Sådan budgetterer kommunerne det specialiserede socialområde i 2021

58 kommuner budgetterer i 2021 med besparelser i forhold til regnskabet for 2019, mens få kommuner opprioriterer området mærkbart Se, hver kommunes budget på det specialiserede socialområde.
I Roskilde Kommune vil man spare på det specialisere børneområde ved blandt andet at lave flere gruppeforløb og kortere døgnanbringelser.

Sådan vil kommunerne spare på handicapområdet

Et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde betyder, at flere kommuner arbejder for at nedbringe udgifterne. Se her, hvordan to kommuner specifikt planlægger at effektivisere området.
Borgmester Morten Slotved sætter sparerunde i gang i Hørholm Kommune. (Arkiv)

Kommune indleder valgår med sparerunde

Administrationen i alle fagudvalg er sat på arbejde i Hørsholm: De skal alle finde besparelser på 2,2 procent - svarende til 30 millioner kroner i de kommende års budgetter.

Folketingets ønske om repatriering kan ikke ses i kommunernes budget for 2021

Mens et flertal i Folketinget har stor fokus på at få flere indvandrere til at rejse hjem gennem såkaldt repatrieringsstøtte, så har halvdelen af kommunerne slet ikke budgetteret med udgifter på området i 2021.

Hovedstadskommuner stikker af på de største anlægsområder

På de to største anlægsområder i de kommunale budgetter for 2021, folkeskoler og daginstitutioner, bruger hovedstadskommunerne markant flere penge end resten af landet. Se alle kommuners anlægsudgifter til de to områder her.
Nye fodboldbaner, legepladser eller lokaler er på vej til mange af landets daginstitutioner med det forøgede anlægsloft for 2021.

45 procent af den forøgede anlægsramme går til daginstitutioner og folkeskoler

Kommunerne fik ved økonomiaftalen for 2021 et løft af anlægsrammen på 2,5 milliarder. Næsten halvdelen går til daginstitutioner og folkeskoler. Se her, hvordan kommunerne fordeler anlægsudgifterne i budgetterne for 2021.
Kommunerne har ifølge nye tal budgetteret med at bruge alle de penge, som de fik fra regeringen til at dække det demografiske træk.

Kommuner bruger alle penge til demografi fra økonomiaftale

Kommunerne fik godt en milliard kroner fra staten til at dække udgifter til flere børn og ældre. Nye tal viser, at kommunerne budgetterer med at bruge alle pengene.

Stor forskel i løft af ældreplejen

Offentliggørelsen af de kommunale budgetter for 2021 viser, at selvom kommunerne samlet set har tilført ældreområdet 731 mio. kr., så er det langtfra alle kommuner, der dækker det øgede demografiske behov.

Så meget har kommunerne tabt og vundet på selv at budgettere skatteindtægten

Næsten hver tredje kommune har i et eller flere år valgt at fravælge en statsgaranti for udskrivningsgrundlaget. Syv har tabt, men 23 har vundet - og en enkelt kommune har scoret den store gevinst.
Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (Ø), mener, at det er "under al kritik", at hendes egen forvaltning ikke overholder kommunens regler.

Skjulte millionudgifter i fiktive anlægsbudgetter for 2028 og 2029

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har bogført udgifter for over 50 millioner kroner til tre fiktive anlægsprojekter. "Alle alarmklokker ringer," siger borgmesteren selv.

En ud af ti kommuner ramte mere end 25 procent forbi budgettet på SFO’er i 2019

Efter BUPL igår udsendte en pressemeddelelse, hvor de kritiserer kommunernes bogføring på SFO-området, viser en opgørelse foretaget af NB-Økonomi, at mange kommuner har haft et voldsomt over- eller underforbrug på SFO'erne i 2019.
På rådhuset i Slagelse har man aftalt et budget for 2021, som SFs byrådsmedlem, Jørgen Grüner, mener er helt misvisende for kommunens faktiske økonomiske situation. Derfor har han klaget til ankestyrelsen.

Optimistisk budget fra Slagelse ender i Ankestyrelsen: Kan påvirke budgetlægning i alle kommuner

Ankestyrelsen skal nu afgøre, hvor meget et politisk flertal i et byråd må skrue på udgifter og indtægter gennem nye skøn i budgetprocessen. En sag fra Slagelse kan dermed komme til at påvirke alle kommuner.