Gentænk den kommunale digitalisering: Digitalisering ≠ effektivisering

Del artiklen:
Thomas Terney
Thomas Terney - Foto: Komponent

Kommunerne har et godt udgangspunkt for fremtidig digitalisering, men sætter de lighedstegn mellem digitalisering og effektivisering, risikerer de at skyde sig selv i foden. Det er et af budskaberne fra Thomas Terney, der er medlem af KL’s teknologitænketank, når han den 1. november stiller sig på talerstolen på Økonomikonsulentens årsmøde.

Af Jannie True Hansen, Kommunikationskonsulent, jth@komponent.dk

De danske kommuner er langt med digitaliseringen – især på områder som digitalisering af sagsgange og interne arbejdsprocesser. Alligevel ligger der et stort arbejde forude, hvis kommunerne skal lykkes med at leve op til en ny generation af borgeres forventninger til selvbetjening og gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Det fortæller Thomas Terney, der ph.d. i kunstig intelligens, iværksætter og forfatter til bestselleren Kampen om fremtiden.

– Som borgere er vi vant til at have adgang til alverdens viden og services gennem den telefon, vi alle sammen går rundt med i lommen, og det stiller store krav til kommunernes digitalisering. For når man på en hvilken som helst webshop kan få en brugeroplevelse, der er tilpasset netop dig og din historik, og når du kan følge din pakke hele vejen fra webshop til pakkeshop, så begynder folk at forvente den sammen service og gennemsigtighed af kommunerne. Og den forventning er kommunerne endnu ikke klar til at leve op til, siger Thomas Terney og fortsætter:

– I kommunerne er vi for længst gået fra plastikchartekker til Word, og digitaliseringen af den kommunale sagsbehandling er også langt fremme. Imidlertid sidder borgerne tilbage med en oplevelse af, at de stadig ikke kan følge med i, hvor langt behandlingen af deres byggesag er kommet. Og det bliver de ikke ved med at finde sig i, siger Thomas Terney, der helt klart oplever, at der både politisk og i direktionerne er stor opmærksomhed på det stigende forventningspres til kommunernes digitale løsninger.

– I kommunernes arbejde med digitalisering har digitalisering i høj grad rimet på effektivisering. Og den tilgang er kommunerne simpelthen nødt til at gøre op med, for når det handler om at leve op til borgernes forventninger om gennemsigtig og personlig service, så er effektiviseringstankegangen et rigtig dårligt udgangspunkt. Et synspunkt stadig flere politikere deler.

En ny tilgang til digitaliseringsprojektet

Ifølge Thomas Terney er den digitale udvikling dermed nået til et punkt, hvor der er behov for, at kommunerne begynder at betragte digitaliseringen med helt nye briller:

– Hvis man insisterer på at begynde ethvert digitaliseringsprojekt med en business case, så læser man de politiske vinde skævt. De bedste digitale løsninger sætter først borgeren i centrum. Derefter kan man så begynde at kigge på, om der kan spares penge, når et besøg af sygeplejersken kan erstattes af et videoopkald, hvilket faktisk er en løsning, mange borgere er rigtigt glade for, siger Thomas Terney og peger på, at fremtidens kommunale digitaliseringsprojekter kræver, at ressourceforbruget kobles meget, meget tættere til en løbende værdigenerering, som man kender det fra en mere agil projektstruktur. Det kan betyde et delvist farvel til den klassiske budgetopfølgning, hvilket igen vil kræve et nyt mindset i økonomiafdelingen såvel som i resten af den kommunale organisation.

– Skal vi lykkes med vores digitalisering, bliver vi nødt til at tillægge os et bredere mindset i forhold til vores projektforståelse. I digitale projekter lærer vi en masse undervejs, hvilket betyder, at vi ikke nødvendigvis kender det endelige mål eller det endelige budget, når vi begynder, siger Thomas Terney og fortsætter:

– Det betyder ikke, at vi ikke har brug for økonomisk styring i digitaliseringsprojekterne, men at vi skal til at finde ud af, hvordan økonomistyringen så skal se ud. Og det gør helt sikkert ikke arbejdet nemmere for f.eks. økonomikonsulenterne, men måske mere spændende, end når de bare skal sætte to streger under facit, siger Thomas Terney.

Økonomikonsulentens årsmøde 2021

Komponent inviterer endnu engang til Økonomikonsulentens årsmøde, hvor økonomikonsulenter, controllere, økonomimedarbejdere og budgetkonsulenter i kommunernes centrale og decentrale økonomi- og stabsfunktioner mødes til to dage med ny viden, diskussioner og udveksling af erfaring på tværs.

Årsmødet afholdes på Hotel Nyborg Strand den 1. – 2. november 2021.

Læs mere og tilmeld dig >
https://www.cok.dk/%C3%B8k%C3%A5