Ny bog med spændende analyser af offentlig styring

Del artiklen:

Finn Østrup, Jørgen Jørgensen og Jesper Zwisler har udgivet en bog med en spændende analyse af den offentlige styring og en harsk kritik af new public management.

Af Arne Ullum, arne@nb-medier.dk

Der er masser af viden og interessante analyser i den nye debatbog, som en tidligere professor, en tidligere universitetsdirektør og en nuværende kommunaldirektør har skrevet.

Analyserne er interessante, fordi de tre forfattere på en gang har dyb indsigt i styringen af den offentlige sektor, og samtidig har modet til at komme med analyser, som på en gang fremstår velunderbyggede og frygtløse.

Hovedpointen er, at new public management er slidt op, og at der er brug for en grundlæggende reform af den offentlige styring baseret på øget faglighed, progressionsbaseret ledelse, opgør med den nuværende filosofi om ligevægt på de offentlige budgetter, og endeligt en opbremsning af væksten i den offentlige administration og regeludstedelse.

Tidl. professor Finn Østrup, tidligere direktør for Aarhus Universitet Jørgen Jørgensen og kommunaldirektør Jesper Zwisler har valgt en arbejdsproces, hvor en forfatter har skrevet et kapitel, som dels de øvrige forfattere, dels et antal personer med indsigt i området har kommenteret og suppleret.

Det er uden diskussion med til at give bogen mange og vigtige nuancer, men det er også med til at gøre den lang og uden en klar pointe.

Bogen kommer med i alt 42 forslag til reform af den offentlige styring fordelt på 22 hovedområder.

Forfatterne understreger selv, at det er et idekatalog til reform af den offentlige styring, og det betyder, at man som læser ikke får leveret et sammenhængende ide til en reform af den offentlige sektor.

Men blandt de i alt 42 forslag, er der mange interessante indspil til en reform af den offentlige styring.

Styrken er den store bredde i forslagene. Svagheden er, at forslagene flere steder synes at virke imod hinanden. På den ene side vil forfatterne have mindre offentlige administration og færre regler, men samtidig vil de indføre en række nye og relativt komplicerede systemer for alt fra ansættelse af offentlige chefer til processer for evaluering af offentlige institutioners resultater for de seneste år.

Bogen “Fornyelse eller kollaps?” kommer ikke med løsningen på den offentlige sektors udfordringer, men den giver et godt indblik i problemerne, og giver læserne et godt idekatalog til at løse problemerne.

Derfor er det også værd at give sig i kast med de i alt 388 sider. For trods de mange nuancer, så er det lykkedes forfatteren at levere en velredigeret og godt skrevet værk.

De tre forfattere deltager i et virtuelt debatarrangement arrangeret af
Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse. 

Fornyelse eller kollaps? En kritik og gentænkning af offentlig styring. 
Finn Østrup, Jørgensen Jørgensen og Jesper Zwisler, Forlaget Samfundslitteratur

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her