Folkeskole: Forældre er mest tilfredse i yderkommuner

Del artiklen:

Ny benchmark på skoleområdet viser, at forældre i yderkommuner er dem, der er mest tilfredse med skolerne, når man tager højde for forskelle i elevgrundlaget.

Af Christina Yoon, Journalist, christina@nb-medier.dk
og Jørn Sørensen, jorn@nb-medier.dk
og Peter Risager, peter@nb-medier.dk

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har i en ny benchmarkinganalyse undersøgt, hvorvidt forældrene i kommunen er mere eller mindre tilfredse med folkeskolerne end man kunne forvente på baggrund af elevgrundlaget.

Her viser det sig, at det især er yderkommuner i Vestjylland, på Fyn og Sjælland, hvor forældrene er de mest tilfredse, når det drejer sig om skolerne.

Forældrenes tilfredshed med folkeskolen varierer på tværs af kommunerne fra 3,4 til 4,3 på en skala fra 1 til 5. Når man tager højde for forskelle i elevgrundlaget, så er der stadig forskelle i kommunernes tilfredshedsniveau, selv efter der er taget højde for forskelle i elevgrundlaget.

Brugertilfredsheden blandt forældre er for eksempel 4,25 i Morsø Kommune, når det drejer sig om skolen. Ud fra de rammevilkår, som kommunen har, har man vurderet, at tilfredsheden burde ligge på 4,05. Deres benchmarkindikator lander derfor på 0,20, som er landets højeste.

Forældrene i kommunerne markeret med blåt i nedenstående kort er altså mere tilfredse, end deres rammevilkår tilsiger. Omvendt er forældrene i kommunerne markeret med rødt mindre tilfredse, end man kunne forvente ud fra rammevilkårene. 

Store forskelle internt i en kommune

Der er også forskelle i tilfredshedsniveauet mellem skolerne i samme kommune, efter der er taget højde for elevgrundlaget. I 9 ud af 10 kommuner er der både skoler, hvor tilfredshedsniveauet er lavere end man kunne forvente på baggrund af elevgrundlaget og skoler, hvor tilfredshedsniveauet er højere end man kunne forvente.

I Morsø Kommune er de skoler, der er med i benchmarkingen dog alle mere tilfredse, end rammevilkårene tilsiger. Benchmarkindikatoren ligger alle på mellem 0,03-0,4 over, hvad man kunne forvente for kommunen. Guldborgsund Kommune, som er én af de blå kommuner på kortet, svinger til gengæld en del mellem skolerne. Her ligger indikatoren spredt mellem -0,23 og 0,54. Vil du se detaljerne i din kommune, kan du finde det i et bilag her.

Der er større variation i tilfredshedsniveauet på tværs af klasserne inden for den samme skole end på tværs af både skoler og kommuner. Det gælder både i de faktiske tilfredshedsniveauer, men også efter der er taget højde for elevgrundlaget.

I analysen er sammenhængen mellem andre resultatindikatorer på skoleområdet og forældrenes tilfredshed også undersøgt. Analysen viser, at forældrene generelt er mere tilfredse, når eleverne trives godt, har gode faglige resultater og et lavt elevfravær.

Hele analysen kan læses her.

Se hvordan din kommune placerer sig på kortet herunder.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her