Mange kommuner står til stor gevinst ved selvbudgettering

Del artiklen:

30 kommuner med stigende folketal har allerede flere borgere i kommunen nu, end statens prognoser forudsiger for 2022. Det betyder som udgangspunkt, at kommunerne kunne vinde stort ved at selvbudgettere.

Af Christina Yoon, Journalist, christina@nb-medier.dk
og Peter Risager, peter@nb-medier.dk

Flere kommuner ser ud til at kunne score en betydelig gevinst i 2022, hvis de havde selvbudgetteret frem for at vælge statsgarantien i budgettet for 2022. 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at folketallet i 30 vækstkommuner allerede pr. 1. juli i år har overhalet det skønnede folketal for 1. januar 2022, der ligger til grund for statsgarantien.

Dermed får kommunerne, hvis de har valgt statsgarantien, lavere bloktilskud, lavere skatteindtægter og et lavere samlet udgiftsbehov i udligningen, end man ellers sandsynligvis ville få.   

Budgetterer man med statsgarantien, får man tildelt midler fra staten via prognoserne, men vælger man derimod selvbudgettering får man midler efter det faktiske antal, som man kan se i Danmarks Statistik.

Medmindre de 30 kommuner oplever et pludseligt fald i folketallet, så ville de alt andet lige være bedre stillet ved at selvbudgettere end ved at vælge statsgarantien for 2022.

Men mange kommuner har trods den viden alligevel valgt at følge statsgarantien.
Fortsætter tendens ikke, så kan de omvendt stå til store tab på ligeledes mange millioner kroner.

Det skyldes blandt andet, at mange kommuner brændte nallerne på det sats under finanskrisen, hvor konjunktursituationen vendte meget hurtigt. Coronakrisen, der startede i 2020, har ligeledes været usikre år, hvor man ikke kan vide, hvad der sker hverken med økonomien eller antallet af indbyggere.

I slutningen af 2020 fik de fire selvbudgetterende kommuner helt ekstraordinært mulighed for at omgøre valget af selvbudgettering til statsgaranti, men det er meget utænkeligt, at kommunerne får den mulighed igen.

(Artiklen fortsætter under kortet)

Allerede store forskelle flere steder

Det skal understreges, at der i nogle af de 30 kommuner er så lille en forskel, at det ikke vil rykke det store i det samlede billede. Men tallene er fra den første i kvartalet for tredje kvartal, og er dermed fra første juli. Fordi alle kommunerne har haft stigende folketal over de seneste år, må man alt andet lige forvente, at forskellen mellem prognosen og det faktiske folketal pr. 1. januar bliver endnu større.

I eksempelvis Høje-Taastrup, som er den kommune, hvor der er den største forskel, er der allerede i tredje kvartal 2021 over en procent flere indbyggere, end hvad man med statsgarantien regner med.

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets tal vil Høje-Taastrup pr. 1. januar 2022 have et samlet folketal på 51.967 personer. Men allerede 1. juli i år havde kommunen et folketal på 52.504 personer ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Ser man alene på folketallet, ville Høje-Taastrup ligeledes i 2021 have fået 55 millioner kroner mere ved at vælge selvbudgettering end statsgarantien, men midt i coronakrisen valgte ingen kommuner at selvbudgettere i 2021. 

Læs også:
Høje-Taastrup mister omtrent 55 millioner på budgetgaranti

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være lokale forhold i kommunerne, der gør det mere risikabelt eller mindre attraktivt at vælge statsgaranti. Er man eksempelvis bidragsyder til udligningssystemet, så er der ikke ligeså stor gevinst at hente ved et højere folketal, og har man mange konjunkturfølsomme erhverv eller en stor dominerende virksomhed, så er man mere sårbar overfor eventuelle stød i økonomien.

FAKTA – Højere folketal vil altid være en gevinst

Det vil altid være positivt for kommunerne at have et så højt folketal som muligt i meddelelsen om tilskud og udligning, men hvor stor en fordel det er, afhænger af en række parametre. På bloktilskuddet vil det altid være en fordel at have flere indbyggere.

Men for kommunerne, som har valgt budgetgarantien, og har haft en mere positiv udvikling end forventet, vil det umiddelbart også betyde en masse mistede skatteindtægter, fordi man har bundet sig til det beløb for skatteindtægterne, som Social- og Indenrigsministeriet har udregnet for hver kommune i 2022.

Hvis man så har et højere folketal, vil det også give en højere skatteindtægt, hvis de ekstra borgere har samme gennemsnitlige indkomst som kommunens øvrige borgere.

Men det er en usikker forudsætning, og derfor vil gevinst eller tab på selvbudgettering i relation til skatten først stå klart, når de endelige skattebetalinger for 2022 er gjort op i 2023.

Folketallet har også isoleret set en ikke uvæsentlig udligningseffekt, men her afhænger effekten af, om man ligger over eller under landsgennemsnittet på henholdsvis udgiftsbehov og skatteindtægter per indbygger.

Helt enkelt kan man sige om den isolerede udligningseffekt, at hvis man får penge på både skatteudligning og udgiftsudligning, så gælder det om at have et så højt antal borgere som muligt, og hvis man skal aflevere penge, gælder det om at have så få borgere som muligt.

Skal man aflevere penge til skatten og får penge fra udgiftsbehovet eller omvendt, så er det en konkret vurdering for den enkelte kommune, om et højt eller lavt folketal er positivt i udligningssammenhæng.

Sådan har vi gjort:

For hver kommune har vi fundet folketallet pr. første i kvartalet for tredje kvartal 2021 i Danmarks Statistiks FOLK1A. Det tal har vi sammenlignet med folketallet for første januar i meddelelsen om tilskud og udligning fra Indenrigs- og Boligministeriet for2022. 

Derefter har vi frasorteret de kommuner, der i tredje kvartal 2021 ligger under folketallet fra meddelelsen om tilskud og udligning for 2022. 

Ud af de kommuner, har vi udelukkende inkluderet kommuner, der havde en vækst i folketallet fra 1. januar 2020 til første januar 2022. Det har vi gjort for at udelukke kommuner med fald i folketallet, der af gode grunde må forventes at ligge på et højere folketal i 2021 end i 2022. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her