Hvordan kan lovændringerne og ændrede arbejdsgange ift. særligt dyre enkeltsager håndteres ud fra ud fra et digitaliseret perspektiv?

Del artiklen:

Pr. 1. januar trådte nye regler i kraft vedr. særligt dyre enkeltsager. Disse regler byder på en række ændringer for kommunerne – særligt ift. deres arbejdsgange.

Af Karina Kidmose, Kommunikation og Marketing, kak@dataproces.dk

Dataproces har tidligere set på, hvordan de nye lovændringer forventes at give kommunerne en stigning ift. merindtægterne samtidig med, at det forventes, at medarbejdernes arbejdsbyrde vil blive øget, idet indberetningerne fremadrettet skal ske på månedlig basis. 

For at understøtte kommunerne afholder vi derfor et webinar d. 21. januar, hvor vi ønsker at sætte fokus på, hvad lovændringerne indeholder samt hvordan arbejdsopgaven fremadrettet kan løses i en digitaliseret proces. Her vil der blive taget udgangspunkt i emner som CPR og bopælssammensætning iht. de nye regler omkring sammenbragte og anbragte børn, udsøgning af data fra økonomisystemet samt periodisering af udgifter – herunder også hvordan de forskellige dele kobles og bruges til at undersøge, om relevante kriterier for statsrefusion er opfyldt.

 Derudover har vi lavet forberedelserne til at få statsrefusion og særligt dyre enkeltsager over i vores digitale platform MARS, der aktivt hjælper sagsbehandleren og hurtigt skaber overblik i det praktiske sagsbehandlingsarbejde. Webinaret vil have fokus på, hvordan den digitale løsning kan understøtte og bidrage til kommunernes arbejde ift. den regnskabsmæssige sagsbehandling af særligt dyre enkeltsager.

 Ved at deltage på webinaret, får du indsigt i: 

  • Reglerne for statsrefusion på særlig dyre enkeltsager – herunder nye arbejdsgange og muligheder for merindtægter
  • Brug af teknologi til at få hurtigt overblik over data og til at understøtte sagsbehandling

  Tid: 21. januar 2021 kl. 9.00-9.30Sted: WebinarJamMålgruppe: Kommunale chefer, ledere og medarbejdere med grundlæggende viden om og indsigt i regnskabsmæssig sagsbehandling af særligt dyre enkeltsager. 

Er du interesseret i at deltage i Dataproces’ webinar, kan du tilmelde dig her: https://event.webinarjam.com/register/50/ok9p4cmm