- Søgeresultat

Finansminister Nicolai Wammen (S), Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) og Venstres Sophie Løhde var med, da aftalepartierne bag den nye udligningsreform præsenterede den endelige aftale. Her lovede de blandt andet, at reformen ikke ville føre til samlede skattestigninger.

Sanktion truer kommuner på grund af skattestigninger efter udligningsreform

Med Gentofte og Lyngby-Taarbæk i front, kan syv kommuner ende med at gennemføre skattestigninger med sanktioner. Regningen går til alle landets kommuner.
Mindre bufferpuljer i 2021-budgetterne skærper behovet for en stram økonomistyring.

Kommuner skærer i bufferpuljer for at komme under serviceramme

Flere kommuner har skåret i bufferpuljer for at få budgetter til at overholde servicerammen. Det skaber behov for stram budgetopfølgning i 2021.
Selvom en skattestigning i Aarhus er direkte knyttet til kommunens tab på udligningsreformen, så hævder partierne bag budgetforlig, at pengene er gået til at sikre bedre forhold på social- og ældreområdet.

Aarhus hæver skatten for at finansiere løft til social- og ældreområdet

Partierne bag budgetforlig i Aarhus hævder, at skattestigning går ubeskåret til ældre- og socialområdet. Men fakta viser, at skattestigning alene dækker tab på udligningsreform.
Ældre Sagen vil have Social- og Indenrigsministeriet til at udvikle model, som sikrer, at alle kommuner indregner den demografiske vækst på samme måde i deres budgetter.

Ældre Sagen kræver indgreb mod store forskelle i kommuners demografiberegninger

Indenrigsministeriet skal udarbejde obligatorisk demografimodel for alle kommuner, så ældrebudgetter i alle kommuner får fuld kompensation for demografiudvikling, siger Ældre Sagen.
"Måske har den ekstra høje hygiejnestandard bremset andre smitsomme sygdomme som influenza, maveinfektioner og forkølelse," siger sundhedschef i Vejle Kommune, Diana Krogstrup, til TV SYD.

Sygefraværet er faldet i kommunerne

Kommunernes medarbejdere har haft færre sygedage i det seneste halve år. Kampen mod corona kan være årsagen. Det fremgår af en rundspørge til kommuner i Syd- og Sønderjylland.
Der er stor forskel på, hvor mange ekstra bevillinger, som en ælde over 80 år udløser i de enkelte kommuner. Alligevel er det næsten fire ud af ti byråd, som ikke diskuterer spørgsmålet.

Fire ud af ti byråd forholder sig ikke til den største ændring i budgettet

Budgetændringer som følge af den demografiske udvikling er normalt den største ændring i de kommunale budgetter. Alligevel forholder fire ud af ti byråd sig ikke til den type budgetændringer, viser ny undersøgelse.

Massive forskelle på, hvor mange ekstra penge kommuner bevilger til flere ældre

Ny analyser viser, at nogen kommuner bevilger under 20.000 til en ekstra ældre borger, mens andre bevilger over 50.000 kroner.

Flere anbringelser kan flytte millioner fra fattige til rige kommuner

Regeringen vil gerne have flere udsatte børn i anbringelse. Men anbringelser kan blive en dyr affære for særligt de mest udsatte kommuner. Samtidig kan velstillede kommuner tjene på en lovændring. Forstå mekanismen her.
Borgmester i Gentofte Kommune, Hans Toft (K), ser ikke ud til at få mulighed for at lave de sanktionsfrie skatteforhøjelser, som han gerne ville gennemføre. Dermed må kommunen enten gennemføre skatteforhøjelser med store sanktioner, eller skære i servicen for budget 2021.

Budgetforlig i Hillerød presser K-borgmestre

Hillerød Kommune har indgået et budgetforlig, hvor man bruger den fulde ramme til skatteforhøjelser. Dermed er der forsvindende få midler tilbage til en eventuel restramme, som flere K-borgmestre hungrer efter.
Formand for Miljø- og planlægning i Hørsholm Kommune Jan H. Klit (K) beklager, at politikerne ikke fik viden om ulovlig praksis i gebyrer om byggetilladelser. (Arkiv)

Gebyrrod i byggesager: Mange kommuner står til eftersmæk

Sag om fejlopkrævninger Hørsholm Kommune får konsekvenser for mange andre kommuner. Hørsholm skal tilbagebetale tre millioner kroner og minutiøst gennemgå 712 sager med tilbagevirkende kraft.
Der bliver hårde forhandlinger til den faseopdelte budgetlægning i KL-huset, når borgmestrene skal fordele servicerammen. Det er prognosen, når man kigger på de indgåede budgetter for 2021.

27 kommuner har indgået budgetforlig: Overskrider serviceramme med 33 millioner

27 kommuner har indgået budgetforlig. De har tilsammen overskredet den teknisk tildelte serviceramme med 33 millioner. Fortsætter tendensen, bliver den samlede overskridelse 107 millioner kroner.
KL's cheføkonom Morten Mandøe afviser, at udfordringen med en samlet overskidelse af kommunernes serviceramme er løst. "Vi er slet, slet ikke i mål," sier han.

KL om servicerammen: “Vi er slet, slet ikke i mål”

Selvom de indgåede budgetaftaler nedtoner problemet med servicerammen, så advarer KL mod at tro, at faren for en samlet overskridelse og sanktioner er ovre.