Revision kalder budgetrod i København for besvigelse

Del artiklen:
Regnskabsrodet i Københavns Kommune bliver af Intern Revision anset som en
Regnskabsrodet i Københavns Kommune bliver af Intern Revision anset som en "besvigelse", fordi det tyder på, at nogen bevidst har forsøgt at pynte på regnskabet ved at bogføre serviceudgifter på falske anlægskonti. - Foto: Caroline Ryberg Albæk

Den interne revision i København mener umiddelbart, at der er sket besvigelse i Teknik- og Miljøforvaltningen, fremgår det af notat om sagen. Besvigelsen skulle bestå i, at ledelsen bevidst skjulte underskud på omkring 50 millioner kroner i tre fiktive anlægsprojekter.

Af Arne Ullum, arne@nb-medier.dk

Ledelsen i den del af Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, der tidligere hed Center for Anlæg og Udbud, har ifølge kommunens interne revision angiveligt begået “besvigelse” for at skjule store budgetunderskud, som på nuværende tidspunkt har passeret 50 millioner kroner.

Det fremgår af et notat om sagen, som har dannet baggrund for den pressemeddelelse, som miljø- og teknikborgmester Nina Hedager Olsen (EL) udsendte i sidste uge.

Det er kommunens interne revision, som umiddelbart mener, at der er tale om besvigelse.

“Der kan være tale om bevidst fejlinformation i et regnskab – der medfører, at regnskabslæser får et andet (forkert) indtryk af virksomheden, end det billede regnskabet rettelig burde give,”

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er der ikke noget der tyder på besvigelser, der har haft personlig vinding som motiv.

Afregningsmodel kørte af sporet

For at forstå sagen, skal man helt tilbage til 11. juni 2008, hvor Borgerrepræsentationen under pkt. 26 på sit møde vedtog at indføre intern afregning af kommunens bygherreorganisation. Det gik angiveligt fint indtil 2017, hvor indtægterne fra de afregnede timer angiveligt ikke længere kunne dække udgifterne, og afdelingen akkumulerede derfor et underskud på 37,1 millioner kroner frem til 2019.

Men det fortalte ledelsen for afdelingen efter det oplyste aldrig ledelsen for hele Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ledelsen i afdelingen valgte i stedet at skjule underskuddet ved at oprette tre fiktive anlægsprojekter, som ifølge budgetposten skulle udføres i 2028 og 2029.

“De fiktive anlægsprojekter er opført med negative budgetter og er placeret i budget 2028 og 2029. Dette betyder, at ubalancen ikke har været synlig for såvel direktion, ledelse og udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen, reperiodiseringerne og regnskabsaflæggelsen,” hedder det i notatet.

Og netop det at budgettet er lagt på projekter så langt ude i fremtiden har været afgørende for, at det har været muligt at holde overforbruget skjult.

“Da det negative budget ligger i overslagsårene, som er uden for den periode, som kommunen ser på i forhold til styring af anlægsbudgettet, så har ubalancen ikke har været synlig for såvel direktion, ledelse og udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen, reperiodiseringerne og regnskabsaflæggelsen,” oplyser Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning til NB-Økonomi.

Afdelingen har ifølge notatet brudt bevillingsreglerne på to områder. Dels må forvaltningen ikke afholde udgifter uden at kunne henføre udgiften til en konkret bevilling, dels må forvaltningen ikke have negative budgetrammer uden at kunne anvise håndteringen af de negative budget.

Ifølge Miljø- og Teknikforvaltningen er der tale om tekniske projektkonti, der fremgår på lige fod med alle anlægsprojekter i kommunens økonomisystem. De tre projektkonti er anvendt til mellemregning af udgifter og indtægter vedrørende løn på anlægsprojekterne. Forvaltningen ved ikke på nuværende tidspunkt, om underskuddet fx skyldes manglende tidsregistreringer eller manglende tilpasning af organisationen – og dermed om udgifterne burde været placeret på anlægsprojekterne eller på driften.

Ifølge det interne notat blev direktionen i Teknik- og Mijøforvaltningen først orienteret om sagen på et møde den 16. november, og fire dage senere blev Nina Hedager Olsen orienteret.

Hævede priser uden hjemmel

Mystikken om sagen forøges dog af, at ledelsen i den pågældende afdeling ifølge det oplyste forsøgte at udligne det skjulte underskud ved at hæve timeprisen i den interne afregning med 83 kroner fra 2020.

Men også her var afdelingen angiveligt på kant med regler og retningslinjer, idet der ifølge notatet ikke var hjemmel til at hæve timeprisen i kommunens retningslinjer.

Det fremgår ikke af notatet, om og i givet fald hvordan  afdelingen har kunne hæve timeprisen som belaster andre områders anlægsbudget uden at inddrage ledelsen i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Medfører overskridelse af servicerammen

For at rette op på det misvisende regnskab har Teknik- og Miljøforvaltningen i samråd med kommunens økonomiforvaltning besluttet, at udgiftsføre de cirka 50 millioner kroner i driftregnskabet for 2020.

“Forvaltningen forventer således et nyopstået merforbrug på service i regnskab 2020,” fremgår det af notatet.

Forvaltningen vil dog forsøge at reducere underskuddet på driften ved at finde udgifter, som kan flyttes fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet.

Men Teknik og Miljøforvaltningen har ifølge det oplyste måtte acceptere, at den del af underskuddet som ikke kan lægges over i anlægsregnskabet skal betragtes som et lån, der skal afdrages over seks år.

Mulige personalemæssige konsekvenser

Den administrerende direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, Søren Wille, har lovet Teknik- og Miljøudvalget, at han i februar måned vil orientere udvalget om “eventuelle personaleretlige konsekvenser samt forslag til konkret håndtering af udfordringen.”

NB-Økonomi forgæves at få en kommentar fra ledelsen i det tidligere Center for Anlæg og Udbud til anklagerne om “besvigelse” fra Intern Revision. Navnet på den ansvarlige afdeling bliver holdt hemmeligt, men der er tale om det, som tidligere hed Center for Anlæg og Udbud, men det har ikke været muligt at få oplyst, hvad afdelingen hedder efter en lang række omorganiseringer.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her