Ny befolkningsfremskrivning flytter udligningsmillioner til mellemkommuner

Del artiklen:

Mens folketallet for 2022 nedjusteres i de store byer, så er det særligt omegnskommunerne, der får flere udligningskroner fra et højere folketal i ny befolkningsfremskrivning.

Af Peter Risager, [email protected]

Den nye befolkningsfremskrivning flytter udligningsmillioner til særligt kommunerne omkring de store byer, mens de store bykommuner og en række yderkommuner får væsentlige tab.

Befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik bestemmer nemlig, hvordan bloktilskuddet til kommunerne fordeles, og har også en stor effekt på den kommunale udligning. Det folketal, som Indenrigsministeriet benytter til at fordele tilskud og udligning i 2022 er udover nogle meget små justeringer det folketal, der blev offentliggjort i befolkningsfremskrivningen i dag torsdag.

Efter et år med corona, der har medført ændringer i dødeligheden, indvandring, udvandring og flyttemønstre, har mange set frem til, hvordan det ville påvirke befolkningsfremskrivningen, som hvert år offentliggøres af Danmarks Statistik.

Den nye fremskrivning har resulteret i et lavere fremtidigt folketal for bykommunerne København, Frederiksberg, Aarhus og Odense samt en række yderkommuner, mens særligt omegnskommunerne udenfor de store byer har fået opjusteret folketallet.

Høje-Taastrup, Ballerup og Silkeborg Kommuner har fået den største opjustering af folketallet for 2022, hvor den forventede befolkningsudvikling er skruet mærkbart i vejret. Det forventede 2022-folketal for de tre kommuner er således steget med henholdsvis 1,8, 1,6 og 1 procent i forhold til den befolkningsfremskrivning, som blev offentliggjort for et år siden.

Også en række østjyske kommune som Vejle og Horsens har fået opjusteret folketallet for 2022. Aalborg Kommune har også en pæn opjustering af folketals-skønnet for 2022, og bryder dermed tendensen for de store bykommuner.

Udover de store bykommuner, er de største fald i den forventede befolkning sket i yderkommunerne Frederikshavn, Vesthimmerland, Langeland, Lolland og Guldborgsund.

Læs også:
35 kommuner får 1,6 milliarder kroner fra faldende folketal i 2022

De fem kommuner vil dog sammen med en række andre yderkommuner på sigt få en modsatrettet effekt fra det særlige tilskud for faldende folketal. Det tilskud beregnes på baggrund af de faktiske folketal syv år tilbage, og derfor kommer gevinsten først i 2023 og fremad – hvis altså prognosen viser sig at være korrekt.

Højere folketal giver mere i tilskud og udligning

Befolkningsfremskrivningen er rigtig godt nyt for omegnskommunerne, når man ser på udviklingen med økonomibriller. Det betyder nemlig, at kommunerne kan se frem til flere udligningskroner og et højere bloktilskud.

I 2021-udligning var bloktilskuddet alene omtrent 15.000 kroner per indbygger og hvis man antager, at det niveau fortsætter, så vil eksempelvis Høje-Taastrup Kommune få 13,5 millioner kroner mere i bloktilskud i 2022 end kommunen kunne have forventet ved den tidligere prognose.

Desuden har det forventede folketal også en væsentlig effekt på selve udligningen, men her er effekten mere tvetydig. Som udgangspunkt vil det dog være en fordel at have et så højt folketal som muligt – især for kommuner som er nettomodtagere fra udligningsystemet.

Læs også:
Upræcist skøn for udligningsfolketal flytter trecifret millionbeløb

Fald i indvandring giver bykommuner fald i udligning

En del af det ændrede skøn for folketallet i 2022 er ganske enkelt kommet af en ændring i folketallet over det seneste år. Eksempelvis fik Høje-Taastrup en væsentlig større befolkningstilvækst fra 2020 til 2021 end fremskrivningen havde forudsat, mens eksempelvis Københavns Kommunes folketal ikke er steget så meget som forventet det seneste år.

En stor del af nedjusteringen i bykommunerne kan tilskrives et fald i indvandringen, hvor især Københavns Kommune har haft et meget stort fald siden covid-19 kom til landet. Samtidig har der også været historisk stor udvandring fra København i løbet af det seneste år, hvilket også har dæmpet den forventede befolkningsvækst.

Læs også:
Indvandringen er faldet dramatisk under corona

Trækker spor lang tid frem

Ser man på ændringen i befolkningsfremskrivningen for 2025 i den nye prognose i forhold til 2020-prognosen, så er det geografiske billede stort set det samme som når man ser på ændringen for 2022.

Mellemkommunerne og de østjyske kommuners forventede folketal er blevet opjusteret, mens de store byer og yderkommunernes folketal som udgangspunkt nedjusteres.

Dermed kommer det seneste års udvikling ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose til at trække spor et godt stykke frem i tiden, og vil dermed også ændre på kommende års fordeling af tilskud og udligning.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her