Kraftigt fald i ledigheden kan sætte kommuner under pres

Del artiklen:

Nye tal viser en voldsom opblomstring i dansk økonomi, og et stort fald i ledigheden. Den lave ledighed kan komme til at presse enkelte kommuners økonomi.

Af Peter Risager, peter@nb-medier.dk

Selvom man kan glæde sig over, at dansk økonomi efter alt at dømme er tilbage på niveauet fra før coronakrisen, så kan opblomstringen betyde, at enkelte kommuner kan komme under økonomisk pres på grund af det store fald i ledigheden.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser en fremgang i den sæsonkorrigerede BNP-indikator på 2,2 pct. i årets andet kvartal sammenlignet med årets første. Den samme tendens gør sig gældende for beskæftigelsesindikatoren, der er steget med 1,9 pct. Det betyder, at beskæftigelsen med al sandsynlighed var højere i andet kvartal, end den var før coronakrisen.

Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, men de seneste kommunefordelte ledighedstal viser samme tendens.

Læs også:
35 kommuner har den laveste ledighed siden finanskrisen

Den voldsomme stigning i beskæftigelsen betyder, at kommunerne må forventes at få en væsentlig nedjustering af finansieringen til overførselsindkomster i 2022. Fordi finansieringen til overførselsindkomster tildeles gennem bloktilskuddet, så betyder det i praksis, at alle kommuner får færre penge til at dække udgifterne.

Det betyder på den ene side, at de kommuner, der ikke har nedbragt ledigheden svarende til gennemsnittet må forvente, at de i højere grad selv skal finde finansieringen til overførselsindkomsterne i kommunekassen, og at der dermed bliver længere mellem finansieringen og udgifterne. 

På den anden side betyder det også, at de kommuner, som i år er blevet overkompenseret i forhold til de faktiske ledighedsudgifter, fordi man har haft en lav ledighed, ikke får en ligeså stor statslig finansiering, som man har vænnet sig til at få. Det skyldes, at kommuner som allerede nu ligger i nærheden af den strukturelle ledighed, næppe kan nedbringe ledigheden meget mere.

Derfor kan de heller ikke nedbringe udgifterne til ledigheden ligeså meget som man må forvente, at kommunerne kan under ét.  Det betyder, at kommunerne som nu ligger på en lav ledighed vil få en mindre overkompensation til næste år, end de får i år.

Derfor skal de justere budgettet efter, at man ikke får den ekstra finansiering, og må i stedet finde finansieringen andre steder. Derfor skal alle kommuner holde godt øje med deres ledighed i forhold til landsgennemsnittet, fordi det kan få stor betydning for, hvordan kommunens finansiering hænger sammen til næste år.

null

FAKTA om Danmarks Statistiks BNP-indikator

BNP-indikatoren er baseret på beregninger af udviklingen i dansk produktion og forbruget i produktionen, og BNP-væksten er derfor baseret på indikatorer for produktionssiden af den danske økonomi. Der er altid hæftet en usikkerhed på BNP-væksten svarende til ± 0,5 procentpoint. I år er den dog større grundet usikkerheder forbundet med Coronakrisen. 
Beskæftigelsesindikatoren udregnes af foreløbige estimater fra arbejdstidsregnskabet, og er en fremskrivning af det samlede antal beskæftigede personer, der er opgjort i det kvartalsvise nationalregnskab. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her