- Søgeresultat

Så meget flyttede de fejlagtige enhedsværdier på tværs af kommunerne

Se her, hvor meget de fejlbehæftede enhedsværdier i de aldersbestemte udgiftsbehov betød for hver kommunes udligningseffekt.

På spil igen: Kriteriet om faldende folketal giver tab på 270 millioner kroner

Kriteriet om faldende folketal er blevet omlagt med den nye udligningsreform. Selvom det skulle give et mere stabilt system, flytter den nye data for 2021 mange millioner for de påvirkede kommuner.
Der er stor forskel på landets rigeste og fattigste kommuner, når man kigger på indkomsten per indbygger. Faktisk er indkomsterne i gennemsnit over dobbelt så høje i landets rigeste kommune, som de er i landets fattigste kommune.

Her er landets rigeste og fattigste kommuner

Nummer to og tre på listen bytter plads, mens top og bund er uændret i forhold til sidste år. Se alle kommuners placering her.
Børn skal flytte meget kortere for at passere en kommunegrænse, og derfor falder antallet af såkaldte nomadebørn mindre i de ikke sammenlagte kommuner end i de sammenlagte kommuner.

Kriterie for antal nomadebørn udvikler sig fortsat skævt

Regeringen afviste under udligningsforhandlinger, at kriterie for nomadebørn udvikler sig skævt. Nye data viser noget andet.

Endelig har vi de rigtige tal: Se hvad din kommune får i tilskud og udligning i 2021

Efter Social- og Indenrigsministeriet torsdag eftermiddag trak meddelelsen om tilskud og udligning for kommunerne tilbage, har de nu genudgivet tallene. Se her, hvad den samlede effekt er for alle kommuner.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag trak i dag for første gang nogensinde en hel tilskuds- og udligningsmeddelese tilbage på grund af alvorlige fejl i tallene.

Minister erkender historisk fejl og trækker tilskudsudmelding tilbage

Social- og Indenrigsministeriet undgår politisk skandale efter ministeriet har oplyst, at der er tale om en menneskelig fejl ved udregning af den kommunale udligning. Men det skader udligningssystemets troværdighed, siger kommunalordfører.

Nye tal understøtter ministeriums forklaring på fejl

Se de aldersbestemte udgiftsbehov efter ministeriet har rettet de fejl, som betød at hele meddelelse om tilskud og udligning blev trukket tilbage.
På grund af en teknisk fejl må Social- og Indenrigsministeriet her tilbagetrække sin udmelding fra i går om udligning.

Ministerium erkender fejl: Tilskudsudmelding trækkes tilbage

Grundet en teknisk fejl i tallene, som NB-Økonomi afdækkede i aftes, trækker Social- og Indenrigsministeriet nu sin meddelelse om tilskud og udligning for 2021 tilbage.

BDO bakker op: Ændret enhedsværdi flytter trecifrede millionbeløb fra land til by

Også udligningseksperterne hos rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO regner sig frem til, at den ændrede enhedsværdi flytter store millionbeløb.
Social- og Indenrigsministeriet kommer til at tække udligningstal tilbage, erfarer NB-Økonomi.

Stor datafejl: Ministerium trækker udmelding om udligning tilbage

Den kommunale udligning er ramt af en stor datafejl. Social- og Indenrigsministeriet er ifølge NB-Økonomis oplysninger på vej til at trække hele udmeldingen tilbage.

Her er effekten af de mystiske ændringer for alle kommuner

Udligningseksperterne hos Dataproces har beregnet effekterne af ministeriets tilsyneladende uforklarlige ændring i de aldersbestemte enhedsværdier. Se tallene for din kommune her.
Den radikale kommunalordfører Kathrine Olldag kræver en redegørelse for den store administrative ændring af de aldersbestemte udgiftsbehov, som hun meget bestemt afviser, at forhandlerne er blevet oplyst om.

Forhandler: Det ligner ikke den reform vi indgik forlig om

En administrativ ændring af udligningsreformens effekter er på vej til at udvikle sig til en politisk skandale. Radikal forhandler oplyser, at partierne bag reformen ikke har fået information om, at effekten af reformen bliver dramatisk anderledes, end forligspartierne fik oplyst i sin tid.