Sådan fordeles fem milliarder i udligningskritrie

Del artiklen:

På baggrund af nye tal har vi udregnet hver kommunes udgiftsbehov i udligningskriteriet lønmodtagere med færdigheder på grundniveau i 2022-udligningen. Se her, om din kommune får mere eller mindre end i 2021.

Af Peter Risager, [email protected]

Det socioøkonomiske kriterie vedrørende lønmodtagere med færdigheder med grundniveau fortsætter i 2022 med at omfordele et betydeligt antal udligningsmillioner fra bykommuner og nordsjællandske velhaverkommuner til især kommunerne på den jyske vestkyst.

Det viser en beregning foretaget af NB-Økonomi, hvor vi på baggrund af helt nye tal fra Danmarks Statistik har beregnet hver kommunes udgiftsbehov fra det socioøkonomiske kriterie vedrørende færdigheder på grundniveau i 2022-udligningen.

Tallene fra Danmarks Statistik er præcis de samme som benyttes af Indenrigs- og Boligministeriet i beregningen af kommunernes tilskud og udligning, og den eneste ubekendte faktor i beregningen er således kommunernes samlede udgiftsbehov, som vi først kender ved offentliggørelsen af udmeldingen til sommer.

Beregningen viser, at der ikke sker markante bevægelser i antallet af lønmodtagere på grundniveau fra 2021-udligningen til 2022-udligningen, og at ingen kommuner har en udvikling i udgiftsbehovet på mere end 41 kroner per indbygger fra det ene år til det andet.

Ser man over en længere periode, er det ligeledes en forholdsvis statisk udvikling, der sker i antallet af lønmodtagere med færdigheder på grundniveau på tværs af kommunerne. Over hele landet er antallet svagt faldende, men der sker ikke de store bevægelser mellem kommunerne.

Det viser, at de geografiske strukturer på arbejdsmarkedet ligger forholdsvis fast, hvor mange af de videnstunge job ligger i de store byer og i de mest velhavende kommuner, mens en stor del af produktionen og de ufaglærte jobs ligger i yderkommunerne.

Dermed kan man forvente, at kriteriet, som styrer fire procent af det samlede socioøkonomiske udgiftsbehov, vil fortsætte den nuværende omfordeling, hvor pengene i høj grad sendes fra hovedstadskommunerne, nordsjællandske kommuner og østjyske kommuner til vestjyske og syd- og vestsjællandske kommuner. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her