Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet

Del artiklen:

Kunne du tænke dig at kende det bedste bud på den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 og midtvejsreguleringen vedrørende 2021?

Af Christina V. Christensen, cc@dataproces.dk

Dataproces’ udligningsteam har brugt november samt decembers måneds hjemmearbejde på at fordybe sig i og udvikle en model til at beregne og forudsige den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 samt den forventede midtvejsregulering vedrørende statsgarantien 2021. Modellen er udarbejdet med afsæt i det data, som anvendes til at opgøre efter- og midtvejsreguleringen, og modellen er testet på de forudgående års beregninger, som har valideret beregningsmetoden. 

Frem mod den endelige opgørelse af efterreguleringen ved udgivelsen af statsgarantien for 2022 vil Dataproces opdatere egne beregninger. Den endelige efterregulering af beskæftigelsestilskuddet forventer vi at kunne udarbejde ved offentliggørelsen af det endelige regnskab for 2020. Nuværende estimat er således en prognose baseret på udviklingen i de forudgående tre kvartaler tillagt prognoser for udviklingen i ledigheden for de forsikrede ledige i den resterende del af 2020. Det samme er tilfældet for midtvejsreguleringen – om end det anvendte data er anderledes.

Såfremt I, i din kommune, er interesseret i beregninger vedrørende det forventede niveau, som efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet samt den forventede midtvejsregulering vil have af betydning i din kommune, så tøv ikke med at kontakte Dataproces’ udligningsteam. Ved indgåelse af en aftale herfor vil teamet levere opgørelser – heraf løbende i første halvår af 2021, når opdateringer af den bagvedliggende data foreligger. Således kan I være på forkant med budgetopfølgningen inden efterreguleringen præsenteres den 30. juni 2021. 

Vil du vide mere, kan du kontakte os i dag og få svar på dine spørgsmål: www.dataproces.dk/kontakt