Forstå på tre minutter: Sådan kompenseres kommunerne for merudgifter til corona

Del artiklen:
Kommunerne fik i foråret travlt med at indkøbe mundbind, håndsprit og andre værnemidler, og der er mange steder skruet gevaldigt op for rengøringen i løbet af 2020. Regeringen har lovet kommunerne at kompensere dem for de øgede udgifter, men hvordan fungerer det i praksis? Bliv klogere her.
Kommunerne fik i foråret travlt med at indkøbe mundbind, håndsprit og andre værnemidler, og der er mange steder skruet gevaldigt op for rengøringen i løbet af 2020. Regeringen har lovet kommunerne at kompensere dem for de øgede udgifter, men hvordan fungerer det i praksis? Bliv klogere her. - Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Regeringen har flere gange under coronakrisen lovet kommunerne, at man vil kompensere dem fuldt ud for de øgede udgifter til håndteringen af covid-19. Men hvordan fungerer kompensationen i praksis? Det forklarer NB-Økonomi på tre minutter her.

Af Peter Risager, [email protected]

Under hele coronakrisen har regeringen tydeligt sagt, at håndteringen af covid-19 ikke må koste på velfærden.

Derfor har man garanteret kommunerne, at de ville blive kompenseret fuldt ud for deres udgifter til covid-19, så kommunerne ikke har skullet spare på velfærdsområder for at have råd til ekstra rengøring, værnemidler, udendørs klasselokaler og mange andre udgifter forbundet med de udfordringer, som coronavirusset har bragt med sig.

Kommunerne og regeringen blev ved økonomiaftalen i maj enige om, at kommunerne samlet set foreløbigt skulle kompenseres for corona-udgifter med 2,6 milliarder. Her gik 1,25 milliarder til kommunernes fælles indkøbsenhed KVIK, som skulle indkøbe og distribuere værnemidler til kommunerne. De resterende 1,35 milliarder har kommunerne fået tildelt på baggrund af kommunens indbyggertal.

Det betyder konkret, at en kommune med 1 procent af landets indbyggere fik 13,5 millioner til at håndtere ekstraudgifterne ved covid-19.

Med aftalen blev man også enige om, at man løbende ville følge kommunernes udgifter til håndtering af covid-19, og ville sørge for yderligere statslig kompensation, såfremt det blev nødvendigt.

Yderligere kompensation

Det er aldrig blevet helt klart om, og i givet fald hvordan, kommunernes besparelser på grund af covid-19 skal indregnes i kompensationen.

En af udfordringerne er, at besparelserne både består af aflyste opgaver – altså udgifter som reelt er sparet, og udskudte opgaver som blot skubber en udgift ud i fremtiden og formentligt ind i næste budgetår.

Det spørgsmål bliver særligt aktuelt af, at kommunerne – hvis man ser bort fra covid-19 udgifter – samlet set står til et markant mindreforbrug på op mod fire milliarder kroner i år, som regeringen vil kunne pege på hænger sammen med corona. Det kan eksempelvis være færre nyansættelser, sparede transportudgifter, aflysninger af arrangementer og mange andre områder, som er mere eller mindre forbundet med covid-19.

KL vil modsat sige, at mindreforbruget i høj grad skyldes, at en række opgaver er udskudt, og derfor vil belaste budgettet næste år. Hvis det er tilfældet, så vil kommunerne få et problem, fordi kommunerne på grund af servicerammen ikke kan flytte sparede penge fra et år til forbrug det kommende år.

Læs også:
Bemærkelsesværdig forskel på kommunernes opgørelser af udgifter til covid-19

Nogle kommuner vinder – andre taber

Hvis kommunerne får en yderligere kompensation, vil de ikke blive kompenseret enkeltvis, men få en samlet kompensation, som fordeles efter kommunernes indbyggertal. 

Det vil sige, at en yderligere kompensation vil blive fordelt på samme måde som kompensationen fra midtvejsreguleringen, hvor man ikke tager højde for hvilke kommuner har været hårdest ramt, men blot hvor mange personer der bor i hver kommune. 

Slutfacit bliver derfor, at de kommuner som har haft corona-udgifter under gennemsnittet pr. indbygger tjener på coronakrisen, mens de kommuner som har haft udgifter over gennemsnittet taber på coronakrisen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her