Udligningseffekt fritager de fleste kommuner fra skattesanktion

Del artiklen:

Umiddelbart står kommunerne til at miste 260 millioner om året på grund af brud på skatteramme. Men skjult udligningseffekt flytter størstedelen af regningen til få nordsjællandske kommuner.

Af Arne Ullum, [email protected]

De danske kommuner står samlet til at miste 260 millioner kroner om året i bloktilskud i al fremtid, fordi en række kommuner hæver skatten og dermed bryder skatterammen. Men nu viser det sig, at en meget stor del af tabet for langt de fleste kommuner bliver opvejet af et faldende bidrag til den såkaldte overudligningsrabat i udligningssystemet.

De foreløbige tal viser, at ud af den samledede langsigtede sanktion på 260 millioner kroner, så vil regningen for omkring 165 millioner kroner blive sendt retur til en lille gruppe nordsjællandske kommuner. Det er primært Gentofte, Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk.

Forklaringen skal findes i den såkaldte overudligningsbestemmelse i udligningsloven, der ofte betegnes som en af mest komplicerede bestemmelser.

Lidt forenklet sagt, så garanterer bestemmelsen, at ingen kommune kan blive pålagt at betale mere end 93 procent af en ekstra skatteindtægt som følge af stigende indtægter hos borgerne.

Kompliceret forklaring

Forklaringen er, at det kommunale udligningssystem indeholder en særlig beskyttelse, som sikrer at ingen kommuner skal betale mere end 93 procent i udligning. Konkret er det sket ved, at kommuner med lave skatteprocenter og høje indkomster har fået et såkaldt overudligningstilskud, som er finansieret af alle kommuner i Danmark.

Skattestigningerne i 2021 kommer især i de nordsjællandske kommuner, som på grund af udligningsreform og bortfald af særlige kompensationsordninger. Når kommuneskatten stiger, så skal kommunen have et mindre tilskud fra overudligningspuljen, og dermed sparer resten af kommunerne penge.

Som det fremgår af nedenstående skema, så udvikler den kollektive skattesanktion og ændringen i bidraget til overudligningsordningen sig forskelligt.

Årsagen er, at skattesanktionen rammer allerede i 2021, og at vægten mellem den individuelle og den kollektive del ændrer sig hen over de første fem år.

Ændringen i overudligningsrabatten – og dermed den faldende betaling til ordningen – er et år forsinket. Derfor får de mange skattestigninger i 2021 først effekt på bidraget til overudligningsrabatten fra 2022.

Årsagen til, at effekten fra overudligningsrabatten stiger i perioden er, at en række især nordsjællandske kommuner gennemfører løbende skattestigninger frem til 2025 på grund af store tab på udligningsreformen. Kommunerne er fritaget for skattesanktioner på skattestigningerne, men de udløser tab af overudligningsrabat – og dermed en lavere betaling til ordningen fra alle kommuner.

Ovenstående skøn er baseret dels på KL's seneste udmelding til borgmestrene samt oplysninger om ændring i overudligningsrabatten fra de relevante kommuner.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her