Ældrepleje

  Mange kommuner har en stor mangel på sosuer som især presses af det stigende antal ældre. I københavnsområdet er man lykkedes med at have en relativt højt andel af sosu'erne i fuldtidsstillinger i et forsøg på at løse rekrutteringsudfordringen.

  Andelen af kommunalt ansatte sosu’er på fuldtid er steget i alle regioner

  Der er sket en stigning i andelen af sosu'er på fuldtid i kommunerne på tværs af alle regioner. Men der er fortsat stor forskel på andelen af fuldtidsansatte på tværs af landet.
  Ældre er i ny aftale sikret retten til at kunne vælge en anden leverandør end kommunen. Her får en ældre noget at drikke i en tudekop.

  Frit valg på ældreområdet knæsat i ny aftale

  Det bliver slået fast i ny aftale om flere frikommuner på ældreområdet, at ældre skal have frit valg af leverandør. Denne såkaldte 'hegnspæl' er kommet efter politisk armlægning.
  Der har været en stigning i antallet af ældre under den nuværende regering, men antallet af hjemmehjælpstimer er ikke fulgt med.

  Faldet i hjemmehjælpstimer pr. ældre fortsætter

  Faldet i hjemmehjælpstimer pr. ældre er mindsket under den nuværende regering, men der bliver stadigt færre hjemmehjælpstimer pr. modtager for særligt de ældste borgere.

  Markant forskel mellem kommunerne på udviklingen i hjemmehjælpstimer

  Mens enkelte kommuner har øget antallet af hjemmehjælpstimer pr. ældre med mere end 50 procent, har andre kommuner mindsket antallet tilsvarende meget. Se udviklingen i din kommune her.
  ”Jeg vil gerne slå fast, at vi har intet imod friplejehjem, men jeg må samtidig lige pege på, at vi i Danmark står over for en voldsom udfordring og den opgave tror jeg ganske enkelt ikke, at de private kan løse alene,” siger borgmester, Thomas Gyldal Pedersen.

  Borgmester: Det er ideologi at fastholde privatisering via tvang

  Herlev Kommunes borgmester Thomas Gyldal Pedersen mener, at "Herlev-modellen" er en innovativ gave til Folketinget og fremtidens plejesektor. Han mener, at modstanderne af modellen ikke har øje for perspektiverne.
  Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) besøger sammen med Statsministeren et plejehjem i kommunen tilbage i januar 2022. Borgmesteren og regeringen arbejder i øjeblikket på at få lovliggjort en ny model til at drive og bygge plejehjem. Herlev-modellen bliver den kaldt.

  Herlev-modellen for plejehjem kan undgå anlægsramme

  Herlev Kommune arbejder på en ny plejehjemsmodel, hvor kommunerne helt kan undgå at påvirke anlægsrammen. Den kan dermed blive en skarp konkurrent til friplejehjemmene.
  I Herlev kommune arbejder man på en skæv udgave af friplejehjemsmodellen, hvor man slipper for en privat plejeleverandør og da den endnu ikke er lovlig, vil ministeren gerne hjælpe. Læs i denne analyse, hvad der er op og ned.

  Herlevmodellen – et rødt forsøg på at omgå friplejehjemmene

  Der kommer flere og flere private friplejehjem. Det har ærgret røde borgmestre af ideologiske grunde. Men nu har S-kommunen Herlev opfundet en ny model, der kan blive et rødt alternativ til de private plejehjem. Den nye model er dog ikke lovlig, og derfor har kommunen hevet ministeren ind i sagen, viser aktindsigt.
  Mette Frederiksen (S) i samtale med Søren Pape Poulsen (K) til afslutningsdebatten. Her lovede statsministeren Konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard, at hun ikke vil fratage de ældre det frie valg i ældreplejen, som ellers har bekymret de konservative.

  Statsminister til afslutningsdebat: Jeg er tosset med det frie valg på ældreområdet

  Mette Frederiksen (S) vil ikke fjerne det frie valg i ældreplejen, hvis frikommuneforsøgene bliver udbredt i resten af landet. Hun ønsker dog en ny model, hvor man kommer af med bureaukratiet og sikrer det frie valg samtidigt.
  Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenterede regeringens udspil til sundhedsreform på Rigshospitalet i midten af marts 2022. Nye tal på antallet af sygeplejersker fordelt i regionerne kan besværliggøre arbejdet med reformen.

  Ny analyse afslører dramatiske forskelle i nær sundhed mellem kommunerne

  Ny analyse viser, at regeringens planlagte nationale standarder for det nære sundhedsvæsen kan udløse massive økonomiske udfordringer i en lang række kommuner, som i dag har lav normering på sundhedsområdet.
  Regeringen har længe lovet kommunerne og vælgerne, at man dækker udgifterne, når der kommer flere ældre. Samtidig må det ikke kunne mærkes på velfærden. Nye tal viser, at præmissen ikke holder.

  Antallet af ansatte pr. ældre er faldet under S-regeringen

  Der er færre medarbejdere pr. 1.000 ældre i den kommunale ældrepleje i dag, end da regeringen kom til magten i 2019, viser nye tal. Udviklingen er sket trods regeringens løfter om, at pengene følger med det stigende antal ældre.
  Sundhedsministeriet melder nu ud til NB-Økonomi, at hele omdrejningspunktet for en kommende sundhedsreform bliver de ældre og kronikerne. Dermed får KL deres krav om at samtænke sundhed og ældre opfyldt.

  Omdrejningspunkt for sundhedsreform bliver ældre og kronikerne

  Sundhedsministeriet melder klart ud til NB-Økonomi, at ældreområdet får den væsentligste rolle i en kommende sundhedsreform. Dermed får KL sit ønske opfyldt om at samtænke ældre- og sundhedsområdet.
  KL-formand Martin Damm (t.v.), sundhedsminister Magnus Heunicke, social- og ældreminister Astrid Krag og KL-næstformand Jacob Bundsgaard til præsentation af økonomiaftalen i 2020. Nu kan KL's formandskab glæde sig over, at de har fået lagt så meget pres på de to ministre, at sundheds- og ældreområdet bliver tænkt sammen i kommende ældrelov.

  Astrid Krag enig med KL: Sundhed og ældrelov skal samtænkes

  I et svar til NB-Økonomi melder minister Astrid Krag nu ud, at sundhed får en væsentlig rolle i en kommende ældrelov. KL får dermed krav opfyldt om at samtænke ældreområdet med sundhed.