Få nye input til arbejdet med sociale investeringer

Del artiklen:
- Foto: Colourbox

At arbejde med sociale investeringer tager tid og kræver tålmodighed og samarbejde på tværs – til gengæld er potentialet kæmpestort. I Vejle Kommune har en gruppe sat sig sammen for at udfolde potentialet med bl.a. inspiration fra modeller og redskaber fra Komponents kursus Design og udvikling af business cases for sociale investeringer.

Af Jannie True Hansen, Kommunikationskonsulent, jth@komponent.dk

Vejle Kommune var en af de kommuner, der fra 2019 til 2020 deltog i KLK’s partnerskab om sociale investeringer på børneområdet. Og det gav blod på tanden i forhold til at dykke dybere ned i potentialet ved de sociale investeringer.

– Partnerskabet var med til at tænde interessen for sociale investeringer og var en rigtig god anledning til at få snust til, hvad sociale investeringer egentlig handler om. Sidenhen har vi fortsat arbejdet og står lige nu overfor at indgå samarbejde med Den Sociale Investeringsfond og leverandører i vores første projekt, siger Iben Sahl Hansen, der er specialkonsulent i Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune.

Konkrete modeller og redskaber at læne sig op ad

I foråret deltog Iben Sahl Hansen på Komponents kursus Design og udvikling af business cases for sociale investeringer på jagt efter flere konkrete redskaber til arbejdet med de sociale investeringer.  

– Sociale investeringer er et komplekst område, og det kan være svært at formidle, hvad det egentligt handler om. Det er en ny måde at tænke på, på det sociale område, og det tager tid, før alle kan se, at det her giver rigtig godt mening. Efter kurset føler jeg mig godt rustet til at arbejde med de modeller og redskaber, vi fik gennemgået, og godt klædt på til at tage snakken med både investeringsfonden, kollegaerne i kommunen og vores leverandører, siger Iben Sahl Hansen. 

Kræver samarbejde på tværs

I Vejle Kommune er Iben Sahl Hansen en del af en gruppe, hvor Velfærd, Arbejdsmarked og familieområdet mødes og sparrer om de to sociale investeringsprojekter, der lige nu er på tegnebrættet i kommunen.

– For mig at se er det vigtigt at samle en gruppe mennesker på tværs af organisationen, som kan se potentialet i det her, for arbejdet med sociale investeringer tager tid og kræver et kæmpe forarbejde. På den måde fordrer sociale investeringer også, at vi gør op med den organisatoriske søjletænkning, for hvorfor skulle familiechefen ellers investere i noget, der måske i første omgang giver gevinst på arbejdsmarkedsområdet, siger Iben Sahl Hansen. Hun fortsætter:

– Samtidig kræver arbejdet med sociale investeringer – på en rigtig god måde – at vi arbejder på tværs af forskellige fagligheder. At lave et godt setup for et investeringsprojekt kræver både socialfaglige, økonomiske, metodiske og juridiske briller – og så en tovholder, der kan samle det hele. 

Og selvom arbejdet med sociale investeringer til tider er udfordrende, er Iben Sahl Hansen overbevist om, at det nok skal lønne sig:

– Sociale investeringer rummer et kæmpestort potentiale og er simpelthen så fedt at arbejde med, selvom det også er komplekst. Med de sociale investeringer får vi muligheder for at sætte nogle indsatser i gang, som vi ellers ikke havde sat i gang, og vi får mulighed for i en periode at give en indsats en ordentlig spand kul og så følge op på, om det ikke lønner sig i den sidste ende.

Gode råd til jer, der snart skal i gang

Ud fra sig eget arbejde med sociale investeringer i Vejle Kommune, har Iben Sahl Hansen nogle råd til kommunale kollegaer, der vil gå samme vej.

  • Indstil dig på, at det tager tid, og at de sociale investeringer kræver et kæmpe forarbejde.
  • Fordi det er så ny en måde at arbejde på, er det vigtigt at samle op på sine erfaringer undervejs.
  • Sørg for at være knivskarpe på målgruppen og i beskrivelsen af indsatsen.
  • Sørg for at samle en gruppe af mennesker, der kan se meningen i det her.
  • Sørg for at have opbakning fra ledere og chefer – også når det skal implementeres
  • Vær skarp på formidling både før, under og efter projektet – så kobler folk sig hurtigere på. 
  • Gør det.

Vil du vide mere?

Komponents kursus Design og udvikling af business cases for sociale investeringer giver dig redskaber til design og udvikling af business cases for sociale investeringer, så du bliver i stand til at understøtte din kommunes arbejde på området. Næste forløb begynder 12. oktober i Herlev.

Læs mere