71 kommuner overskrider voksenhandicap-budgettet

Del artiklen:

Selvom langt de fleste kommuner overskred budgettet på voksenhandicap-området i 2020, er det de færreste kommuner, der løfter området så meget, som Astrid Krag har stillet Folketinget i udsigt.

Af Peter Risager, [email protected]

Igen i 2020 havde kommunerne under ét en voldsom overskridelse af budgettet på voksenhandicap-området, som de seneste år har været notorisk underbudgetteret. I alt overskred kommunerne budgettet for 2020 med 986 millioner kroner. 

Alligevel er budgetoverskridelsen langt fra nok til, at kommunerne løftede området med en milliard kroner, som daværende social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S) ellers har sagt, at kommunerne ville gøre i 2020.

I alt er kommunernes udgifter kun steget med 442 millioner kroner i 2020 i forhold til 2019, som er under halvdelen af det løft, som Astrid Krag tidligere på året stillede Folketinget i udsigt.

Læs også:
Minister præsenterer handicapbesparelse som øget bevilling på én milliard

At kommunernes løft af området er under halvt så stort som deres budgetoverskridelse kan virke paradoksalt, især set i lyset af, at kommunerne under ét hævede budgettet fra 2019 til 2020 med godt én milliard kroner.

Men det skyldes ganske enkelt, at budgettet for voksenhandicap-området i 2020 var omtrent en halv milliard kroner lavere end deres faktiske forbrug i 2019. Dermed var det ganske givet, at kommunerne ville overskride budgettet igen i 2020, fordi området har været udsat for et stigende udgiftspres de seneste mange år.

58 kommuner havde et højere forbrug på området i 2020 end i 2019, som samlet set løber op i 442 millioner kroner. Men et blik på nedenstående kort viser både, at udviklingen er meget forskellig på tværs af landet, og at udviklingen på området kan være stærkt uforudsigelig for den enkelte kommune.

Eksempelvis er udgifterne til voksenhandicap-området i Aabenraa Kommune faldet med 10,5 procent i 2020, mens nabokommunen Tønder har haft en vækst på 6,9 procent.

Fåtal af kommuner overholder Krags løft

Selvom 58 kommuner havde højere udgifter til området i 2020 end i 2019, så er det et fåtal af kommunerne, der overholder Astrid Krags formodede løft på en milliard kroner.

Ser man alene på løftet på én milliard kroner og fordeler det ud på tværs af kommunerne, så svarer det til, at kommunerne skulle løfte området med 4,5 procent. Det er der kun 24 kommuner, der har overholdt. Ud af de 24 kommuner er det kun Tønder Kommune, der laver løftet indenfor budgettet.

Lægger man i stedet kommunernes budgetløft i 2020 på samlet én milliard kroner oveni regnskabet for 2019 og følger Astrid Krags regnskabslogik, så er der 32 kommuner, som giver det løft af området, som man har lagt op til i budgettet. Ud af de 32 kommuner, er der fire kommuner, der laver løftet indenfor budgettet. Det skyldes, at budgetløftet de fleste steder ikke var nok til at følge med den store budgetoverskridelse i 2019. 

71 kommuner overskrider budgettet

At udviklingen i udgifterne til voksenhandicap-området er svær at forudsige bliver yderligere bekræftet af et blik på udgifterne i forhold til regnskabet. At 71 kommuner overskrider budgettet er dels et tegn på, at der er et budgetmæssigt efterslæb i forhold til de stigende udgifter, dels at der hurtigt kan opstå uforudsete udgifter på området.

Fanø, Egedal, Aabenraa og Slagelse kommuner har alle budgetoverskridelser på over 20 procent, hvor Fanø Kommuner tager den absolutte førsteplads med en budgetoverskridelse på 85,5 procent. Budgetoverskridelsen i Fanø viser, hvor meget få enkelte sager kan flytte på udgifterne, især i kommuner som på grund af deres størrelse er særligt følsom.

Modsat er flere kommuner et godt stykke under budgettet i 2020, hvor Herlev og Struer kommuner i hver deres ende af landet står for de største afvigelser fra budgettet på henholdsvis 25,3 procent og 18,2 procent under budgettet.

FAKTA – Sådan har vi gjort:

Fra Danmarks Statistiks opgørelse over kommunernes regnskaber og budgetter, REGK32 og BUDK31, har vi taget kommunernes nettoudgifter i 2019 og 2020 i budget og regnskab på funktionerne 5.38.38, 5.38.39, 5.38.41, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.53, som vedrører voksne med handicap. Tallene er trukket som driftsudgifter fratrukket statsrefusion. 

Funktionerne er herefter blevet summeret og reguleret til 2020-PL, så vi har kunnet sammenligne regnskab 2019, budget 2019, regnskab 2020 og budget 2020. 2019-tal er blevet korrigeret med 1,01 procent i ændret PL, mens budget for 2020 er korrigeret med 0,996 på grund af en ændret PL-forudsætning ved økonomiaftalen midt i året. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her