Nyeste artikler

Hvilken fremgangsmåde skal anvendes, når en kommune fejlagtigt har ydet mellemkommunal refusion?
Med offentliggørelsen af kommunernes budgetter for 2022 er meget af udgiftsfordelingen af den aldersbetingede opgørelse kendt. Men hvad betyder det for statsgarantien 2023?
2022 bliver et år med flere væsentlige ændringer i kommunale refusionsordninger end set i mange år. Er din kommune opdateret og parat til ændringerne?
I nogle kommunetyper stemmer kommunernes økonomiplanlægning ikke overens med den kompensation, de får via tilskuds- og udligningssystemet. Men hvorfor?
Med udligningssystemet kommer også en række skævheder, men hvilke mekanismer udløser dem og hvordan ser udviklingen ud tilbage og frem i tiden?
Lovforslagene får virkning fra 1. januar 2022. I denne artikel gennemgås lovforslagene, uklarhederne og anbefalinger hertil.
Lovforslag om tydeliggørelse af regler om mellemkommunal refusion er fremsat for Folketinget og forventes at træde i kraft i 2022, men hvad betyder det for kommunerne?
Forstå lovgrundlaget og den økonomiske sammenhæng i et datamæssigt perspektiv.
Om lidt kommer Statistikbankens næste befolkningsfremskrivning, men hvilken betydning har det for fordelingen af tilskud og udligning frem mod 2030?
Beskæftigelsestilskuddet reguleres for sidste gang til sommer, og én ting er sikker: reguleringen bliver negativ for alle landets kommuner.
Annonce

Jobopslag

Seneste indlæg