Ni kommuner selvbudgetterer, selvom den forventede skatteindtægt vil falde

Del artiklen:
Kirsten Jensen (S), borgmester i Hillerød tager godt at tage chancen med selvbudgettering i 2022, da de modtager mange nye tilflyttere til kommune.
Kirsten Jensen (S), borgmester i Hillerød tager godt at tage chancen med selvbudgettering i 2022, da de modtager mange nye tilflyttere til kommune. - Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Selvom den forventede skatteindtægt er faldet fra maj til september 2021, har ni kommuner alligevel valgt at selvbudgettere. Det kan koste kommunerne dyrt, hvis ikke deres befolkningstal stiger med borgere, der er i arbejde.

Af Christina Yoon, Journalist, christina@nb-medier.dk

Flere kommuner tager chancen og selvbudgetterer, selvom det ikke er garanteret, at coronakrisen er ovre. Det fremgår af en oversigt fra KL. Det drejer sig om Høje-Taastrup, Hillerød, Køge, Solrød, Holbæk, Lejre, Middelfart, Vejle og Silkeborg. 
På den positive side står 30 kommuner med en befolkningsfremgang, der nu er højere, end hvad staten i juni forventede for 2021, og som derfor potentielt kan være positivt for en kommune, hvis de ønsker at selvbudgettere. Det skyldes, at der kan være flere skatteindtægter på vej, end hvad man kunne få ved statsgarantien.

Læs også:
Mange kommuner står til stor gevinst ved selvbudgettering

Men der kan også være store usikkerheder ved at selvbudgettere, som vi beskriver i en artikel fra i dag.

Læs også:
Kommuner der selvbudgetterer kan rammes hårdt af faldende skatteindtægter

De fleste af ovenstående ni kommuner er også på listen med de 30. Men Solrød, Køge og Silkeborg er ikke med på listen. 
I budgetforliget for Hillerød for 2022 skriver de, at de er klar over, at der er en risiko ved at vælge selvbudgettering frem for statsgarantien. Men borgmesteren i kommunen hæfter sig navnligt ved det stigende befolkningstal. 
“Vi har gjort det fordi, vi allerede nu har flere borgere, end hvad staten regner med i 2022,” fortæller Kirsten Jensen (S), der er borgmester i Hillerød Kommune. Hun oplyser at forventningen er, at de får en gevinst på 47 mio. kr. 

I budgetforliget har de dog forsøgt at tage hensyn til den risiko, der er ved at vælge selvbudgettering:

“Grundlaget for statsgarantien ser bort fra vores reelle befolkningstal… Af forsigtighedsgrunde indregner vi alene et beløb i tilskud og udligning, som om kun 85 ud af 100 af de forventede nye borgere kom,” står der i forliget.

I juli 2021 var befolkningstallet i Hillerød på 52.116, hvor statsgarantien regner med 51.804 fra 2022. Og borgmesteren regner med, at befolkningstilvæksten vil stige yderligere resten af 2021.

Holbæk satser, selvom forvaltningen advarer mod at selvbudgettere

Holbæk Kommune havde ved første behandlingen af budgettet for 2022 ikke valgt selvbudgettering. Men den del blev ændret ved anden behandlingen, da det af første budget fremgik, at de kunne få en gevinst på over 22. mio. kr.

Under første behandling advarede forvaltningen dog om at vælge selvbudgettering med ordene:

“Beregningen viser, at et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag forventeligt vil give kommunen yderligere indtægter på 22,1 mio. kr. Der er dog store usikkerheder forbundet med beregningen, så ud fra et forsigtighedshensyn anbefales det at fastholde statsgarantien som budgetteringsforudsætning.”

Men under anden behandling er man i budgetforliget blevet enige om følgende:

“Efter det andet nye ændringsforslag vælges der selvbudgettering i 2022, og der budgetteres i 2022 med det forventede merprovenu på 22,1 mio. kr.”,

I Lejre Kommune har man brug den ekstra forventede indtjening på selvbudgettering på at dække flere velfærdsudgifter. I deres budgetforlig for 2022, står der derfor:

“Finansieringen sikres gennem valg af selvbudgettering, administrative omlægninger og effektiviseringer, nedlæggelse af servicerobusthedspuljen i 2022, tidsmæssig forskydning af anlæg og kassetræk.”

I Middelfarts pressemeddelelse om budgetforliget for 2022 hæfter de sig også ved en højere tilflytning som årsag for at selvbudgettere:

“De seneste års vækststrategi har virket, og derfor oplever vi i disse år en høj tilflytning. Det giver øgede indtægter og råd til endnu mere velfærd og vækst. Derfor tror vi så meget på den positive udvikling, at vi selvbudgetterer for at få de reelle indtægter fra vores mange nye borgere,” udtalte borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) fra Middelfart i pressemeddelelsen. 

Usikkerheder ved selvbudgettering

Flere forligsbudgetter omtaler meget direkte usikkerheden ved selvbudgettering. Det betyder også, at mange kommuner ikke tør at tage chancen. Enten fordi de har brændt nallerne før, eller fordi de har set andre gøre det. For eksempel under finanskrisen.

Læs også:
Kommunerne er tilbageholdende med at satse på selvbudgettering

Hillerød Kommune har ligeledes tænkt meget over risikoen, men tør alligevel godt at tage chancen for 2022.

Man bærer jo risikoen selv på denne måde. Men der skal ske nogle meget store ændringer, tror jeg, for at opveje det faktum, at der allerede i 2021 er kommet mange nye borgere, som staten ikke engang regner med i 2022,” siger Kirsten Jensen.

“Vi har stået i denne situation før men med en meget mindre gevinstmargen. Så fordi margen er så stor, så har vi taget den for første gang i lang tid. Det er en diskussion, der altid er interessant,” afslutter hun.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her