Kommuner trodser KL’s alvorsbrev og sprænger servicerammen

Del artiklen:
Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester i Fredensborg kommune står gerne ved sin kritik af kommunernes manglende mulighed for selvstyre, hvad angår de kommunale budgetter.
Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester i Fredensborg kommune står gerne ved sin kritik af kommunernes manglende mulighed for selvstyre, hvad angår de kommunale budgetter. - Foto: Fredensborg Kommune

Trods alvorsbrev fra KL til samtlige byrødder i Danmark om budgetoverskridelse, så sprænger halvdelen af de nyeste budgetforlig servicerammen.

Af Christina Yoon, Journalist, christina@nb-medier.dk

Byrådene i Fredensborg, Norddjurs og Slagelse har valgt at trodse KL’s krav om overholdelse af servicerammen i de foreløbige budgetaftaler for 2022. Samlet går de tre kommuner 48 millioner kroner over den såkaldte tekniske serviceramme.

Tre andre kommuner, Morsø, Jammerbugt og Glostrup, har de seneste dage også indgået budgetforlig, som går samlet 34 millioner under servicerammen.

Samlet er det dermed hver anden af de seneste budgetaftaler som overskrider servicerammen. Det peger på, at det alvorsbrev, som KL udsendte til alle byråd torsdag 2. september ikke har haft den store effekt. Det er dog ikke muligt ud fra de seks seneste budgetaftaler at spå om det samlede resultat.

NB-Økonomi har tidligere skrevet om, hvordan tre yderkommuner, som havde indgået budgetaftaler inden brevet fra KL, afviste at skære i budgettet. Både Nyborg, Guldborgsund og Assens kommune prøver lykken, da de på grund af udligningsreformen føler sig berettiget til at overskride servicerammen.

Med de seneste budgetforlig føjer Fredensborg, Norddjurs og Slagelse sig til listen over kommuner, som sprænger servicerammen med åbne øjne.

“Vi har en planlagt overskridelse af servicerammen på omkring 9 millioner kroner for budgettet 2022. Vi gik også over servicerammen med omkring 6 millioner kroner forrige år, det skete der ikke noget ved,” konstaterer Thomas Lykke Pedersen (S), som er borgmester i Fredensborg kommune.

Tager forbehold

Byrådet har dog aftalt i Fredensborg Kommune, at der skal være en driftsreserve på 10 mio. kr., såfremt den ikke går alligevel med de planlagte overskridelser. Generelt er Thomas Lykke Pedersen dog frustreret over den måde, som kommunerne bliver styret på, da hans kommune har en god likviditet, som han gerne ville bruge på mere velfærd til borgerne.

“Styringen med anlægsloftet og servicerammen er planøkonomi af værste skuffe. Vi har jo 300 millioner i kassebeholdningen, som vi ikke må bruge på mere velfærd, for så bryder vi servicerammen. Det bryder jo med det kommunale selvstyre,” siger Thomas Lykke Pedersen og understreger, at det vil han gerne citeres for.

I Norddjurs tager de også chancen og har forøget servicerammen med 16 mio. kr.. Men de har dog også taget et forbehold for, at lige præcis denne del af budgettet er usikkert.

“Serviceudgifterne er øget med 26 mio. kr. i 2022. Der er i udgangspunktet mulighed for en servicerammeudvidelse på 10 mio. kr., hvilket betyder, at det skal aftales med KL, at serviceudgifterne forøges med yderligere 16 mio. kr.. Dette er en væsentlig usikkerhed i budgetskitsen,” som man i Norddjurs har skrevet i den skitse, man har lagt frem i forbindelse med første behandling af budget for 2022.

I Slagelse kommune er man ifølge Kirsten V. Jensen, som er økonomichef i kommunen, gået over servicerammen med 23 mio. kr..

“Serviceudgifter i Slagelse for 2022 er pt. aftalt til 3.855 mio. kr., hvilket er over den fra KL-udmeldte ramme på 3.832 mio. kr.,” skriver Kirsten V. Jensen i en sms til NB-økonomi.

Det er mere, end hvad der stod i et tidligere udkast til 1. behandling på Slagelse Kommunes hjemmeside, som dog var et administrativt budget, hvor partierne ikke have forhandlet endnu. Her kørte de med 4 mio. kr. under servicerammen. Her stod der:

“KL har udmeldt en vejledende serviceramme på 3.832 mio. kr. I administrationens budget til 1. behandling udgør serviceudgifterne 3.828 mio. kr.,” står der i Slagelses 1. behandling af budget 2022-2025.

Efter den politiske forhandling i Slagelse kommune, oplyser Kirsten V. Jensen, at de har hævet det specificerede børneområde og ældreområde, hvor der er afsat midler til aktivitetsudvikling og den demografiske udvikling. Derfor ender kommunen med en samlet overskridelse af servicerammen.

Andre kommuner kører under

Der er dog også kommuner, som kører med en sikkerhedsmargen til servicerammen. Det drejer sig for eksempel om Mors, Glostrup og Jammerbugt kommune.

Hans Ejner Bertelsen (V), som er borgmester i Morsø Kommune oplyser, at de går hele 27 mio. kr. under servicerammen.

I Glostrup nøjes de med 7,1 mio. kr. under servicerammen, der står følgende i de generelle bemærkninger til budget 2022:

“… den beregnede serviceramme i 2022 være på 1.229,4 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter i budgetforslag 2022 er på 1.222,3 mio. kr., altså 7,1 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.”

I Jammerbugt kommune er der ikke noget at give af:
“Vi er inden for skiven, vi ligger lige under servicerammen,” fortæller Mogens Christen Gade (V), der er borgmester i Jammerbugt Kommune. 

Til gengæld har de skudt noget over skiven, når det kommer til anlægsrammen. Her har kommunerne samlet set også et problem, da de ifølge KL samlet set skal spare hele 4,3 mia. kr..

“Vi har et problem med anlægsrammen, men den er kun lukket på den måde, at den kan åbnes igen, hvis der er behov for det. Vi vil gerne udvise ansvarlighed ift. det samlede budget i kommunerne,” understreger Mogens Christen Gade.

På anlæg er kommunerne dog godt hjulpet på vej af konjunkturstigninger på anlægs- og byggematerialer, så der er større incitament til at udskyde anlæg til kommende år, da man ellers kan få mindre for pengene. Det nævner flere borgmestre og byrødder til NB-økonomi.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her