Ældrepleje

  Sådan har andelen af ældre i plejeboliger udviklet sig i hver kommune

  I 91 kommuner bor en lavere andel af de 80+ årige i en plejebolig i dag end de gjorde for fem år siden. Se udviklingen i din kommune her.
  KL's formand og næstformand kan formentligt godt forberede sig på hårde forhandlinger med regeringen om, hvor store udgifter til COVID og ukrainske flygtninge, som kommunerne skal kompenseres for ved udregningen af en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen.

  Prognose for serviceramme forværres: Mange går over servicerammen

  Kommunernes økonomiopgørelser kommer løbende, og de skærper frygten for, at kommunerne overskrider servicerammen med flere milliarder kroner og dermed risikerer store bøder fra staten. Opgør mellem KL og regeringen om covid og ukrainske flygtninge lurer forude.
  KLs formand Martin Damm (V) advarede allerede tilbage i juni om, at budgetterne for 2023 kunne betyde velfærdsforringelser, fordi regeringen i økonomiaftalen kun ville dække det demografiske træk, men ikke sundhed- og handicapområdet.

  Kommuner sparer på store velfærdsområder i 2023

  Trods økonomiaftaler med økonomi til det demografiske træk, sparer kommunerne ifølge fagforeninger og interesseorganisation alligevel på både folkeskolen og daginstitutionerne.
  Det vil kræve et stort milliardbeløb at løse udfordringerne på landets plejehjem med økonomi alene. Dermed virker det usandsynligt, at en øget økonomisk prioritering vil løse de problemer, som TV2 belyser i dokumentarfilmen "Opråb fra plejehjemmet".

  Kæmpe milliardregning venter, hvis problemer i ældreplejen skal løses med ressourcer

  Flere politikere har foreslået, at problemerne i ældreplejen, som TV2 har vist i Køge Kommune, skal løses med flere ressourcer. Men selv en milliardindsprøjtning vil ikke kunne løse problemet.

  De tre dokumentarplejehjem er i kommuner med høje ældrebudgetter

  Køge er den seneste i rækken af kommuner med plejehjem, som står for skud i den offentlige debat. Ligesom Randers og Aarhus kommuner, der tidligere har fået kritik, har kommunen ældreudgifter i den højeste halvdel.
  Blå blok præsenterer tirsdag et nyt udspil om frit valg, som de samlet vil gå til valg på. Et af dem er, at hver kommune skal have minimum ét plejehjem.

  Blå blok vil fordoble antallet af friplejehjem

  En samlet blå blok har tirsdag fremlagt et udspil om mere frit valg mellem offentlige og private tilbud. Hvis det står til dem, skal der være minimum ét privat plejehjem i hver kommune.
  Hvad er et friplejehjem: Det spørgsmål er der mange der stiller sig (Arkivfoto)

  Forstå på fem minutter friplejehjem og deres ejerform

  Et friplejehjem er en privat virksomhedskonstruktion, der ikke er underlagt kommunen, men selvom friplejehjem er en del af den private sektor, behøver de ikke være kommercielle. Læs hvad der op og ned.
  Af en ny undersøgelse fremgår det bl.a. i hvor høj grad, det spiller en rolle for de kommende ældre om plejehjemmet er kommunalt eller privat.

  Fremtidens ældre: Kun 13 procent vil vælge et kommunalt plejehjem

  Det er tidligere påvist, at ældrebefolkningen er inden i en bevægelse, hvor flere vælger privat hjemmepleje. Nu viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv, at kun lidt over hver 10. af de kommende ældre vil vælge et kommunalt plejehjem. De fleste har mistet tilliden til kvaliteten af fremtidens ældrepleje.
  Medierne, FOA og sosuerne selv er med til at skabe et dårligt image af faget. Det kan blive en negativ spiral i forhold til rekruttering. VIVE har udarbejdet 31 punkter til, hvordan sosuer kan arbejde med et bedre image.

  Sosu’er er med til at skabe et dårligt image af deres fag

  Ny undersøgelse fra VIVE viser, at sosu'er selv kan være med til at skabe et dårligt image af faget. VIVE er klar med 31 punkter til, hvordan man kan forbedre fagets image.
  Selvom handicaporganisationerne igen og igen har protesteret, så er der ikke mange penge til området i regeringens forslag til finanslov.

  Handicapområdet i konkurrence med psykiatri og ældre i finanslov for 2023

  Der skal kæmpes om midlerne, hvis handicapområdet skal have nogen støtte fra finansloven 2023. Frem mod 2026 er der afsat 900 mio. kr., men de penge skal potentielt set deles med psykiatri, ældre og børneområdet.
  Mange kommuner har en stor mangel på sosuer som især presses af det stigende antal ældre. I københavnsområdet er man lykkedes med at have en relativt højt andel af sosu'erne i fuldtidsstillinger i et forsøg på at løse rekrutteringsudfordringen.

  Andelen af kommunalt ansatte sosu’er på fuldtid er steget i alle regioner

  Der er sket en stigning i andelen af sosu'er på fuldtid i kommunerne på tværs af alle regioner. Men der er fortsat stor forskel på andelen af fuldtidsansatte på tværs af landet.
  Ældre er i ny aftale sikret retten til at kunne vælge en anden leverandør end kommunen. Her får en ældre noget at drikke i en tudekop.

  Frit valg på ældreområdet knæsat i ny aftale

  Det bliver slået fast i ny aftale om flere frikommuner på ældreområdet, at ældre skal have frit valg af leverandør. Denne såkaldte 'hegnspæl' er kommet efter politisk armlægning.