Ændringer i antallet af ufaglærte flytter udligningsmillioner

Del artiklen:

Det socioøkonomiske kriterie 25-49-årige uden erhvervsuddannelse kan give nogle dramatiske flytninger af udligningsmillioner, hvis udviklingen fortsætter, som den har gjort de seneste fem år.

Af Peter Risager, [email protected]

Selvom antallet af ufaglærte i Danmark falder støt over hele landet, så er der stor forskel mellem kommunerne på, hvor meget antallet falder. Det betyder, at nogle kommuner kan se frem til milliongevinster fra udligningen, mens andre får et stort tilbageslag.

Eksempelvis kan Københavns Kommune tabe over 200 millioner i udligning på bare fem år, hvis udviklingen fortsætter, fordi antallet af ufaglærte falder voldsomt. Omvendt vil de tabte udligningsmillioner tilfalde de kommuner, hvor antallet af ufaglærte falder mere beskedent.

Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, vil pengene især blive flyttet fra vestjyske kommuner og hovedstadskommunerne til de sjællandske og midtjyske kommuner. 

Det viser en beregning foretaget af NB-Økonomi på baggrund af det socioøkonomiske udligningskriterie 25-49-årige uden erhvervsuddannelse. Kriteriet fordeler i alt 16,8 milliarder kroner mellem kommunerne, og det er derfor store udligningsbeløb, der er på spil.

Om man får flere eller færre penge fra kriteriet afhænger af, om faldet i antallet af 25-49-årige uden erhvervsuddannelse falder mere eller mindre end landsgennemsnittet. Derfor er det gennem udligningsbriller en fordel at have så lille et fald i antallet af ufaglærte som muligt.

Beskeden flytning i 2022-udligning

Selvom kriteriet i alt fordeler 16,8 milliarder kroner, så vil det ifølge vores prognose kun flytte omtrent 95 millioner i 2022-udligningen i forhold til 2021-udligningen.

Her står Lyngby-Taarbæk, Køge og Lemvig kommuner umiddelbart til at få den største gevinst, fordi deres andel af ufaglærte falder langsommere end landsgennemsnittet. I alt står de tre kommuner til en udligningsgevinst på samlet 10,7 millioner kroner fra kriteriet. 

Omvendt har Skanderborg, Varde og Morsø Kommuner de største fald i enhedsværdien fra kriteriet, og de tre kommuner ser ud til at tabe i alt 14 millioner kroner fra kriteriet.

Prognosen skal læses med det væsentlige forbehold, at antallet af indvandrere, som var over 20 år på indvandringstidspunktet, som ifølge kriteriet skal pilles ud, ikke har været muligt at finde for 2022-tallene.

Derfor har vi brugt antallet fra 2021- udligningen, og trukket samme antal fra for hver kommune, som blev trukket fra i 2021-udligningen. Hvis den andel flytter sig mere i nogle kommuner end andre, vil kriterieværdien både i den enkelte kommune og i alt flytte sig.


På lang sigt akkumuleres store tab og gevinster

Ser man i stedet på den længerevarende udvikling i kriteriet, akkumulerer beløbene mærkbart over tid. På den måde bliver Københavns fald i udgiftsbehovet fra 2021 til 2022 på 32,8 millioner til over 200 millioner, når man ser på den samlede udvikling over de seneste fem år, og fremskriver den over de kommende fem år.

Hvis udviklingen over de kommende fem år afspejler udviklingen fra de seneste fem år, vil der i alt blive flyttet 365 millioner mellem kommunerne alene på kriteriet for antal ufaglærte. 

Når man ser på længere sigt, er der adskillige overraskelser i, hvor antallet af 25-49-årige ufaglærte er steget mere eller mindre end landgennemsnittet. Eksempelvis har der været dramatiske fald, som markant overstiger landsgennemsnittet i antallet af ufaglærte i en række yderkommuner, hvor især kommunerne langs den jyske vestkyst og de to kommuner på Djursland udmærker sig.

Omvendt har faldet i antallet af ufaglærte på langt størstedelen af Sjælland været under landsgennemsnittet, mens Fyn viser et ganske broget billede. 

Omvendt fortegn i udligning

Fordi det i udligningssammenhæng er en fordel at have så mange ufaglærte som muligt, så betyder udviklingen i antallet af ufaglærte på tværs af landet, at hvis udviklingen fortsætter som hidtil, vil uddannelseskriteriet flytte penge fra en række vestjyske kommuner til en række sjællandske kommuner.

Det betyder, at der potentielt kan blive flyttet trecifrede millionbeløb fra København og en række yderkommuner til de sjællandske kommuner over de kommende år.

FAKTA – Sådan har vi gjort:

Beregningen er lavet med udgangspunkt i antallet af 25-49-årige i hver kommune, som har enten ingen uddannelse uoplyst uddannelse, eller har grundskolen som højest fuldførte uddannelse. De tal er fundet for hver kommune og summeret i statistikken HFUDD11 i Danmarks Statistiks Statistikbank. 

Her har vi set på udviklingen i tallene fra 2010-2020, 2015-2020 og 2019 til 2020. 

Tallene for 2019 blevet fratrukket forskellen fra 2019-værdierne til kriterieværdien i 2021-udligningen for at finde antallet af indvandrere, der var over 20 år på indvandringstidspunktet. 

Derefter har vi fundet kriterieværdien i 2022-udligningen ved at tage 2020-tallene for ufaglærte i hver kommune og fratrække hver kommunes antal af indvandrere, som var over 20 år på indvandringstidspunktet i 2021-udligningen. 

For at finde udgiftsbehovet er enhedsbeløbet pr. kriteriehit udregnet. De beror på tal fra indenrigs- og boligministeriets Meddelelse om Tilskud og Udligning 2021 med tilføjelse af de nye kriterieværdier i 2022-udligningen. 

Udgiftsbehovet for hver kommune er derefter fundet ved at gange kriteriehits med enhedsbeløbet pr. kriteriehit.

Slutteligt har vi beregnet kriterieværdien gange enhedsbeløb gange 0,95 for at finde udligningsbeløbet for kommunerne i 2021 og 2022. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her