Så er tallene her: Se alle kommuners tilskud og udligning for 2021

Del artiklen:

Social- og Indenrigsministeriet har netop offentliggjort meddelelsen om tilskud og udligning for 2021. Se her, hvad det betyder for din kommune.

Af Peter Risager, [email protected]

NOTE: Efter NB-Økonomis afdækning af de mystiske ændringer af de aldersbestemte udgiftsbehov i meddelelsen om tilskud og udligning, har Social- og Indenrigsministeriet trukket tilskudsudmeldingen tilbage. Derfor er oplysningerne i denne artikel forældet.

Kommunerne har ventet i spænding på at se resultatet af meddelelsen om tilskud og udligning for 2021. Tallene får ekstra bevågenhed i år, fordi det er første gang, man fordeler pengene med udgangspunkt i den nye udligningsreform.

I gennemsnit får alle kommunerne 3.008 kroner mere i udligning og tilskud pr. borger, så dermed er det kun kommuner, som har fået mere end det, som reelt har fået flere penge.

Med dagens offentliggørelse kender vi nu tallene for alle kommuner i 2021. Se i kortet her, hvor meget mere din kommune får i tilskud og udligning i forhold til 2020. Artiklen fortsætter under kortet.

Tallene i kortet angiver det samlede tilskud og udligning, kommunerne får i 2021. Det er altså inklusiv udligning af selskabsskat, særlige kompensationsordninger og øget bloktilskud. Samtidig er tallene for 2020 blevet PL-reguleret til 2021-priser.

Derfor er et positivt tal i ovenstående kort ikke nødvendigvis lig med en bedre kommuneøkonomi i 2021. Gevinsten kan eksempelvis komme fra en lavere selskabsskat eller et lavere udskrivningsgrundlag, som for nogen kommuner vil skade kommunens økonomi mere end den øgede udligning gavner den.

Særlige kompensationer og korrektioner

At tallene ikke stemmer overens med regeringens udmeldte effekter af omlægningen af udligningssystemet, er der flere årsager til.

Først og fremmest har kommunernes datagrundlag ændret sig, og kommunerne kan have fået flere eller færre borgere, et ændret udskrivningsgrundlag, andre kriteriehits mv.

Dernæst har kommunernes samlede udgiftsbehov ændret sig, hvilket flytter på enhedsværdien for både de aldersbestemte og de socioøkonomiske kriterier. Altså kan det udløse et højere eller lavere beløb at have en borger i en bestemt gruppe.

Udover de kendte forandringer er der den forskel, at nogen kommuner træder ud af særlige kompensationsordninger for fejl i data for ældre og udlændinges uddannelse. Samtidig træder andre kommuner ind i den særlige kompensationsordning for udlændinges uddannelse. Den får de som kompensation for, at de har været ude af kompensationsordningen. I bunden af artiklen kan du se, hvor meget kompensationsordningerne udgør af det ændrede tilskud og udligning.

Derudover har regeringen beregnet effekterne af udligningsreformen på baggrund af korrigerede tal, som skulle annullere for særlige udsving i kommunernes tilskud og udligning i 2020. Tager man højde for de korrektioner, får eksempelvis Frederiksberg et tab på næsten 90 millioner fra reformen af udligningssystemet.

Endeligt er der en særlig indfasningordning, som betyder at ikke alle kommuner bliver ramt afa hele effekten af udligningsreformen i 2021.

 

Læs også:
Analyse: Skjulte korrektioner flytter 441 millioner kroner i udligning

Større bloktilskud

Med til tallene hører også, at kommunerne får et væsentligt større bloktilskud i 2021, end de gjorde i 2020. I alt stiger tilskuddet fra staten til kommunerne med omtrent 17,7 milliarder, svarende til cirka 3008 kroner per borger.

Dermed stiger det samlede tilskud fra 14.556 kroner per indbygger i 2020 til 17.565 kroner per indbygger i 2021. Den store stigning skyldes i høj grad de øgede udgifter i forbindelse med coronakrisen. Her har man både øget serviceloftet, anlægsloftet, tilskud til øgede beskæftigelsesudgifter og DUT usædvanligt meget, for at undgå en økonomisk krise og sikre, at kommunerne ikke lider store tab i forbindelse med COVID-19 håndteringen.

På den baggrund kan der være flere penge på vej. I slutningen af året sætter KL og regeringen sig sammen igen og diskuterer, hvad de resterende omkostninger til krisen har været. Regeringen har lovet at dække kommunerne fuldt ud for deres tab i forbindelse med COVID-19.

Særligt de øgede udgifter til forsikrede ledige kan blive svære at forhandle på plads, fordi man umiddelbart har lagt op til at kommunernes tab herfra skal dækkes af et øget bloktilskud. Dermed får alle kommuner det samme beløb pr. indbygger, uanset hvor hårdt man har været ramt af stigende ledighed.

I tabellen her kan du se det samlede tilskud og udligning for alle kommuner i 2021, hvordan det har ændret sig i forhold til 2020, og hvor stor en andel af kommunernes gevinster, der kommer fra de særlige kompensationsordninger.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her