Hovedstadskommuner bruger markant mere på service på almenområdet end resten af landet

Del artiklen:

Når man ser på hver kommunes serviceudgifter fratrukket det specialiserede socialområde i forhold til det beregnede udgiftsbehov, så viser tallene, at hovedstadskommunerne har råd til markant højere serviceudgifter end resten af landet.

Af Peter Risager, peter@nb-medier.dk