- Søgeresultat

KLs plan på handicapområdet til 5 milliarder kroner bliver ikke en del af den kommende kommuneaftale ifølge finansminister Nicolai Wammen.

Wammen: Handicapudspil er “ikke indenfor skiven”

Finansminister Nicolai Wammen afviser, at Regeringen kan levere finansieringen til det milliardudspil på handicapområdet, som KL præsenterede mandag.
"De midler regeringen tillader os at bruge, matcher ikke de løfter, regeringen giver befolkningen," siger KL-formand Jacob Bundsgaard med henvisning til socialområdet.

KL kræver fem milliarder kroner til handicappede

KL vil have tilført så meget som fem mia. kr. til det specialiserede socialområde. Kommunerne er trætte af at være skydeskive for kritik fra handicappede, organisationer og regeringen.
KL-formand Jacob Bundsgaard afviser at forholde sig til, om det er realistisk at bruge fem milliarder ekstra på specialiserede socialområde. Han fokuserer istedet på, at det er prisen på de forbedringer, som en bred vifte af partier i Folketinget og regeringen har stillet borgerne i udsigt.

KL-formand vil ikke forholde sig til, om plan til fem mia. er realistisk

KL-plan vil stort set tømme det økonomiske råderum. Men KL-formand ser alene på, at planen indeholder det, som regeringen og Folketinget har stillet borgerne i udsigt.
Det er historisk, at KL's formandskab går i direkte overbudskapløb med regeringen på socialområdet. Læs en analyse om baggrunden her, og få et bud på, hvordan en truende konflikt mellem regeringen og KL kan løses.

Analyse: KL udfordrer regeringen i overbudspolitik på socialområdet

KL's top har med ny handicapplan reelt givet regeringen et ultimatum. Enten skal velfærdsløfterne matche bevillingerne, eller også vil KL højlydt undsige regeringens velfærdsløfter på det specialiserede socialområde. Det skriver chefredaktør Arne Ullum i denne analyse af KL's social plan til fem mia. kr.
Formanden og næstformanden for Danske Regioner, Stephanie Lose og Ulla Astman, var optimistiske på vej ind til mandagens sættemøde forud for økonomiforhandlingerne med Regeringen. Her ses de begge ved præsentationen af økonomiaftalen for 2021, som faldt på plads for knap et år siden.

Regioner kræver stort økonomiløft

Regionerne tropper op til økonomiforhandlingerne med store krav til både service og anlæg. Regionernes formand "forventer bestemt", at man ikke nøjes med blot at dække demografien.
"Vi vil bruge økonomiforhandlingerne til at sætte en fælles retning for, hvad vi vil med socialområdet,” siger Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg.

KL har 13 forslag til forbedringer af socialområdet

KL har før økonomiforhandlingerne 13 forslag til, hvordan fysisk og psykisk handicappede kan få bedre hjælp. Sagsbehandlingen skal styrkes, kvaliteten skal højnes, og der skal opsamles mere viden. Blandt forslagene er ansættelse af flere socialrådgivere og bedre efterværn.
Social- og ældreminister Astrid Krag (S) præsenterede i går aftalen om Børnene Først sammen med socialordførere på tværs af næsten alle Folketingets partier. Et dyk ned i tallene viser, at aftalen giver en gennemsnitskommune mulighed for at gennemføre én ekstra anbringelse om året.

Ministerens hemmelige tal: En ekstra anbringelse om året pr. kommune

Socialministeren har både over for offentligheden og forhandlerne afvist at oplyse antallet af ekstra anbringelser som følge af ny aftale. Tal fra ministeriet viser, at det maksimalt er 600 anbringelser - svarende til en om året pr. gennemsnitskommune.
Flere og tidligere anbringelser var det centrale punkt, da social- og ældreminister Astrid Krag (S) i januar præsenterede udspillet til 'Børnene Først'. Et simpelt regnestykke viser, at den endelige aftale kan give gennemsnitskommunen en ekstra anbringelse om året over seks år.

Fakta om børneaftale: Her er regnestykket

Selvom man ved præsentationen af den nye aftale om 'Børnene Først' kunne få et indtryk af, at markant flere børn bliver fjernet, så viser tallene noget helt andet. Se regnestykket her.

Store forskelle i andel af børn med sen skolestart

I nogle kommuner er det hver 50. barn, som starter sent i skole - i andre er det hvert tiende. Se tallene for alle kommuner her.
Samarbejde med andre politikere og politikudvikling nedefra. Det er noget af opskriften på succes som lokalpolitiker, mener afgående borgmester Hans Toft (K).

Afgående borgmester Hans Toft: Demokrati dur kun nedefra

Man skal som borgmester konsekvent insistere på at inddrage borgerne og fremme samarbejde i byrådet på tværs af partiskel. Det er opskriften på succes, mener Hans Toft (K), som nu takker af efter 28 år som borgmester. Han har været pioner i forhold til konceptet opgaveudvalg, som inspirerer over hele landet.

Indvandringen er faldet dramatisk under corona

Indvandring fra ikke-vestlige lande er faldet med 39 procent under corona, mens indvandringen fra vestlige lande også er faldet. Se tal for alle kommuner her.
Aftalen om tidlig pension, som her præsenteres af nogle af regeringens centrale ministre med Mette Frederiksen i front, nedbringer beskæftigelsen og svækker de offentlige finanser. Et svar til Folketinget viser, at en tilbagerulning af efterlønnen vil gøre det modsatte.

Sådan ville det styrke økonomien at afskaffe efterlønnen

En række svar fra Finansministeriet viser hvordan det ville påvirke Danmarks økonomi, hvis man afskaffede efterlønnen.