- Søgeresultat

Stigende ledighed rammer kommuner i produktionsdanmark hårdest

Siden ledigheden var på sit laveste i april 2022, har der været en stigning i ledigheden på næsten 9.000 personer. Tallet dækker over bemærkelsesværdige forskelle på tværs af landet. Se udviklingen i din kommune her.
Ny ældreminister Mette Kierkgaard slår fast i et folketingssvar til DF, at hun ikke vil tvinge kommunerne til at bruge en klippekortsordning, hvis det skaber bureaukrati.

Ny ældreminister vil ikke tvinge kommuner til at bruge klippekortsordning

Den nye ældreminister holder fast i dagsordenen om afbureaukratisering. Derfor vil hun ikke tvinge kommuner til at benytte klippekortsordningen, der sikrer de ældre mere medbestemmelse og ekstra plejetimer.
Den nye socialminister mener også at hjælpen til borgere med handicap skal komme mere gelinde.

Socialminister åbner for at flytte dele af handicapområdet fra kommunerne og lover bedre service

Velfærdssamfundet skal sørge for, man får hjælp og støtte på en gelinde og tillidsfuld måde "i modsætning til i dag," siger socialministeren om handicapområdet. Løftet om bedre service står i skærende kontrast til økonomiaftalen.
Da KL og regeringen i juni sidste år nåede til enighed om en aftale for kommunernes økonomi for 2023, så var det på baggrund af et ledighedsskøn for 2023 på 2,7 procent. Det tyder nu på at blive højere.

Nye ledighedstal tyder på positiv midtvejsregulering af overførsler

Ledigheden ligger allerede i december 2022 på det forudsatte niveau for 2023 i økonomiaftalen. Dermed tyder alt på, at kommunerne vil få en ekstraindtægt i midtvejsreguleringen fra et nyt skøn for overførselsudgifter.
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M), Finansminister Nicolai Wammen (S) og økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) holdt mandag doorstep om inflationshjælp. I den forbindelse forklarede Wammen, at han var klar til at forhandle med kommuner om sanktioner af servicerammen for 2022.

Usikkert om Wammen vil sanktionere kommunerne ved overskridelse

Det er uklart, om finansministeren vil sanktionere kommunerne for en eventuel overskridelse af servicerammen for 2022.

Sådan kan besparelser på administrationen fordeles

Flere borgmestre lægger op til et opgør mod en jævn rammebesparelse på administrationsudgifter. Her er konsekvenserne af tre metoder, som kan komme i spil til fordeling af besparelserne.

Trods refusion rammer dyre enkeltsager servicerammen hårdt

Kommunerne får modsat andre refusionsordninger ikke mere plads på servicerammen, når staten refunderer for dyre enkeltsager på handicapområdet. De stigende udgifter til enkeltsagerne går derfor ud over almenområdet.
Dyre enkeltsager på handicapområdet bliver ved med at stige. Selvom staten er kommet med en håndsrækning i form at hæve refusionerne til kommunerne, så står kommunerne i den situation, at de ikke kan bruge pengene, for de belastes fuldt ud på servicerammen af hele beløbet.

Kommuner: Dyre sager på handicapområdet vil stige i 2022 og 2023

Selvom dyre enkeltsager på det specialiserede socialområdet har været stigende de seneste år, så fortæller flere kommuner til NB-Økonomi, at det steg igen i 2022 og vil stige i 2023.

Massiv forskel i andelen af ældre der modtager ældrepleje på tværs af landet

Næsten tre gange så stor en andel af de ældste borgere i København modtager ældrepleje i forhold til i Vallensbæk. Kommuner med mange plejekrævende borgere kan blive presset af udligningssystemet.
Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) beroliger kommunerne i forhold til frisætning af folkeskolen.

Minister beroliger kommunerne: I beholder ansvaret for folkeskolerne

Folkeskolerne bliver ikke sat så fri, at kommunerne bliver kørt ud på et sidespor. Det forsikrer børne- og undervisningsministeren på topmøde.
Samtidig med at der kommer flere ældre, bliver der tilsyneladene færre SOSU'er, som kan hjælpe de ældre. I hvert fald faldt optaget på erhvervsuddannelserne indenfor omsorg, sundhed og pædagogik med cirka otte procent i 2022 sammenlignet med 2021.

Optagne på erhvervsuddannelser er det laveste i ti år

I 2022 begyndte 64.000 elever på en erhvervsuddannelse, hvilket er et fald på 13 procent sammenlignet med 2021. Det er det laveste antal i mere end ti år.

Her er kommunerne med konsekvent underbudgettering på socialområdet

'Man er jo altid mindst et halvt år bagefter,' siger borgmester i Sønderborg Kommune, der ligesom flere andre kommuner årligt har underbudgetteret socialområdet fra 2018 til 2021. Se hvor ofte din kommune har underbudgetteret socialområdet her.