Markant geografisk skævhed i boligbyggeri

Del artiklen:

Antallet af nye boliger i forhold til indbyggertallet varierer bredt på tværs af kommunerne. I og omkring de store byer bliver der bygget markant flest boliger.

Af Peter Risager, peter@nb-medier.dk

Kommunerne omkring de store byer oplever i disse år et regulært byggeboom af nye boliger. Omvendt er der enkelte yderkommuner, hvor boligbyggeriet praktisk talt står stille. 

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der ser på antallet af nybyggede boliger på tværs af landets kommuner. På baggrund af tallene har NB-Økonomi opgjort antallet af nybyggede boliger fra første kvartal 2018 til tredje kvartal 2021. I opgørelsen indgår alt fra kollegieværelser til parcelhuse, og både private boliger, andelsboliger og offentlige boliger er talt med.

De store bykommuner København, Aarhus, Odense og Aalborg er alle blandt de syv kommuner, hvor der bliver bygget mest i forhold til indbyggertallet, mens kommunerne Lyngby-Taarbæk, Horsens og Silkeborg udgør den resterende del af top-7.

Der er ikke noget nyt i, at der bliver bygget i de store byer. Det nye ligger i, at det i høj grad er kommunerne tæt på de store byer, der oplever en voldsom tilflytning, og dermed også mange nye boligbyggerier. Udover de ovenstående tre kommuner, så gælder det især kommunerne Skanderborg, Odder, Hillerød, Høje-Taastrup, Roskilde og Rebild, som alle ligger tæt på en af landets største byer.

I den modsatte ende ligger Lolland Kommune helt i bunden af listen. Her er der blot blevet bygget 65 nye boliger over en periode på næsten fire år, svarende til 1,6 boliger pr. 1.000 indbyggere. Efter Lolland ligger Ærø, Lemvig og Læsø i bunden af listen over antallet af boligbyggerier i forhold til indbyggertallet. 

Se antallet af nybyggede i alle landets kommuner i kortet herunder.

Fakta – Sådan har vi gjort:

Fra Danmarks Statistiks Statistikbank BYGV33 har vi fundet antallet af færdiggjorte boliger fordelt på kommuner. Vi har udelukkende medtaget byggefasen “fuldført byggeri”. I opgørelsen har vi inkluderet anvendelsestyperne “Parcelhuse”, “Række-, kæde- og dobbelthuse”, “Etageboliger”, “Kollegier” og  “Anden helårsbeboelse” . 

Under bygherreforhold har vi inkluderet alle typer bygherrer, så det både er private, almene boliger, andelsboligforeninger, offentlige boliger og andet boligbyggeri, der indgår i opgørelsen. 

Antallet af færdigbyggede boliger er trukket for perioden første kvartal 2018 til og med tredje kvartal 2021. Herefter er det færdige byggeri for hele perioden summeret. 

Herefter har vi hentet folketallet for hver kommune i tredje kvartal 2021. Antallet af færdigbyggede boliger er til sidst blevet divideret med antallet af indbyggere i hver kommune og ganget med 1.000, så vi har antallet af færdigbyggede boliger pr. 1.000 indbyggere i kommunen. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her