Sådan påvirker de nye satser for dækningsafgift din kommune

Del artiklen:

Ændringen i dækningsafgiften får konsekvenser for alle landets kommuner. Men det er overordnet yderkommunerne, der taber og bykommunerne, der vinder. Se effekten for din kommune her.

Af Peter Risager, peter@nb-medier.dk

Med vedtagelsen af en ny lov om dækningsafgift, bliver der varigt omfordelt omtrent 445 million kroner fra yderkommuner til bykommuner. Loven bliver tredjebehandlet i Folketinget tirsdag den 21. december. 

Det er godt nyt for især Københavns Kommune, der står til at vinde 270 millioner kroner på lovændringen, mens en række andre hovedstadskommuner også får en stor økonomisk gevinst. Omvendt taber den gennemsnitlige kommune, der ikke opkræver dækningsafgift, 137 kr. pr. indbygger. I en gennemsnitskommune svarer det til i alt otte millioner kroner.

Tabet i indtægter skyldes, at når nogle kommuner får mere i dækningsafgift, så nedsættes bloktilskuddet tilsvarende for alle kommuner. Ifølge lovforslaget vil de samlede indtægter fra dækningsafgiften stige med 800 millioner kroner, og det betyder, at bloktilskuddet falder med 800 millioner kroner.

Fordi det primært er bykommuner, der opkræver dækningsafgift, så betyder omfordelingseffekten af lovændringen, at det i praksis er en tredjedel af effekten fra udligningsreformen, der tilbagerulles med den nye opkrævning af dækningsafgift.

Læs også:
På tirsdag tilbagerulles en tredjedel af udligningsreformens effekt

Se i kortet her, hvad ændringen kommer til at betyde i din kommune på baggrund af beregninger foretaget af NB-Økonomi:

FAKTA – Sådan har vi gjort:

Fra Danmarks Statistiks har vi trukket kommunernes indtægter fra dækningsafgift i 2020 ifølge regnskaberne i statistik REGKC. Her har vi trukket indtægterne fra konto 7.68.95, som er  “Anden skat på fast ejendom”. Indtægterne er kun trukket fra gruppe 3, som er “Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb”.

Her har vi fjernet de kommuner, som siden 2022 har fjernet dækningsafgiften, så vi er tilbage med de 34 kommuner, der ifølge lovforslaget i Folketinget opkræver dækningsafgift i 2022. Herefter har vi udregnet hver kommunes andel af den samlede indtægt fra dækningsafgift.

På baggrund af den fordelingsnøgle har vi fordelt de ekstra indtægter på 800 millioner kroner mellem de 34 kommuner. Derefter har vi på baggrund af bloktilskudsnøglen fordelt nedsættelsen af bloktilskuddet på 800 millioner på tværs af kommunerne for at finde hver kommunes nedgang i bloktilskuddet.

Herefter har vi udregnet et samlet resultat for indtægten i dækningsafgift minus nedgang i bloktilskud, og omregnet det til kr. pr. indbygger, som kortet er farvelagt efter.

Rettelse 17.12 2021 kl. 16:17:

Der var tidligere en fejl på Danmarkskortet, så der stod en forkert ekstra indtægt fra dækningsafgiften, når man holdt musen over kortet. Det samlede resultat var rigtigt. Fejlen er nu rettet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her