Benchmark

  Så stor er forskellen i den nære sundhed mellem kommunerne

  Antallet af sundhedsmedarbejdere på det kommunale sundheds- og ældreområde varierer mellem kommunerne fra under 10 til over 40 pr. 1.000 ældre. Se tal for alle kommuner her.
  Den kommunale virkelighed viser, at en sundhedsreform uden en justering af den kommunale udligning vil ramme nogle kommuner med store sparekrav, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar.

  Kommentar: Kommunal virkelighed kalder sundhedspolitikerne

  Både regeringen, Venstre og Konservative afviser ændring af udligningsreform i forbindelse med sundhedsreform. Men nye tal viser, at sundhedsreform vil ramme kommunerne meget skævt, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar.

  Stor forskel i andelen af elever, der består folkeskolens afgangsprøve

  Mellem kommunerne er der markant forskel på, hvor mange elever, der ikke består folkeskolens afgangprøve. Andelen spænder fra 5 procent til 32 procent. Rammevilkår er en stor del af forklaringen.
  Når eleverne i niende klasse er til eksamen, så det langt fra alle, der består. På tværs af alle fag er det 15 procent af eleverne, der ikke får et gennemsnit over 02. Men flere og flere består.

  Flere elever består afgangsprøven i 9. klasse end tidligere

  Over de seneste ni år er der sket en bemærkelsesværdig stigning i andelen af elever, der består 9. klasses afgangsprøve.
  Forældrene er ikke mere tilfredse med kommunens folkeskoler, bare fordi kommunen bruger flere penge på området. Det viser en analyse foretaget af NB-Økonomi.

  Flere penge til folkeskolen giver ikke højere tilfredshed

  Der er ingen sammenhæng mellem tilfredsheden i benchmarkinganalyse af folkeskoleområdet og hvor mange penge, kommuner bruger på området.

  Nyt benchmark: Enorm forskel på andelen af deltidansatte pædagoger mellem kommuner

  Nye tal fra Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenhed viser, at andelen af deltidsansatte pædagoger svinger mellem kommunerne fra 8,5% til 82,9%. Analysen viser også væsentlige forskelle i andelen af uddannede pædagoger.

  Markante forskelle i kommuners udgifter til administration og ledelse

  Kommunerne Holbæk, Horsens, og Fanø bruger forholdsvis få penge på administration og ledelse. Modsat bruger Læsø, Ballerup og Egedal relativ mange penge på forvaltning. Det viser ny benchmark-analyse. Se tallene for din kommune her.
  Meget tyder på, at de mange nedlukninger i serviceindustrien har givet kommunerne på især den københavnske vestegn en kraftig vækst i antallet af borgere på midlertidige offentlig forsørgelse.

  Benchmark: Corona-år med store forskelle

  Mens de bedste kommuner i 2020 har brugt 0,6 procent mindre på offentligt forsørgede i forhold til 2019, så har de dårligste haft en stigning på 0,4 procent. Se benchmarking-tal for alle kommuner her.

  Andelen af børn og unge med kontakt til psykiatrien er fordoblet på ti år

  Nye tal fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed viser, at andelen af børn og unge med kontakt til psykiatrien er fordoblet på ti år. Se udviklingen i din kommune, her.
  Frederiksberg Kommune, her afbilledet ved Frederiksberg have, har landets mindste andel af børn og unge i kontakt med psykiatrien. Det viser ny benchmarkanalyse.

  Stor forskel i andelen af børn og unge i psykiatrien på tværs af kommuner

  Andelen af børn og unge, der er i kontakt med psykiatrien, er næsten fire gange så høj i nogle kommuner. Men den relative forskel er blevet mindre siden 2008.
  En fejl i en grafik med top-25 listen til NB-Økonomis benchmarkindikator betød, at Ærø manglede på den 10. plads, som ø-kommunen helt korrekt havde på landkortet. NB-Økonomi undskylder overfor Ærø.

  Undskyld, Ærø: I er nummer 10 i benchmark

  Ærø var ved en fejl røget ud af en oversigt over de 25 bedste kommuner i NB-Økonomis benchmarkindikator. Se opdateret top-25 liste her.

  Så gode er kommunerne til at få indvandrerkvinder i uddannelse eller job

  Ny benchmarkinganalyse viser, at der er stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at få ikke-vestlige indvandrerkvinder i beskæftigelse eller uddannelse. Se tallene for alle kommuner her.