Viborg sparer og prioriterer skattelettelser

Del artiklen:
På rådhuset i Viborg har man gennemført et meget sparsommeligt budgetforlig. Kommunen ligger med budgetforliget for 2021 cirka 55 millioner kroner under deres tekniske serviceramme.
På rådhuset i Viborg har man gennemført et meget sparsommeligt budgetforlig. Kommunen ligger med budgetforliget for 2021 cirka 55 millioner kroner under deres tekniske serviceramme. - Foto: Flemming Jeppesen, Viborg Kommune

Viborg har, som en af de få kommuner med stor gevinst på udligningsreformen, valgt at skære i serviceudgifterne i budgettet for 2021 sammenlignet med 2020, og gennemfører skattelettelser.

Af Arne Ullum, [email protected]

Selvom Viborg Kommune var en af de markante vindere i forbindelse med udligningsreformen, så budgetterer kommunen med at bruge 31 millioner kroner mindre på serviceudgifter i budgettet for 2021 sammenlignet med budgettet for 2020.

Til gengæld sætter den midtjyske kommune skatten ned med 0,2 procent fra 25,7 procent til 25,5 procent , så skatten kommer på niveau med kommunerne i Region Midtjylland.

Budgettet i Viborg er interessant, fordi kommunen i modsætning til mange andre kommuner har valgt at bruge udligningsgevinsten på at sætte skatten ned fremfor at øge den kommunale service.

Borgerne i Viborg kan dog glæde sig over, at den borgernære service til børn og ældre  i 2021 får et lille løft, fordi man kun sparer 20 millioner kroner, samtidig med at man udvider andre budgetposter med et lidt større beløb. Når serviceudgifterne i budgettet direkte falder, så skyldes det tekniske justeringer af nogle reserver.

Mens mange andre kommuner med store udligningsgevinster fremhæver markante serviceløft, så taler Viborgs borgmester Ulrik Wilbek (V) om at “holde fokus på borgervelfærd samtidig med, at vi har råd til at udvikle kommunen.”

Forklaringen på at alle partier pånær Enhedslisten står bag den sparsommelige budgetaftale er ifølge Venstres gruppeformand, Claus Clausen, at partierne i Viborg de seneste år har været vant til at gennemføre store årlige besparelser.

Derfor var det ifølge Claus Clausen positivt, at der lå hele 45 millioner kroner på forhandlingsbordet til disponering, efter forligskredsen havde nikket til et sparekatalog på cirka 20 millioner kroner fra administrationen.

“Der var 45 millioner i frie midler, og selv ikke engang de mest røde kunne komme med ønsker, der oversteg den ramme. Tværtimod,” siger Claus Clausen.

Skattelettelser var i fokus fra start

Ifølge Claus Clausen stod det klart fra starten, at Venstre og De Konservative ville prioritere skattelettelser for at bringe skatten i Viborg ned på niveau med de andre kommuner i Region Midtjylland.

Takket være udligningsreformen havde vi nu chancen for at få vores skatteprocent ned i nærheden af gennemsnittet for Region Midtjylland. Det er også et af de parametre, som tilflyttere ser på. De kigger både på service og skat,” siger Claus Clausen.

Samlet betyder budgetaftalen i Viborg, at kommunen bruger cirka 55 millioner kroner mindre end kommunens tekniske andel af den samlede serviceramme. Hvis alle kommuner udviste samme sparsommelighed, så ville de samlede kommunebudgetter i Danmark ligge omkring 3,2 milliarder kroner under den serviceramme, som kommunerne fik efter økonomiforhandlingerne. 

Fakta: Hovedelementer i aftalen

  • Der tilføres 18 mio. kr. årligt til drift af ældreområdet, heraf 8 mio. kr. til dækning af flere ældre og samlet 10 mio. kr. til styrkelse af det nære sundhedsvæsen, flere hjælper- og assistentelever, samt konsekvenser af flere friplejehjemspladser,
  • Der tilføres 12 mio. kr. årligt til drift af socialområdet, hvoraf de 7 mio.kr. allerede blev givet før sommerferien. Området er udfordret af flere borgere med komplekse behov.
  • Der tilføres 18,6 mio. kr. over de næste tre år til drift af skoleområdet, herunder en samlet løsning for skolerne i Bjerringbro. Det skal ses i sammenhæng med at der i budgettet for 2020-23 samt via finansloven er blevet tilført over 50 mio. kr. til drift af skoleområdet i perioden 2021-24.
  • Til dagtilbudsområdet er der ved sidste års budget for 2020-23 samt via finansloven til gennemførelse af minimumsnormeringer tilført 76 mio. kr. til drift i perioden 2021-24.
  • Der investeres over de næste 4 år 1,35 mia. kr. i kommunale anlæg, inklusive udvikling af kommunale byggegrunde.
  • Der gennemføres reduktioner for ca. 20 mio. kr. årligt, dog ikke forslaget om at undlade annoncering i lokalaviser.
  • Enighed om at sænke skatten (udskrivningsprocenten) med 0,2 pct. fra 25,7 til 25,5, så skatten kommer på niveau med kommunerne i region Midtjylland. Skatten sænkes under forudsætning af, at der opnås kompensation fra staten, jfr. aftalen i udligningsreformen. Der forventes svar fra ministeriet inden 2. behandlingen af budgettet.

Kilde: Pressemeddelse fra Viborg Kommune

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her