Administration

  Borgmester Peter Sørensen (S) fra Horsens kræver, at KL arbejder for, at kommuner med de laveste administrationsomkostninger i benchmark ikke blive ramt af de administrative besparelser.

  Oprør på vej mod jævn fordeling af besparelser på administration

  En række kommuner med de laveste administrationsudgifter kræver, at KL arbejder for at kommende administrationsbesparelser især skal ramme kommuner med høje administrationsudgifter i benchmark.
  Aarhus Kommune har ifølge benchmark de højeste administrationsudgifter i forhold til kommunens nøgletal. Indkøb af værnemidler for alle landets kommuner kan dog påvirke tallene.

  Se data: Så let eller svært er det for din kommune at spare på administration

  Hvis man tager udgangspunkt i analyser fra den særlige benchmarkenhed, vil der være store forskelle på, hvor nemt eller svært det er for kommunerne at spare på administration. Se tallene for alle kommuner her.
  På rådhuset i Hedensted Kommune er man frustreret over, at man skal bruge flere penge og ressourcer på nye statslige krav til revision, når regeringen samtidig siger, at der skal spares massivt på den kommunale administration.

  Nye omfattende administrationskrav til kommunerne, mens de skal spare milliarder

  Selvom regeringen vil have kommunerne til at spare massivt på administration, så er der netop indført omfattende nye statslige revisionskrav for kommunerne. I Hedensted betyder det en stigning i revisionsudgifterne på 20 procent.
  Kort tid før Mette Frederiksen udskrev valg til Folketinget præsenterede regeringen reformudspillet Danmark Kan Mere III. En del af udspillet var, at kommunerne skulle spare 2,5 milliarder kroner på administrationsudgifterne, svarende til udgiftsvæksten fra 2013 til 2021. Det var blandt andet for at "sikre færre kolde hænder og flere varme hænder".

  Administrationsudgifter afslører valgkamps-bluff

  S, V og K gik alle tre til valg på at spare mindst 2,5 milliarder kroner på den kommunale administration under påskud af, at flere års vækst finansierede kolde hænder. Nu viser tal, at langt størstedelen af stigningen i udgifterne er på den borgernære administration.

  Så meget bruger hver kommune på ikke-borgernær administration

  Kun 500 millioner kroner ud af den samlede vækst i kommunernes administrationsudgifter på 2,5 milliarder kroner siden 2013 skyldes ikke-borgernær administration. Se her, hvordan den post har udviklet sig i den enkelte kommune.
  Eksterne advokater afviser en række anklager fra en anonym whistleblower og to fagforeninger mod Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K).

  Whistleblower-undersøgelse af borgmester afsluttet uden kritik

  To advokatfirmaer har undersøgt Helsingør-borgmester Benedikte Kiærs virke. I begge tilfælde finder man ingen anledning til kritik. 'Sagen har været følelsesmæssigt belastende for medarbejderne, ligesom borgmesteren har været under et stort pres,' fremgår det.
  Den konservative formand og statsministerkandidat Søren Pape Poulsen har flere gange i valgkampen talt om potentialet ved at spare penge på kommunal administration. Ny beregning viser, at sparepotentialet er størst i netop de konservative kommuner.

  Administration: K-kommuner kan spare 286 mio. hvis de bliver ligeså billige som S-kommuner

  Hvis kommuner med en konservativ borgmester var ligeså billigt drevne som S-kommuner, kunne man spare 286 millioner kroner. Hvis de var ligeså billige som V-kommuner, kunne de spare 350 millioner kroner.

  32 kommuner har sparet næsten en milliard på administration siden 2013

  Når man korrigerer for udviklingen i folketallet fra 2013 til 2021, har en tredjedel af landets kommuner haft faldende administrationsudgifter på i alt 966 millioner kroner i løbet af perioden. Resten har brugt næsten 1,8 mia. ekstra.
  Ved præsentationen af udspillet Danmark kan mere III foreslog regeringen, at kommunerne skal spare 2,5 milliarder kroner på administration, så man kommer tilbage til niveauet for 2013. Men her har regeringen ikke taget højde for udviklingen i folketallet.

  Administrationsudgifter er kun steget med 800 mio. kr. når man korrigerer for folketal

  Når man korrigerer for udviklingen i folketallet siden 2013, så er kommunernes administrationsudgifter kun steget med knap 800 millioner kroner siden 2013, og altså ikke 2,5 milliarder kroner, som regeringen vil spare.

  Administrationsbesparelser vil ramme hårdt i kommuner, der allerede har sparet

  Regeringens foreslåede besparelser på 2,5 milliarder kroner på den kommunale administration vil i praksis ramme hårdt i de kommuner, der i forvejen har lave administrative udgifter. Det er især nogle af landets fattigste kommuner.

  Sådan har kommunernes administrationsudgifter udviklet sig siden 2013

  Ifølge regeringen er kommunernes samlede udgifter til administration steget med 2,5 milliarder siden 2013. Se her, hvordan udviklingen fordeler sig på tværs af kommunerne ifølge benchmarkingenheden.
  Det er markant mindre end fem procent af kommunernes administrationsudgifter der bliver sparet, hvis kommunerne i alt skærer 2,5 milliarder kroner af administrationen.

  Regeringen puster besparelse på administration kunstigt op

  Ifølge regeringen vil det svare til fem procent, hvis man sparer på administration og registreringer i kommunerne. Men procentsatsen er pustet kunstigt op. Læs baggrunden her.