- Søgeresultat

Kasper Rasmussen bliver ny redaktør på NB-Beskæftigelse fra første oktober.

Journalist med socialrådgiveruddannelse bliver ny redaktør for NB-Beskæftigelse

Kasper Rasmussen erstatter Helle Schøler Kjær som redaktør for NB-Beskæftigelse.

Analyse: Udligningstal peger på stabilt fejlbehæftet system

Tal fra tilskudsudmelding afslører et fejlbehæftet udligningssystem. Det kan i de kommende år især ramme yderkommuner samt en række hovedstadskommuner.

Beskatningsgrundlaget stiger mest på Sjælland

Der er store forskelle på, hvor stort et beskatningsgrundlag de enkelte kommuner har på tværs af landet. Men stigningen i grundlaget er mest markant på Vest- og Sydsjælland.

Nu er det kun 17 kommuner, der vinder på selskabsskat – 81 taber

Indtægterne fra selskabsskat påvirker kommunerne stadig mere skævt. I 2023 vil det kun være 17 kommuner, som har overskud på reglen om kommunal andel af selskabsskatten, mens resten direkte taber penge.
Her på Langeland stiger udgiftsbehovet pr. indbygger markant i 2023-udligningen. Kommunen har i forvejen et af landets højeste udgiftsbehov pr. indbygger.

Udgiftsbehov stiger i mange yderkommuner

Mens flere yderkommuner oplever et stigende udgiftsbehov, så er der et markant fald i udgiftsbehovet i flere af kommunerne omkring de store byer. Se udviklingen i din kommune.
Hver gang antallet af ældre stiger mere end landsgennemsnittet i en kommune, så vil kommunen få et betydeligt underskud på grund af en teknisk detalje i udligningssystemet.

Ændret alderssammensætning giver over- eller underkompensation

En mærkværdighed i udligningssystemet betyder, at kommuner med større vækst i børn og ældre end landsgennemsnittet taber store beløb. Se udviklingen for alle kommuner her.

Hovedstadskommuner vinder mest på indvandreudligning

Det er hovedstadskommunerne og dele af Midtjylland, der får mest ud af af indvandreudligningen. Det viser nye tal fra Indenrigsministeriets opgørelse over tilskud og udligning.

Her kan du få udligningstabeller i Excel-format

NB-Økonomi har konverteret alle de centrale tabeller fra udligning og tilskud i NB-Data.

Corona giver ekstra udligning til hovedstaden og påfører provinsen tab

Ifølge fakta i udligningssystemet stiger de sociale problemer især i København, et bælte i den vestlige udkant af hovedstadsområdet samt i yderkommunerne. Se udviklingen for alle kommuner her.

Kommune betalte falske fakturaer

Ved at hacke en medarbejders kommunale mailkonto er det lykkedes hackere at svindle sig til et for dem anseeligt beløb ved at sende falske fakturaer til økonomiafdelingen. Sagen er politianmeldt.

Markant fald i flere yderkommuners indtægter i 2023

En række yderkommuner og vestegnskommuner har et markant fald i de samlede indtægter i 2023 i forhold til 2022. Se udviklingen i alle kommuners indtægter her.
Selvom mange 65-74 årige er meget aktive, så er kommunernes udgiftsbehov til aldersgruppen vokset. Det gavner især yderkommunerne.

Tilskud til 65-74 årige stiger markant til gavn for yderkommuner

Årets udligning indeholder en meget markant forhøjelse af udgiftsbehovet for de 65-74 årige. Se hvilke kommuner, som især får gavn af ændringen.