Det specialiserede socialområde skrider med 800 mio. kr. – nye besparelser på vej

Del artiklen:
Holbæk Kommune med borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) i spidsen er blandt de kommuner, som er på vej mod store budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde i 2021. Derfor har kommunen igangsat en handlingsplan, der skal spare kommunen 21 millioner kroner i år.
Holbæk Kommune med borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) i spidsen er blandt de kommuner, som er på vej mod store budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde i 2021. Derfor har kommunen igangsat en handlingsplan, der skal spare kommunen 21 millioner kroner i år. - Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kommunerne er endnu en gang på vej mod et stort merforbrug på det specialiserede socialområde i 2021. Mange kommuner skal enten spare på området eller finde pengene på andre velfærdsområder.

Af Arne Ullum, arne@nb-medier.dk
og Peter Risager, peter@nb-medier.dk

Kommunernes foreløbige budgetopfølgninger efter første kvartal viser allerede, at de samlet er på vej mod en betydelig budgetoverskridelse på det specialiserede socialområde. 

Derfor er flere kommuner allerede igang med at planlægge besparelser for at undgå en overskridelse af servicerammen – og det kan enten være ved at spare på socialområdet eller at spare på andre velfærdsområder.

NB-Økonomi erfarer, at KL på baggrund af kommunernes indmeldinger allerede på nuværende tidspunkt forventer en budgetoverskridelse i 2021 på 800 millioner kroner på det specialiserede socialområde, og det er derfor nogle betydelige besparelser, der skal gennemføres for at undgå en samlet budgetoverskridelse.

NB-Økonomi har gennemgået 25 tilfældigt udvalgte kommuners budgetopfølgninger, og her er er det væsentligt over halvdelen af kommunerne, der eksplicit nævner det specialiserede socialområde som et af de områder, der allerede nu giver udfordringer i regnskabet for 2021.

I eksempelvis Holbæk Kommune er man på vej til at overskride budgettet på det specialiserede socialområde med 27,8 millioner kroner, og derfor har man igangsat en handleplan for socialområdet med henblik på at dæmpe den voldsomme opdrift i udgifterne.

Her skal man – blandt andet på baggrund af en større analyse foretaget af BDO –  finde  besparelser på 21 millioner kroner alene i 2021.

Også i Roskilde Kommune går man efter besparelser på socialområdet, fordi man her ser imod en samlet budgetoverskridelse på 35,7 millioner kroner. Her forventer man, at handleplanen vil kunne spare kommunen for 20 millioner kroner alene på det specialiserede voksenområde.

Udgiftspresset på det specialiserede socialområde har generelt været stigende over de seneste år, og kommunerne har flere år i træk haft betydelige budgetoverskridelser på området, fordi budgettet ikke er fulgt med de faktiske udgifter.

Faktisk er det først i budgettet for 2021, at kommunerne samlet set er på niveau med de faktiske udgifter til det specialiserede socialområde i 2019, og hele 58 kommuner har i budgettet for 2021 planlagt at have lavere udgifter til det samlede specialiserede socialområde end man havde i regnskabet for 2019.

Læs også:
Kommunerne lægger besparelser på handicapområdet i budgettet for 2021

Skrøbelig budgetlægning

Stigningen i udgifterne kan skyldes mange ting, og et eksempel fra Fredericia Kommune viser, hvor skrøbelig budgetlægningen på netop det specialiserede socialområde er, fordi der ikke skal særlig meget til, før budgettet skrider.

Her har kommunen en samlet overskridelse på 4,798 millioner kroner på social- og beskæftigelsesområdet, som ifølge forvaltningen “primært kan henføres to nytilkomne borgere i mellemkommunale døgntilbud”.

Tager man den opgørelse for troende, skal der altså ikke mere end 200 nye borgere i mellemkommunale døgntilbud til, før kommunerne samlet overskrider budgettet på det specialiserede socialområde med 500 millioner kroner. 

Generelt peger kommunerne i budgetopfølgningerne på, at det både er flere borgere og stigende priser for de enkelte ydelser, der presser udgifterne i vejret.

Det stigende udgiftspres har medført, at KL til økonomiforhandlingerne med regeringen er troppet op med en samlet plan til en værdi af 5,5 milliarder kroner, der skal sikre, at kommunerne ikke underbudgetterer området og bliver tvunget til besparelser i de kommende år.

Ifølge KL skyldes stigningen i udgifterne således også, at kommunerne skal leve op til regeringens forventninger og velfærdløfter til vælgerne, hvilket er med til at skubbe udgifterne yderligere i vejret.

Læs også:
KL-formand: Regeringen tvinger kommuner til at skære i velfærden

Udover de i forvejen nævnte kommuner, har vi i vores gennemgang af 25 tilfældige kommuner fundet de største  budgetoverskridelser på socialområdet i følgende kommuner:

Esbjerg Kommune: Forventet merforbrug på voksen-handicapområdet på 30 millioner kroner, og forventet merforbrug på det specialiserede familieområde på 27,4 millioner kroner.

Randers Kommune:
Forventet merforbrug på 19,7 millioner kroner på voksen-handicapområdet.

Silkeborg Kommune: Merforbrug på 44,7 millioner kroner på hele socialudvalgets område.

Høje-Taastrup Kommune: Forventer en samlet overskridelse af servicerammen på 67 millioner kroner, hvoraf “mere end halvdelen af det forventede merforbrug i år er en konsekvens af tilgang af borgere og stigende priser på det specialiserede voksenområde.” Desuden skriver kommunen, at: “Også på det specialiserede børneområde forventes der merforbrug. Det er en konsekvens af, at antallet af indberetninger om overgreb eller mistanke om overgreb mod børn er steget med 50 pct., og derfor er antallet af foranstaltninger steget.” 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her