Ny refusion rammer hovedstadskommuner

Del artiklen:
Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix
Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix

Omlægningen af den centrale refusionsordning giver tab til kommuner med få socialsager. Flere kommuner advarer om, at ministeriets udgiftsskøn kan være for lavt sat.

Af Uffe Gardel, [email protected]

Omlægningen af den centrale refusionsordning vil ramme en række af de kommuner, som også får tab på udligningsreformen.

Omlægningen blev vedtaget af Folketinget torsdag (læs evt. her). Omlægningen vil på både voksenområdet samt børne- og ungeområdet øge den statslige refusion af udgifter til særligt store sager.  De samlede statslige merudgifter ventes at blive 1,9 milliarder kroner til næste år –  og 2,4 milliarder kroner årligt, når omlægningen er fuldt indfaset.

Disse penge vil imidlertid blive taget ud af det generelle bloktilskud; det følger både af den almindelige totalbalanceregel og specifikt af svar fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg.

Jeg har meddelt kommunalbestyrelsen, at jeg ikke har ro i maven

Sonja Jeppesen, budget- og regnskabschef i Rudersdal Kommune

Hvad konsekvenserne af omlægningen af refusionsordningen bliver for de enkelte kommuner, ved ingen i Folketinget eller regeringen.

“Social- og Indenrigsministeriet har ikke data vedrørende udgiften i hver enkelt sag i de enkelte kommuner,” svarede ministeren tidligere på måneden på to spørgsmål i Social- og Indenrigsudvalget. Og uden disse tal er det umuligt at sige noget om om fordelingsvirkningen af ændringen. 

Overrasket over nul

I nordsjællandske Rudersdal Kommune er man bekymret for, om ministeriets skøn over den samlede udgift på omlægningen i virkeligheden er alt for lavt sat. Rudersdal er nemlig en kommune med få socialsager, og man havde derfor ventet et betydeligt nettotab på, at en større del af finansieringen væltes over på bloktilskuddet. Men sådan ser det ikke ud.

“Som det ser ud lige nu, bliver det et nul for Rudersdal, men min bekymring går dog på, at jeg ikke tror på, at det er det endelige tal; jeg har lidt svært ved at tro, at Rudersdal skule være en gennemsnitlig kommune,” siger Rudersdals budget- og regnskabschef, Sonja Jeppesen.

“Så jeg tror ikke, at ministeriets skøn over udgiften er nok. Det er jo først, når vi begynder at indberette sagerne, at ministeriet ved, hvad omlægningen vil koste.  Derfor har jeg meddelt kommunalbestyrelsen, at jeg ikke har ro i maven,” siger Sonja Jeppesen.

I en anden nordsjællandsk kommune – Fredensborg – står man faktisk i den modsatte situation; man havde ventet et plus, men ender på et nul, stort set.

“Vi er en af de kommuner, som har relativt høje udgifter på de specialiserede områder, så vi har regnet ud, at vi vil få omkring 13,5 millioner kroner i øget refusion,” siger kommunens økonomidirektør, Mads Toftegaard.

“Det bloktilskud, vi mister, er stort set det samme, nemlig 13 millioner kroner, så vi ender med en lille gevinst. Da vi først hørte om omlægningen, regnede vi med en gevinst, så vi er lidt spændt på, hvordan billedet ser ud for andre kommuner.”

Må ikke hæve skatten

Naboen Hørsholm får et tab, og det er også som ventet: Man mister otte millioner kroner i bloktilskud og kommer til at få fire millioner kroner i øget refusion, fortæller økonomichef Thomas Rafn. Men også han er lidt skeptisk over for, om udgifterne på landsplan er skønnet rigtigt.

“Da man skønnede de 1,9 milliarder kroner ved forhandlingerne, tog man jo udgangspunkt i kendte sager. Og hvis tallet eksploderer, vil man måske ændre på både indtægts- og udgiftssiden,” siger Thomas Rafn.

Også Solrød Kommune syd for København venter et lille tab. Konsekvenserne for kommunen er, at bloktilskuddet vil blive reduceret med ca. 7,3 millioner kroner, mens der vil være en merindtægt fra højere refusionssatser på 5,6 millioner kroner. Det vil sige et nettotab på 1,7 millioner kroner, oplyser kommunens pressemedarbejder.

De kommuner, som får tab på omlægningen, må dække sig ind med besparelser eller ved at tage af kassebeholdningen. Der er nemlig ikke ‘frit lejde’ til at finansiere tabet med skattestigninger.

“Det er jo lidt sjovt,” bemærker Rudersdals Sonja Jeppesen.

“Omlægningen er en del af udligning af udligningsreformen, hvor man har aftalt, at vi må hæve skatten svarende til vores tab, men denne her er ikke taget med.” 

Ændringerne

På voksenområdet ændres refusionsgrænserne til at blive de samme som på børne- og ungeområdet, så der gives 25 procent refusion allerede fra en udgift på 830.000 kroner mod 1.090.000 kroner i dag, og 50 procents refusion vil fremover sætte ind allerede ved 1.630.000 kroner mod 2.050.000 kroner i dag. 

Desuden indføres der som noget nyt 75 procents refusion af sager over 2.050.000 kroner, både på voksenområdet og børne- og ungeområdet. Navnligt den sidste ændring vil øge budgetsikkerheden i kommunerne, har Astrid Krag flere gange fremhævet.

Endelig får  kommunerne øget adgang til at lægge udgifter sammen til én sag, så sagen derved løftes op over beløbsgrænserne i refusionsordningen og derved udløser større tilskud.