Kommunerne går ud af 2020 med historisk høj likviditet

Del artiklen:

Kommunernes samlede likviditet i fjerde kvartal 2020 ligger over 11 mia. kroner højere end likviditeten i fjerde kvartal 2019. Dermed går kommunerne samlet set særdeles velpolstrede ind i 2021.

Af Peter Risager, [email protected]

Der står 37,4 milliarder kroner på kommunernes bankbøger ved udgangen af 2020, og det tal er historisk højt, da kommunerne aldrig før har haft så høj likviditet ved udgangen af året.

Dermed er det nogle særdeles velpolstrede kommuner, der går ind i et 2021, hvor coronakrisen stadig spøger, men hvor fremtidsudsigterne alligevel begynder at lysne.

Kommunernes likviditet fik i 2020 udover finansieringstilskuddet især et stort boost fra midtvejsreguleringen. Her fik kommunerne store beløb til at dække udgifter, der var mere eller mindre relaterede til covid-19.

Efter midtvejsreguleringen, hvor en stor del blev udbetalt i september 2020, gik kommunerne ud af tredje kvartal med den højeste likviditet nogensinde i kommunerne, hvor der samlet var likvide beholdninger for 43,1 milliarder kroner.

Midtvejsreguleringen skal tages med det forhold, at alt tyder på, at det var et pessimistisk skøn for beskæftigelsesudviklingen, der lå til grund for midtvejsreguleringen, hvor kommunerne fik 5,5 milliarder kroner til forsikrede ledige, hvor mindreforbruget under et skal betales tilbage i den såkaldte efterregulering. Det vil dermed give et betydeligt fald i kommunernes likviditet.

Alligevel vil det negative skøn for ledighedsudviklingen efter alt at dømme samlet set polstre kommunernes likviditet, da der ikke er en efterregulering af udgifterne til ikke-forsikrede ledige, hvor kommunerne er blevet overkompenseret med omtrent 1,5 milliarder kroner.

Læs også:
Kommunerne overkompenseret med omtrent 1,5 milliarder

Selvom kommunerne i fjerde kvartal har brugt netto 5,7 milliarder kroner, så er det et lavt beløb sammenlignet med tidligere år, hvor kommunerne eksempelvis i 2019 havde en nedgang i likviditeten på 8,6 milliarder kroner i løbet af fjerde kvartal.

(Artiklen fortsætter under grafen)

Overfinansiering og muligt mindreforbrug

Det pessimistiske skøn for udviklingen i beskæftigelsen kan ikke forklare hele den positive tilgang af likviditet i 2020.

Forklaringen er også, at kommunerne ikke afholdte ligeså mange udgifter som forventet i 2020. Det skyldes primært at covid-19 blandt andet førte til aflysning af arrangementer, udskydelser af nyansættelser, og nye aktiviteter.

Selvom anlægsloftet blev fjernet på grund af coronakrisen, så har blandt andet mangel på håndværkere ifølge de første opgørelser betydet, at kommunerne ikke har gennemført lige så mange anlægsprojekter, som de gerne ville.

Udligningsreformen betyder, at statens overfinansiering af kommunerne rent logisk vil medføre, at kommunernes likviditet vil blive ved med at stige i de kommende år.

Feriepengebetaling

Når kommunerne ikke må bruge de mange likvider på nye pædagoger, hjemmehjælpere eller nye veje, så ser kommunerne efter andre måder at nedbringe likviditeten. Her er indbetalingen af indefrosne feriepenge et sted at starte, hvor flere kommuner er begyndt at forhåndsindbetale store summer til Lønmodtagernes Garantifond.

Ifølge Sjællandske Nyheder besluttede et blåt flertal i Greve Kommune mandag aften at indbetale halvdelen af kommunens gældsforpligtelser til indefrosne feriemidler på 55,7 millioner kroner. Pengene blev taget fra et råderum på cirka 150 millioner kroner af den samlede kassebeholdning på 480 millioner kroner.

Borgmesteren i Greve, Pernille Beckmann (V), sagde ifølge Sjællandske Nyheder på byrådsmødet, at man ville indbetale pengene for at spare løbende afdrag, og fordi administrationen vurderede, at det var den mest fornuftige måde at bruge de overskydende midler, og tilføjede at kommunen “har mere end rigeligt til at indfri halvdelen af den gæld”.

I samme omgang måtte borgmesteren forklare byrådskollegerne, at pengene ikke kunne bruges på “plejepersonale, pædagoger eller andet” på grund af service- og anlægsloftet. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her