Ældrepleje

  KL-formand Martin Damm (t.v.), sundhedsminister Magnus Heunicke, social- og ældreminister Astrid Krag og KL-næstformand Jacob Bundsgaard til præsentation af økonomiaftalen i 2020. Nu kan KL's formandskab glæde sig over, at de har fået lagt så meget pres på de to ministre, at sundheds- og ældreområdet bliver tænkt sammen i kommende ældrelov.

  Astrid Krag enig med KL: Sundhed og ældrelov skal samtænkes

  I et svar til NB-Økonomi melder minister Astrid Krag nu ud, at sundhed får en væsentlig rolle i en kommende ældrelov. KL får dermed krav opfyldt om at samtænke ældreområdet med sundhed.
  Astrid Krag (S) til et tidligere samråd. Tirsdag var hun dog indkaldt til et samråd omkring at få sosuer fra deltid til fuldtid, samt om der bør laves en hjælpepakke til kommunerne. Ministeren henviste til eksisterende tiltag, som svar på løsningen af problematikken.

  Astrid Krag har ingen akut hjælp på vej til de ældre

  Regeringen har ingen akut hjælp på vej til ældreplejen, når det kommer til at få flere sosuer fra deltid til fuldtid. Astrid Krag henviste ved tirsdagens samråd til tiltag, som regeringen tidligere har sat i gang.
  Martin Damm (V) til KLs topmøde, hvor NB-Medier havde fået arrangeret, at borgmestrene kunne få taget billeder til Scanpix. Han mener, at kommuner skal prøve at slå sosu-stillinger op, hvor ansøgeren selv kan vælge, om de vil på deltid eller fuldtid.

  KL: Slå sosu-stillinger op, hvor folk selv kan vælge deltid eller fuldtid

  Flere sosu-stillinger skal slås op på en måde, så ansøgerne selv kan vælge, om de vil arbejde deltid eller på fuldtid. Det mener Martin Damm, der er formand for KL.

  Kommuner har halvt så mange sosuer på fuldtid som regioner

  Regionerne har dobbelt så mange sosuer i arbejde på fuldtid som kommunerne, viser rapport fra VIVE. At få sosuer fra deltid til fuldtid kan ellers imødekomme manglen på arbejdskraft.
  Det skyldes formentligt tekniske forhold og coronaudgifter, at kommunerne i de foreløbige regnskaber overskrider budgetterne massivt på alle de store velfærdsområder.

  Foreløbige regnskaber: Underforbrug på administration og overforbrug på velfærd

  Kommunernes foreløbige regnskaber for 2021 viser, at kommunerne har haft betydelige budgetoverskridelser på de store velfærdsområder og markante besparelser på administration. Men en stor del af de udsving vil blive korrigeret i de endelige regnskaber.
  Social- og ældreminister Astrid Krag (S) og regeringen kommer med sit udspil til en ny ældrelov til efteråret.

  Regeringens oplæg til en ny ældrelov udskydes til efteråret

  Regeringen afventer tre ekspertudvalg og stormøder, før den til efteråret kommer med udspil til ny ældrelov.
  Ud af de 2024 ledige SOSU job på hjemmesiden SOSU.dk er næsten hver fjerde et deltidsjob.

  Nye tal: Offentlige arbejdsgivere er markant dårligere til at opfylde ønske om fuldtid

  Mere end hver tiende deltidsmedarbejder i det offentlige vil gerne på fuld tid. Men mange folk på deltid kan på trods af akut mangel på arbejdskraft ikke få lov af deres arbejdsgiver.
  OPS-Indsigt har tidligere skrevet om den faktiske vækst af friplejehjem, men hvor mange har kommunerne tanke om?

  Friplejehjem er blevet en del af flere kommuners budgetaftaler

  Budgetaftalerne for 2022 indikerer, at kommunerne er i færd med at opbygge en pipeline for byggeri af nye friplejehjem. Se her hvilke kommuner, som lige nu udviser interesse for et alternativ til kommunale plejehjem.
  Ifølge social- og ældreminister Astrid Krag (S) er der ikke yderligere hjælp på vej til at løse rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne i regionerne og kommunerne.

  Minister: Ingen hjælp på vej til at løse manglen på arbejdskraft

  I et svar til Folketinget henviser Astrid Krag til de allerede indgåede skibbrudne aftaler som den bedste løsning på rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne.
  Assens Kommune er eneste kommune i Danmark, hvor samtlige plejehjem er registreret som et Eden-plejehjem. De har et meget lavt forbrug af antipsykotisk medicin til de demensramte borgere. Kommunen mener selv, det skyldes Edenfilosofien.

  Flere plejehjem med særlig filosofi har nedbragt medicinforbrug for demente

  Antipsykotisk medicin til demensramte ældre kan måske nedbringes på plejehjemmene, hvis man har fokus på at få det nedbragt. Det fortæller flere kommuner og plejehjem, der har implementeret særlig filosofi.

  Analyse: Ingen sammenhæng mellem bevilling og overdreven medicinering

  Større bevillinger til ældreplejen giver ikke mindre medicinering af demente ældre. Se sammenhængen for alle kommuner her.
  Det er de praktiserende lægers ansvar, når det drejer sig om at udskrive antipsykotisk medicin til de ældre med demens. Men flere kommuner peger på, at et godt samarbejde mellem plejehjem og lægerne kan mindste medicinforbruget.

  Kommuner: Praktiserende læger er afgørende for medicinering af demente

  Kommunerne har ikke direkte indflydelse på medicin til demente. Det er de praktiserende lægers ansvar, fortæller flere kommuner. Men de kan måske have en indirekte indflydelse på at få det nedbragt, mener kommune.