Social- og ældreminister Astrid Krag (S) understreger over for NB-Økonomi, at det først er i 2024 de godt og vel 1.000 nye medarbejdere er fuldt indfaset i ældreplejen.

Venstre beskylder Astrid Krag for falsk varebetegnelse på ældreområdet

Venstres ældreordfører kritiserer minister Astrid Krag (S) for falsk varebetegnelse, fordi Krag flere gange udtaler, at der kommer 1.000 nye ansatte i ældreplejen uden at nævne, at det først er fuldt indfaset i 2024. Uenigheden mellem V og S stikker dybere end som så.
René Christensen, finansordfører for DF, vil gerne gå til finanslovsforhandlingerne med minimum en milliard til de ældre, så man kan sikre nye minimumskrav til kommunerne.

DF: Kommuner må vænne sig til minimumsstandarder eller sadle om

Børneområdet har kannibaliseret på ældreområdet, mener Dansk Folkeparti, som er klar på at indføre minimumsstandarder på plejeområdet i kommunerne. Det er et vink med en vognstang til kommunerne, hvad angår det kommunale selvstyre, fortæller finansordføreren.
Ældre Sagen har fremlagt nye beregninger på, hvor meget de mener, at ældreområdet i kommunerne skal bruge af ekstra midler i 2022 for at imødegå demografiudviklingen.

Ældre Sagen: Så meget skal din kommune bruge ekstra på ældrepleje

Kommunerne skal afsætte 1,4 mia. kr. ekstra til ældreplejen i budget 2022 sammenlignet med 2021 for at håndtere demografien, hvis det stod til Ældre Sagen. Her kan du se, hvor meget det er for din kommune.
Pia Olsen Dyhr (formand) og Jakob Mark (gruppeformand) fra SF var med til at sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Nu stiller Pia Olsen Dyhr sig bag nye minimumskrav fra Ældre Sagen.

SF, EL og DF presser nu regeringen på rengøring hos ældre

Ældre Sagen får støtte fra SF, Enhedslisten og DF til hygiejne milliard på finansloven. Alle partier lægger vægt på mere rengøring til de ældre.
Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune, mener ikke at minimumskrav er vejen frem på ældreområdet, da den største udfordring efter hendes mening er rekruttering af medarbejdere i ældreplejen.

Ældre Sagen vil have minimumsstandarder for rengøring på finansloven

Ældre Sagen kræver i nyt udspil minimumsstandarder for rengøring. Det vil reelt betyde mindre kommunalt selvstyre. Borgmestrene i Aabenraa og Helsingør hælder Ældre Sagens udspil ned ad brættet.
OPS-Indsigt beskrev kort efter domsafsigelsen i Vestre Landsret d. 5 juli, hvorfor dommen burde være sommerlæsning for landets ældre- og sundhedsforvaltninger.

Plejeleverandører trækker Brønderslev i Højesteret i sag om underbetaling

”Vi kan ikke stiltiende se til, at man bare sjusser sig frem til erstatningsbeløbet og belønner kommunen for at bryde lovgivningen,” siger Karsten Høgild, der er direktør for brancheorganisationen KA Pleje.

Sosu’ere har flere og flere sygedage

Mens pædagoger, lærere og kontorfolk i kommunerne samlet set har nogenlunde konstant eller dalende sygefravær, så stiger og stiger antallet af sygedage blandt sosu'ere. Det viser nye tal fra KL.
Ærgerligt, men godt at de ældre får deres penge tilbage. Sådan lyder budskabet fra udvalgsformand Birgitte Schjerning Povlsen (K) i Rudersdal Kommune.

Rudersdal må tilbagebetale 5 mio. kr. til over 800 ældre

Rudersdal Kommune har opkrævet for mange penge fra beboere på plejehjem. Nu må kommunen hive omkring 5 mio. kr. op af kommunekassen for at betale penge tilbage. 'Det er ærgerligt, at der er konstateret fejl,' siger udvalgsformand.

52 kommuner dækker opdrift på socialområdet uden at spare på store velfærdsområder

Halvdelen af landets kommuner har dækket det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde og samtidig øget de samlede udgifter til dagtilbud, ældrepleje og folkeskole.
Trods et stort mindreforbrug på den samlede serviceramme har kommunerne brugt flere penge pr. elev i folkeskolen, og det samme gælder på de øvrige store velfærdsområder.

Kommuner brugte flere penge til hver ældre, folkeskoleelev og daginstitutionsbarn i 2020

På trods af et stort underforbrug på servicerammen i 2020 brugte kommunerne flere penge på de centrale velfærdsområder, hvis man måler det pr. barn eller ældre.

Kommunerne gik en milliard over budgettet på ældrepleje i 2020

Kommunerne brugte en milliard over budgettet for ældrepleje i 2020. Se her, hvilke kommuner der brugte mere eller mindre i forhold til budgettet.
Rådmand Jette Skive (DF) i Aarhus har skrevet en mail, som sætter både hende og forvaltningen i et dårligt lys.

Rådmand til direktør: Blæs på økonomien

Tænk på Dansk Folkeparti og blæs på økonomien så vidt muligt. Sådan lyder opfordringen fra rådmand Jette Skive i Aarhus til direktør på ældreområdet. Opfordringen kan ifølge ekspert være ulovlig. S og SF i byrådet forlanger sagen undersøgt.