Dom over udskældt karakterskalas mulige afløsere er klar

Del artiklen:

Der er for mange problemer ved 7-trinsskalaen, mener regeringen. Ekspertgruppe har vurderet alternativer.

Af Ritzau, [email protected]

Der er fire modeller på bordet, når fremtidens afløser til den nuværende udskældte karakterskala skal findes.

Regeringen nedsatte tidligere på året en ekspertgruppe til at vurdere fordele og ulemper ved fire alternative karaktersystemer.

Det skete som følge af, at en evaluering sidste år pegede på en række problemer ved den nuværende 7-trinsskala.

Eksperternes anbefalinger bliver torsdag morgen fremlagt i en ny rapport.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ser frem til at modtage eksperternes vurderinger.

– Der er ingen tvivl om, at vi har nogle udfordringer ved den nuværende skala, siger hun.

– Det er et problem, at der er meget langt mellem karaktererne på midten af skalaen. Det er også en udfordring, at det nuværende 12-tal for manges vedkommende regnes som den eneste acceptable karakter. Og så skal vi have gjort op med, at vi giver vores børn og unge minuskarakterer.

Eksperterne kommer dog ikke med nogle færdige løsninger.

I stedet præsenterer de en lang række fordele og ulemper ved forskellige alternativer til den nuværende karakterskala.

Det gælder en videreudviklet 7-trinsskala med karaktererne 00, 02, 4, 6, 8, 10 og 12 såvel som en ny karakterskala bestående af 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Derudover gennemgår eksperterne fordele og ulemper ved en eventuel genindførelse af 13-skalaen, som blev brugt i Danmark fra 1963 til 2008.

Og slutteligt vurderer de muligheden for en skala baseret på pointsystemer, der svarer til den engelske karakterskala.

De forskellige skalaer løser forskellige af de udfordringer, der er ved den nuværende skala. Men der er også alle forbundet med mulige ulemper, lyder vurderingen i rapporten.

Ane Halsboe-Jørgensen vil endnu ikke tage stilling til, hvad hun synes om de fire alternative karakterskalaer.

– Jeg vil ikke skyde nogle af dem ned, eller fremhæve nogle frem for andre på nuværende tidspunkt. Der er fordele og ulemper ved alle fire alternativer, som vi nu får et godt og grundigt overblik over, siger hun.

– Det skal vi nu drøfte politisk, og forhåbentligt kan vi på ryggen af de her evalueringer tage en klog beslutning om, hvad der skal sættes i stedet for den nuværende skala.

/ritzau/