Rettet: Ny proces for skatteændringer skal sikre bedre budgetproces

Del artiklen:
Regeringen slår nu fast, at den hæver skattepuljen i udligningsaftalen med op til 28 millioner kroner, så blandt andet Gentofte ikke skal betale straf af skatteforhøjelser afledt af et tab på den den særlige overudligningsrabat. Det er en sejr for Gentoftes afgåede borgmester Hans Toft, der nu er
Regeringen slår nu fast, at den hæver skattepuljen i udligningsaftalen med op til 28 millioner kroner, så blandt andet Gentofte ikke skal betale straf af skatteforhøjelser afledt af et tab på den den særlige overudligningsrabat. Det er en sejr for Gentoftes afgåede borgmester Hans Toft, der nu er "udligningsordfører" for den konservative gruppe i kommunen. - Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Ny proces for 50 mio. kroners skattepulje skal sikre, at skattestigninger og nedsættelser kommer til at stemme. Samtidig hæves skattepulje i udligningsreformen med op til 28 millioner. Artiklen er rettet i forhold til tidligere version.

Af Arne Ullum, arne@nb-medier.dk

En ny procedure skal sikre, at kommunen i et hug får besked om, hvorvidt den kan sætte skatten op, eller om den kan modtage tilskud til at sætte skatten ned.

Proceduren fremgår af den nyligt indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL. Ifølge NB-Økonomis oplysninger skal den sikre, at skattestigninger og nedsættelser kommer til at balancere.

I det nye system skal kommunerne søge om både ramme til at sætte skatten op samt tilskud til at sætte skatten ned på samme tid.

“På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2022 fordeles en gang for alle af Indenrigs – og Boligministeriet,” hedder det i kommuneaftalen.

Den nye pulje for at få tilskud til skattenedsættelser er på 50 millioner kroner, og dermed er der også mulighed for at sætte skatten op med et tilsvarende beløb. Rammen kommer ud over de pulje til skatteændringer, som er en del af reformen af det kommunale udligningssystem.

Gentofte-problem løfter pulje med 28 millioner kroner

Samtidig udvider regeringen ifølge aftalen den særlige pulje i udligningsaftalen med op til 28 millioner kroner, hvilket skal sikre at Gentofte og Rudersdal Kommune ikke bliver straffet for at hæve skatten for at kompensere for et tab af overudligningsrabat, hvis de vælger at hæve skatten for at kompensere for tab på udligningsordningen.

Det tab opstod fordi skattestigninger afledt af kommunens store tab på udligningsreformen udløste et fald i kommunens overudligningsrabat. Hvis kommunen skulle finansiere tabet af overudligningsrabat med nye skattestigninger, ville det udløse en sanktion fra staten.

Aftalen må derfor reelt betyde, at Gentofte og Rudersdal er sikre frit lejde til at hæve skatten med et beløb, som svarer til den tabte overudligningsrabat som følge af skatteforhøjelser relateret til udligningsreformen.

Rettelse: I en tidligere version af artiklen fremgik det, at de 50 millioner kroner i skattepulje omfattede både normale skatteændringer og skatteændringer afledt af udligningsreformen. Dette er ikke korrekt, og er derfor rettet i denne version af artiklen. NB-Økonomi beklager fejlen.

Fakta: Det står der om skatten

I den nye økonomiaftale mellem KL og regeringen står der:

“Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem af d. 5. maj 2020 enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen.

I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til 28 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2022.

Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen. Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025.

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til få andel i tilskuddet til skattenedsættelse samt rammen til skatteforhøjelser. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2022 fordeles en gang for alle af Indenrigs – og Boligministeriet.”

Kilde: Aftale om kommunernes økonomi 2022, Finansministeriet

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her