Minister sikrer ekstra skattelettelser for 38 mio. kr. – og afværger skattestigninger for over 100 mio. kr.

Del artiklen:
Kalundborgs borgmester Martin Damm kunne bare to dage før sidste frist ændre kommunens budget og indskrive en skattelettelse på 0,4 procent.
Kalundborgs borgmester Martin Damm kunne bare to dage før sidste frist ændre kommunens budget og indskrive en skattelettelse på 0,4 procent. - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den kommunale budgetproces 2021 slog mandag alle rekorder i sene afgørelser, da Social- og Indenrigsministeriet bevilgede ekstra støtte til skattenedsættelser. Gentofte har også fået mere støtte.

Af Arne Ullum, [email protected]

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har i sidste øjeblik næsten halveret den samlede skattestigning i de danske kommuner i 2021. Dermed kan de kommunale skatteydere se frem til at få reduceret den samlede skattestigning fra cirka 300 millioner kroner til cirka 150 millioner kroner.

Ifølge ministeriet har ministeren givet en række kommuner øget støtte til skattenedsættelser, samtidig med at hun har friholdt andre kommuner for sanktioner til staten på grund af skattestigninger. (se skemaer længere nede i artiklen)

Umiddelbart har ministeren givet ekstra rammer til skattenedsættelser for 52 millioner kroner og udvidet rammen for sanktionsfrie skatteforhøjelser med 27,3 millioner kroner.

En række forhold betyder, at ministerens beslutning giver ekstra skattenedsættelser for cirka 38 millioner kroner, og at der bliver aflyst skattestigninger for mellem 100 og 110 millioner kroner.

Indtil ministerens beslutning var det ventet, at de samlede kommuneskatter ville stige med tæt på 300 millioner kroner i 2021, og det tal ventes nu halveret til cirka 140-150 millioner kroner.

Borgerne vil opleve de største effekter i Gentofte og Kalundborg

I Gentofte ventes kommunen at skære omkring 100 millioner kroner af en planlagt skattestigning på 305 millioner kroner på grund af tab på den kommunale udligning. Det svarer til at skatten ikke stiger med de planlagte 1,24 procentpoint, men kun med cirka 0,85 procentpoint, hvilket stadig er den største skattestigning i nogen dansk kommune i 2021.

Gentofte Kommune er netop i disse timer i gang med at udarbejde et ændringsforslag til et byrådsmøde i morgen aften, men det præcise forslag er endnu ikke kendt. Det erfarer NB-Kommune.

I Kalundborg – der vandt stort på udligningsreformen – kan borgerne nu se frem til en skattenedsættelse på 0,4 procentpoint svarende til 33 millioner kroner, oplyser borgmester Martin Damm (V).

Uvist hvor mange kommuner der ændrer skattestigning

Blandt de kommuner, som har fået bevilget ekstra ramme til sanktionsfrie skatteforhøjelser er billedet lidt mere uklart.

Årsagen er, at kommunerne kan reagere på to forskellige måder: 

  • Hvis kommunen oprindeligt valgte kun at hæve skatten med deres skatteramme og dække resten af deres udligningstab gennem besparelser  – det gælder eksempelvis Fanø – så kan kommunen vælge at bruge den ekstra ramme til at sætte skatten mere op.

  • Hvis kommunen som Gentofte valgte at sprænge skatterammen og finansiere sanktionerne med yderligere skat, så kan den nye bevilgede skatteramme udløse store reduktioner i de planlagte skattestigninger.

I og med at Gentofte har planlagt at dække sanktionen og tabt overudligningsbidrag med yderligere skattestigninger, som så igen udløser sanktioner og nye tab på overudligning, så betyder den akkumulerede effekt, at borgmester Hans Toft (K) formentligt i morgen aften kan foreslå sit byråd at reducere den planlagte skattestigning med omkring 100 millioner kroner. Der var ved deadline ikke fremkommet noget officielt ændringsforslag til byrådsmødet.

Derfor udløser støtten ikke ekstra skattenedsættelser i tre kommuner

Den ekstra bevilgede skatteramme udløser kun ekstra skattenedsættelser i Kalundborg og Viborg. I Faxe og Guldborgssund har byrådene valgt  at gennemføre hele den planlagte skattenedsættelse for egen regning, og dermed udløser bevillingen alene et lidt større tilskud, som giver et uventet plus i regnskabet.

Det har ikke været muligt at få oplyst, om den ekstra skatteramme på 1,4 millioner ændrer noget i Rebild Kommune.

I Høje Taastrup er bevillingen kommet alt for sent, siger borgmester Michael Ziegler (K).

“Det har været frustrerende. Vi søgte i slutningen af august. Det kan ikke være svært at regne ud, hvem der skulle have og ikke skulle have – men alligevel brugte ministeriet næsten en måned. Vi sad derfor i budgetforhandlingerne med det her uafklaret.”

“Hvis man havde handlet klogt, havde man hurtigt meldt ud og så fået et overblik. Så kunne have det været en brik, man kunne have diskuteret i budgetforhandlingerne. Det er helt respektløst for den kommunale budgetproces,” siger Michael Ziegler til NB-Kommune.

Kalundborg og Viborg havde forberedt sig

I Kalundborg Kommune bliver skattelettelsen gennemført, selv om kommunen først tirsdag modtog et brev fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) om, at kommunen alligevel kan få støtte til at sænke sin udskrivningsprocent med 0,4 procentpoint fra 24,8 til 24,4 procent. Det oplyser kommunens borgmester Martin Damm (V).

“Vi ændrer nu budgettet, fordi alle 27 byrådsmedlemmer i Kalundborg har stemt for en bemyndigelse til mig om, at jeg kunne ændre i budgettet, hvis vi endte med at få tilskud til nedsættelsen af skatten,” siger Martin Damm til NB-Kommune.

I Viborg har alle byrådsmedlemmer på nær ét givet samme bemyndigelse til borgmester Ulrik Wilbek (V), og derfor vil skatten også blive sat ekstra ned her.

Årsagen til, at der opstod en ledig ramme på i alt 52 millioner kroner til nedsættelse af skatten med tilskud, var, at Slagelse, Ballerup og Syddjurs endte med slet ikke at bruge deres bevilgede støtte til skattenedsættelser, mens Kerteminde kun brugte en del af sin ramme.

Alle kommuner sparer på sanktion

Selvom det i første omgang først og fremmest er Gentofte og de øvrige kommuner med skattestigninger, som sparer sanktion til staten, så vil det både på den korte og især på den lange bane gavne alle kommuner. 

Mens det i de første år er den enkelte kommune, der bærer langt den største del af sanktionen, så bliver den efter fem år delt ud på alle kommuner. Ministerens sene aktion betyder dermed, at kommunerne under ét – ikke som ventet får reduceret deres bloktilskud med cirka 250-260 millioner kroner – men kun med mellem 140 og 150 millioner kroner.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her