Prognose: Se udviklingen for kriteriet faldende folketal i 2023 og 2025

Del artiklen:

Mange nye kommuner indtræder i kriteriet for faldende folketal, og det rammer hårdt i de kommuner, der i forvejen er inde i kriteriet. Se her, om din kommune stiger eller falder i de kommende år.

Af Peter Risager, [email protected]

Alt tyder på, at mange kommuner vil indtræde i kriteriet for faldende folketal, og at det vil føre til et stort fald i enhedsværdien per kriteriehit. Det er et hårdt slag for de kommuner, der i dag er afhængige af kriteriet for faldende folketal for at få kommuneøkonomien til at løbe rundt.

Omvendt er der gevinster på vej til flere kommuner, som ikke er inde i kriteriet i dag, eller kun er inde i kriteriet med et lavt antal kriteriehits.

Det viser en prognose foretaget af NB-Økonomi, hvor vi med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning har udregnet, hvordan kriteriet for faldende folketal i den kommunale udligning vil udvikle sig i de kommende år.

Beregningen er i Indenrigsministeriets meddelelse om tilskud og udligning altid bagudrettet og dermed opgjort på de faktiske folketal, så derfor afhænger udviklingen af den faktiske udvikling i befolkningstallene i hver kommune over de kommende år. Derfor er der kun tale om en prognose.

Samtidig er udligningsbeløbet udregnet med udgangspunkt i det samlede udgiftsbehov for kommunerne, som lå til grund for 2021-udligningen. Det vil også flytte sig i de kommende år.

Enhedsværdi falder markant

De store fald for enkelte kommuner, som i dag modtager store millionbeløb fra kriteriet for faldende folketal skyldes, at når flere indtræder i kriteriet, så er der flere kommuner der skal deles om det beløb, der er afsat til kriteriet.

Det betyder, at enhedsværdien falder, og dermed vil hver udflyttet borger gå fra i dag at udløse et udgiftsbehov på 100.000 kroner i tilskud og udligning, til i 2023 at udløse et udgiftsbehov på 75.957 kroner. I 2025 vil enhedsværdien falde helt ned til 62.252 kroner, hvis befolkningsprognosen bliver til virkelighed.

Se herunder, om din kommune står til at få flere eller færre penge fra kriteriet for faldende folketal i de kommende års udligning. 

FAKTA: Sådan udregnes kriteriet for faldende folketal i udligningen:

Kriteriet er et gennemsnit af de seneste tre år opgjorte nedgange i befolkningstallet i kommuner, som i året har et beskatningsgrundlag pr. indbyggermindre end 125 pct. af det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger. Nedgangen i befolkningstallet opgøres i hvert af de tre år for kommuner med en samlet nedgang i befolkningstallet over de seneste fem år, som summen af de årlige nedgange over den femårige periode. De tre år svarer til tilskudsåret 2021 samt de to de to foregående år. Nedgangen i befolkningstallet for tilskudsåret 2021 opgøres på baggrund af befolkningstallet i perioden 2015-2020, samt perioderne 2014-2019 og 2013-2018 i beregningen i befolkningstilbagegangen i de to foregående år.

Kilde: Meddelelse om Tilskud og Udligning 2021 til kommunerne

NB-Økonomi har gengivet beregningen, og i stedet brugt tal for perioden 2016-2021, 2017-2022 og 2018-2023 for at få kriterieværdien for 2023, og perioderne 2018-2023, 2019-2024 og 2020-2025 for at få kriterieværdien i 2025. Folketallene er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Det beregnede udgiftsbehov for 2023 og 2025 er sammenholdt med udgiftsbehovet i 2021-udligningen. Udgiftsbehovet er desuden ganget med 0,95 for at få det i udligningskroner frem for udgiftsbehov. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her