Syv kommuner får fuldstændig frihed på udvalgte velfærdsområder

Del artiklen:
"Jeg indrømmer, det er en lidt vild idé," siger Mette Frederiksen i sin åbningstale.

‘Regeringen vil give syv kommuner fuldstændig frihed på et udvalgt velfærdsområde,’ siger statsministeren i sin åbningstale og fortsætter ‘Jeg indrømmer, det er en lidt vild idé.’ Se de syv kommuner her.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, [email protected]

Regeringen lancerer nu det måske mest vidtgående frikommuneforsøg nogen sinde. Syv kommuner bliver sat helt fri for næsten alle statslige lov- og administrative krav, hvis byrådene samtidig fritager de enkelte instutioner for alle de kommunale krav.

“Jeg indrømmer, det er en lidt vild idé. Regeringen vil give syv danske kommuner fuldstændig frihed på et udvalgt velfærdsområde,” sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i sin åbningstale i Folketinget.

I modsætning til tidligere frikommuneforsøg, hvor kommunerne skulle søge om fritagelse fra specifikke love, så er udgangspunktet i det nye forsøg, at kommunerne er fritaget fra alt på området undtaget nogle få grundprincipper.

“Noget helt grundlæggende skal stadig gælde: At undervisningen er gratis, at eleverne går til folkeskolens afgangseksamen – den slags. Men det meste andet? Her må reglerne vige. Det gælder minimumstimetal, elevplaner, klasselofter, nationale test – for bare at nævne nogle få svære eksempler.”

“Ikke fordi, det er dårlig lovgivning – ikke fordi, det er forkerte hensyn,
men fordi vi skal turde lægge ansvaret ud lokalt.”

“De enkelte institutioner får friheden: Ledere, medarbejdere, borgere. Til gengæld forpligter de sig på at levere bedre resultater. For med friheden, ja – der følger ansvaret.”

Kommuner skalogså fjerne alle regler

Til gengæld skal kommunerne også fritage institutionerne for alle kommunale regler.

“De syv borgmestre – de skal nu bede deres byråd og kommunalbestyrelser om opbakning til at sætte den enkelte dagpleje, børnehave, skole, hjemmeplejeenhed eller det enkelte plejehjem fri fra kommunale regler og krav om dokumentation,” siger statsministeren og fortsætter:

“Jeg vil bede jer her i salen om opbakning til det samme. At vi sætter de syv kommuner fri af den lovgivning og statslige regulering, de normalt er underlagt.”

“For hvis det skal virke, så skal vi turde gå hele vejen. Vi må også fjerne regler, som vores partier har kæmpet for at få indført.

“For eksempel Helsingør. De næste tre år får de fuldstændig frihed på
daginstitutionsområdet. Sammen med forældre og det pædagogiske personale får Helsingør lov til at skabe Danmarks bedste dagpleje, vuggestuer og børnehaver,” siger Mette Frederiksen og fortsætter:

“Vi fjerner så meget statslig regulering og lovgivning som muligt. I stedet lader vi mennesker tage ansvaret selv. Vi lever i år 2020. Vi er en af verdens bedst uddannede befolkninger. Vi behøver ikke lovgive om alt mellem himmel og jord.

“Jeg indrømmer, det er en lidt vild idé,” siger hun.

Del af nærhedsreform er styret fra centralt hold

Mette Frederiksen bekræftede i sin tale, at regeringens opfattelse af nærhedsreform går på to ben. Ud over forsøget med at fritage kommunale institutioner for de mange statslige og kommunale regler, så er en anden del decentraliseringen af decentraliseringen af statslige opgaver.

Regeringen har valgt at starte med politiet som det første skridt i nærhedsreformen.

“Politiet er kommet for langt væk fra den almindelige danskers hverdag. Med regeringens udspil til en ny politiaftale halverer vi Rigspolitiet. I stedet opretter vi 20 nye nærpolitienheder: 300 flere betjente i den borgernære indsats i landets politikredse,” lød det fra statsministeren.

Politiforliget giver måske større fysisk nærhed til Politiet, men det fratager samtidig Politiet den daglige beslutning i forhold til, om flere nærpolitistationer er den bedste måde at bekæmpe kriminalitet på.

Det er uvist, hvor mange andre reformer, hvor regeringen fra centralt hold vil decentralisere indsatsen i mindre lokale enheder. Statsministeren nævnte selv de nye skattecentre, og små nærsygehuse har tidligere også været nævnt.

Her er de syv kommuner:
Mette Frederiksen oplyste navnene på de syv kommuner, men kun for en del af dem, hvilket område de har fået frihedsbrev på. Det er:

  • Helsingør (ældrepleje)
  • Rebild
  • Viborg
  • Middelfart
  •  Holbæk (folkeskole)
  • Langeland
  • Esbjerg (folkeskole)

Trætte offentlige ansatte

Som baggrund for friheden til de syv kommuner ridser statsministeren forhistorien op:

“Nærhed handler både om geografi, et opgør med mange års centralisering og om mindre central styring. Mere tid lokalt,” siger Mette Frederiksen og fortsætter:

“Men jeg forstår godt jer offentligt ansatte, som bliver fjerne i blikket, når vi taler om det her på Christiansborg. Og alle jer andre derude, som synes, I har hørt den samme sang tusind gange. Jeg forstår godt, hvis I ikke rigtig tror, det kommer til at ske.”

“Allerede i 80’erne begyndte daværende statsminister Poul Schlüter at tale imod det voksende bureaukrati. Siden er det kun blevet værre og værre. Vi har aldrig brugt flere penge på velfærd, men resultaterne står ikke mål.”

“Det var også baggrunden for de frikommuneforsøg, som VK-regeringen opfandt for nogle år siden. En god idé. Nedefra og op blev der formuleret masser af fine forslag.”

“Sidst vi sad i regering, var særligt Det Radikale Venstre optaget af at sætte kommunerne mere fri. Det var rigtigt.”

Statsministeren fremhæver, at corona-krisen har været lærerig i forhold til den kommende nærhedsreform.

“Offentligt ansatte over hele landet løftede og løfter fortsat en opgave uden fortilfælde.”

“Jeg vil ikke tegne et skønmaleri – der blev og bliver fortsat trukket store veksler. Men når sosu’en, sygeplejersken og læreren siger, at meget pludselig kunne lade sig gøre på kort tid, så skal vi virkelig spidse ører,” siger Mette Frederiksen.

Hun oplyser, at “regeringen har valgt at starte med politiet som det første skridt i nærhedsreformen.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her