Mau: Sundhedsreform kan nemt udløse behov for justering af udligningsreform

Del artiklen:
Niels Jørgen Mau, projektchef hos VIVE, mener, at sundhedsreformen kan påvirke den allerede indgået aftale om udligning.
Niels Jørgen Mau, projektchef hos VIVE, mener, at sundhedsreformen kan påvirke den allerede indgået aftale om udligning. - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix (arkiv)

Selv små ændringer i kommunernes udgifter til det nære sundhedsvæsen vil udløse et behov for en reform af den kommunale udligning, siger udligningsekspert.

Der er stor sandsynlighed for, at den kommende sundhedsreform vil udløse et behov for en justering af det kommunale udligningssystem. Det vurderer en af Danmarks absolut førende udligningseksperter Niels Jørgen Mau, projektchef hos VIVE og tidligere afdelingschef for netop udligning i Indenrigsministeriet.

“Der skal ikke ske meget med de kommunale opgaver, før man er nødt til at gøre noget ved det kommunale udligningssystem,” siger han til NB-Økonomi.

Logikken bag Maus vurdering er, at der med netop sundhedsopgaver normalt er meget stramme krav fra de statslige myndigheder til, hvordan opgaven skal løses, og at den enkelte kommune dermed har meget få muligheder for at styre udgifterne.

“Jo mere man fra centralt hold forpligter en kommune til at løse en opgave på en bestemt måde, des tættere skal udligningssystemet følge udgiftsbehovet, og des større skal udligningsgraden være. Hvis man ikke gør det, så vil sundhedsopgaverne i nogle kommuner skubbe andre velfærdsopgaver ud,” siger Niels Jørgen Mau.

Vurderingen fra udligningseksperten underbygges af, at det eksplicit fremgik af den tidligere VLAK-regerings udspil til en sundhedsreform, at man var nødt til at have fokus på de afledte økonomiske skævheder mellem kommunerne.

“Det vil imidlertid være væsentligt at få en nærmere afdækning af de konkrete konsekvenser, så eventuelle skævheder kan håndteres. Der vil derfor som led i reformens implementering blive gennemført en afdækning af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser efter udligning som følge af sundhedsudspillet i regi af Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg med henblik på de nødvendige justeringer af udligningssystemet,” hed det i udspillet ‘Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder’.

Både Mau og det daværende udspil fra regeringen peger på, at der er en række elementer i udligningssystemet, som delvist tager højde for sundhedsudgifter.

Det gælder først og fremmest det såkaldte demografiske udgiftsbehov, der tildeler alle kommuner et gennemsnitligt udgiftsbehov for borgerne i forskellige aldersgrupper.

Men i og med at det er landsgennemsnitstal, så tager det aldersbestemte udgiftsbehov ikke højde for, at sociale forhold giver store forskelle mellem kommunerne. De forskelle skal opfanges via en række såkaldte sociale kriterier om uddannelse, antal enlige ældre og levetid. Men det vil ifølge Mau kun være dækkende, hvis der sker meget små ændringer i kommunernes opgaver.

Kan især ramme yderkommuner

Niels Jørgen Mau vil gerne afvente et udspil fra regeringen, inden han giver et bud på, hvilke kommuner, der især kan komme i klemme, men peger på at det potentielt især er yderkommuner, som kan blive bekymrede.

En række eksperter har peget på, at sundhedsreformen i relation til de rene kommunale opgaver først og fremmest handler om at harmonisere indsatsen i kommunerne – altså at alle kommuner begynder at tilbyde borgerne den service i det nære sundhedsvæsen, som de bedste kommuner allerede gør i dag.

Dermed vil de nye udgifter i stort omfang falde ekstremt forskelligt fra kommune til kommune. I de kommuner med det bedste nære sundhedsvæsen vil ekstraudgiften være minimal, mens det typisk i mindre kommuner kan blive en betragtelig ekstraudgift.

Hvis regeringen, som der er tradition for og delvist lovbestemt, kompenserer kommunerne for de ekstra udgifter via bloktilskuddet, så vil kommuner med små ekstraudgifter få et overskud, mens kommuner med meget store udgifter vil få et underskud.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her