Aarhus hæver skatten for at finansiere løft til social- og ældreområdet

Del artiklen:
Selvom en skattestigning i Aarhus er direkte knyttet til kommunens tab på udligningsreformen, så hævder partierne bag budgetforlig, at pengene er gået til at sikre bedre forhold på social- og ældreområdet.
Selvom en skattestigning i Aarhus er direkte knyttet til kommunens tab på udligningsreformen, så hævder partierne bag budgetforlig, at pengene er gået til at sikre bedre forhold på social- og ældreområdet. - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Partierne bag budgetforlig i Aarhus hævder, at skattestigning går ubeskåret til ældre- og socialområdet. Men fakta viser, at skattestigning alene dækker tab på udligningsreform.

Af Arne Ullum, [email protected]

Aarhus Kommune hæver skatten med 78 millioner svarende til 0,12 procentpoint, og pengene skal ifølge partierne bag forliget alene bruges til at hæve bevillingerne til social- og ældreområdet.

“Forligspartierne lægger afgørende vægt på, at skattestigningen går direkte til øget velfærd for de svageste borgere i kommunen,” hedder det i budgetaftalen, som også direkte henviser til den skandale, som udfoldede sig på et af kommunens plejehjem i en TV-dokumentar. “Forligspartierne ser med stor alvor på de udfordringer, der har vist sig hen over sommeren.”

Faktuelt set er det dog ikke korrekt, at skattestigningen går ubeskåret til de ældre. Skattestigningen svarer til det beløb, som Aarhus Kommune tabte på den kommunale udligning, og opvejer dermed alene det tab.

Pengene til ældre og socialområdet kommer i stedet fra det generelle løft, som Aarhus Kommune ligsom alle andre kommuner har fået fra staten, og fra omprioriteringer ander steder i kommunen.

Beviset finder man i det faktum, at Aarhus Kommunes serviceramme stiger med præcist 0,56 procent, hvilket er den vækst, som var lagt ind i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Det svarer til 91 millioner kroner, og dermed ret tæt på det løft, som politikerne i Aarhus har givet ældreområdet.

Borgmester Jacob Bundsgaard anerkender, at skattestigningen går til at dække udligningstabet, men påpeger at uden de stigende skatteindtægter, så kunne man ikke have løftet ældre- og socialområdet.

“Det er meget svært at isolere, hvor pengene kommer fra. Der er mange kilder. Det er også [udover pengene fra økonomiaftalen] almindelige påholdenhed igennem mange år, som giver muligheder for at give ældre- og socialområdet et løft,” siger han.

Derudover har forligspartierne skåret i den bufferpulje, som kommunen har til uforudsete udgifter. Aarhus har de seneste år typisk haft en bufferpulje omkring 50-60 millioner kroner, og i år er den cirka halveret.

Det betyder, at eventuelle budgetoverskridelser hurtigere vil medføre nedskæringer på andre områder, eksempelvis ældreområdet.

“Forbruget af serviceudgifter vil blive fulgt tæt. Hvis det efter 1. kvartal 2021 skønnes, at der er udsigt til en overskridelse af rammen, vil der blive indført en mekanisme til sikring af det decentrale ansvar for overholdelse af egen andel af rammen,” hedder det i budgetteksten, som dermed giver kommunens økonomforvaltning mandat til at kræve kompenserende besparelser for eventuelle overskridelser.

Åbner for at reducere anlægsramme af hensyn til den faseopdelte budgetproces

Kommunen oplyser ikke, præcis hvor store anlægsudgifterne bliver med de vedtagne anlægsprojekter. Men det mere end antydes, at kommunen kan blive nødt til at skære i de planlagte byggerier for at sikre, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen.

“For at Aarhus Kommune bidrager til overholdelse af anlægsrammen, kan det blive nødvendigt inden den endelige budgetvedtagelse at indlægge en negativ reserve, som efterfølgende kan udmøntes, hvis der viser sig behov herfor,” hedder det i aftaleteksten.

Erhvervsplan til 30 millioner kroner finansieres med stop for afvikling af gæld

I et forsøg på at strække pengene har forligspartierne besluttet at kommunen skal stoppe med at afvikle sin gæld de kommende fire år. Pengene skal bruges til en erhvervsplan til 30 millioner kroner om året, som skal sikre flere arbejdspladser i Aarhus.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her