Organisationer retter vreden over økonomiaftale mod regeringen

Del artiklen:
Der bliver demonstration i landets fire største byer torsdag 24. juni mod økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen.
Der bliver demonstration i landets fire største byer torsdag 24. juni mod økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen. - Foto: Fra facebook-side

En række handicaporganisationer vil demonstrere i landets fire største byer mod økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Vreden er rettet mod regeringen, som ifølge en organisator har lavet en “stærkt provokerende” og “helt utilstrækkelig” aftale.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, iver@nb-medier.dk

Der bliver en hel del kørestole på Christiansborgs Slotsplads torsdag 24. juni klokken 16. Handicappede, pårørende, organisations-folk, socialpædagoger og en hel del andre vil demonstrere i København, Aarhus, Aalborg og Odense mod den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen, skriver NB-Kommune. Denne gang rettes vreden primært mod regeringen.

Den landsdækkende manifestation skyldes lang tids ulmende utilfredshed med den indsats, som kommunerne gør over for fysisk og psykisk handicappede. Den berømte dråbe, som nu har sat sindene i kog, er, at der i den nye økonomiaftale ikke er sat flere penge af til det specialiserede socialområde.

KL bad før forhandlingerne om, at staten afsatte 5,5 milliarder kroner øremærket til det specialiserede socialområde frem til 2025. Men i økonomiaftalen er der afsat nul kroner, og regeringen har i stedet givet kommunerne grønt lys til at gennemføre prioriteringer på socialområdet.

I modsætning til tidligere, hvor kommunerne har fået størstedelen af skylden for den mangelfulde service på det specialiserede socialområde, så er organisationernes vrede nu rettet mod regeringen, efter det eksplicit fremgår i økonomiaftalen, at regeringen hverken vil afsætte flere penge til socialområdet eller afholde kommunerne fra at prioritere og effektivisere.

Som et slagord i facebookgruppen om demonstrationen 24. juni står der:

“I lovede os et løft – men I har smidt os i en grøft”

Katastrofal økonomiaftale

Handicapinitiativet arrangerer demonstrationen, som får opbakning fra blandt andre Dansk Handicapforbund og bevægelsen #Enmillionstemmer. Opbakning er der også fra LFS – Landsforeningen for Socialpædagoger. Herfra sætter næstformand Jan Hoby til NB-Kommune ord på, hvad demonstrationen handler om.

“Vi vil sætte fokus på den katastrofale økonomiaftale, som KL og regeringen har indgået. Alle, der kender til forholdene på specialskoler, døgninstitutioner og den personlige pleje over for handicappede, ved, at hele det specialiserede socialområde hænger i laser,” siger Jan Hoby til NB-Kommune og fortsætter:

“Når KL så før økonomiforhandlingerne rejste et krav om over fem milliarder kroner og i stedet måtte tage til takke med en besked om, at kommunerne bare skal bruge pengene mere rationelt, så er det stærkt provokerende. I LFS er vi helt enige med Thorkild Olesen (formand for Danske Handicaporganisationer, red. ), når han kalder økonomiaftalen en fuckfinger.”

Jan Hoby har ligesom mange af handicaporganisationernes folk en oplevelse af, at handicappede gang på gang bliver glemt politisk.

“Vi står foran et kommunalvalg, og det har været helt besynderligt at se, hvordan stort set ingen kommunalpolitikere er kommet på banen til fordel for de handicappede. Det virker, som om toppen af KL har kæmpet kampen meget alene ved forhandlingsbordet om økonomiaftalen.”

Til efteråret præsenteres en storstilet evaluering af det specialiserede socialområde, og der skal forhandles en finanslov for 2022.

Der er ophobet en masse frustration over kommunernes behandling af handicappede og manglende politisk vilje til handling. Det fortæller næstformand for fagforeningen LFS, Jan Hoby.
Der er ophobet en masse frustration over kommunernes behandling af handicappede og manglende politisk vilje til handling. Det fortæller næstformand for fagforeningen LFS, Jan Hoby. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix (arkiv).

“I og med at økonomiaftalen er en slags kommunernes finanslov, så bliver det op ad bakke at få flere penge sat af på statens finanslov. Men forhåbentlig gør det indtryk, når vi nu gør mere end at udsende pressemeddelelser og lave opslag på de sociale medier,” siger Jan Hoby til NB-Kommune og fortsætter:

“Vores vrede er i realiteten rettet mod regeringen, som har lavet en helt utilstrækkelig aftale. Denne her genopretning af velfærden, som Socialdemokratiet har talt om, bliver sværere og sværere at få øje på. I økonomiaftalen for 2022 er der jo ikke en gang afsat penge nok til at dække det demografiske udgiftspres med flere børn og ældre.”

Stemningen er skiftet

Flere af de organisationer, der deltager i demonstrationen, har tidligere været meget kritiske overfor kommunerne, og har blandt andet haft krav i et borgerforslag om at fjerne hele handicapområdet fra kommunerne.

Derfor er det bemærkelsesværdigt, at organisationerne nu retter vreden mod regeringen fremfor kommunerne. Det tyder altså på, at KL er lykkedes med planen om at lægge ansvaret for den utilstrækkelige hjælp på socialområdet hos regeringen.

Læs også:
Analyse: KL udfordrer regeringen i overbudspolitik på socialområdet

I et centralt afsnit i den netop indgåede økonomiaftale for 2022 om det specialiserede socialområde står der blandt andet, at:

“Regeringen og KL er derfor enige om, at kommunerne skal arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme. Det nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i samspil med høj socialfaglighed, så kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn for sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd. Den enkelte kommunalbestyrelse har således inden for lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området”.

Det betyder med andre ord, at regeringen i stedet for at give kommunerne penge til området, bakker op om kommunernes effektiviseringer på området.

Og det er altså det, som organisationerne vil demonstrere mod.

Adspurgt om hvorfor en fagforening som LFS (der er en del af FOA og organiserer socialpædagoger i hovedstadsområdet) bruger kræfter på den kommende demonstration, siger Jan Hoby:

“Vi går ind i det her, fordi vores medlemmer lider under manglen på ressourcer. Arbejdsmiljøet er ekstremt presset på mange døgninstitutioner, og lønnen er ikke særlig god. Desto mere glæder jeg mig over, at vi nu kan stå sammen skulder ved skulder med handicaporganisationerne om en protest.”

Læs også:
KL's alliance på handicapområdet knager

Ved demonstrationerne i København, Aarhus, Odense og Aalborg vil der være talere fra blandt andre handicaporganisationer. Eksempelvis taler landsformanden for Dansk Handicapforbund Susanne Olsen og formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen. Nogle lokalpolitikere har også givet tilsagn om at deltage.

Læs LFS’s omtale af demonstrationen og et notat om økonomiaftalen her.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her