udarbejde analyse med anbefaling af, hvor stor en serviceramme de enkelte kommuner bør have. En god forklaring er formentligt, at forskellige analyser giver vidt forskellige svar på det spørgsmål.

København har haft største fald i serviceudgifter pr. indbygger

NB-Økonomi bringer i dag en række analyser af kommunernes serviceudgifter. Og facit er, at stort set alle borgmestre kan finde støtte til deres interesser.

Analyse: Ændring i socioøkonomi styrer serviceudgifter

Analyse viser, at der er en relativ tæt sammenhæng mellem udviklingen i socioøkonomi og serviceudgifter. Se tallene for alle kommuner her.
KL's formandskab beder landets byråd om ikke alene at se på behovene for service og anlæg, men også erkende at kommunerne skal overholde de rammer, som regeringen har udstukket.

KL til landets byråd: Indret ikke budgettet efter behovet, men efter rammen

Byrådene skal i gang med at skære i budgetterne for 2022 - også på områder, hvor der er behov for flere penge. KL erkender i brev til landets byråd, at service- og anlægsrammen fra sommerens økonomiaftale ikke fuldt ud kan dække byrådenes ønsker.
Stemningen på et borgmestermøde i Middelfart i dag var ifølge flere kilder meget dårlig, fordi nye tal stiller krav om samlede besparelser i de foreløbige kommunale budgetter på næsten fem milliarder kroner.

Budgetkrise: KL sender skarpt brev til alle byrådsmedlemmer

Borgmestrene fik i dag fremlagt, hvad der betegnes som de værste tal i mindst otte år. KL kræver besparelser på næsten fem milliarder kroner i kommunernes budgetter for at sikre, at kommunerne overholder aftale med regeringen.