Kraftvarme-direktør: Regning for lukning kan ende hos borgerne

Del artiklen:
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er afgørende for Svendborg Kraftvarme at kunne fortsætte driften, til værket er gældfrit, siger dets direktør. Derefter kan nedlukning stadig koste 12 millioner kroner eller mere, og uden KL-aftale ender regningen hos kunderne,

Af Uffe Gardel, [email protected]

I Svendborg har et politisk flertal længe ønsket at lukke kommunens kraftvarmeværk, når det er gældfrit i 2024, så for værkets direktør, Kjeld Bussborg Johansen, er det afgørende, om affaldsforliget giver værket i hvert fald denne tidsfrist.

Og det gælder, uanset om det lykkes KL at udarbejde en plan for lukning af affaldsforbrændingslæg, eller ej. Lykkes det ikke, kan der komme en millionregning til værkets kunder, siger Kjeld Bussborg Johansen.

“Sker det, bliver området privatiseret eller liberaliseret; det er alternativet, hvis ikke det lykkes for KL at komme med en liste over værker, der skal indgå i en nedregulering,” siger han.

“Når det sker, så går man på det frie marked og byder ind på det affald, der er, og så er det et spørgsmål om at være dygtig nok til at give de rigtige priser. For et værk som Svendborg Kraftvarme er det noget, vi ikke er ubekendte med; vi er i en situation, hvor vi ikke har lokalt affald nok, så vi har i mange år været ude på det liberale marked for at byde ind på affald.”

Hvad bliver konsekvenserne af at skulle lukke ned uden statslig kompensation?

“Det kommer lidt an på hvor lang tid, vi har til at håndtere det i. I det liberale marked vil staten regulere de enkelte anlæg på miljøbelastning og effektivitet, så man vil begynde at stille skærpede miljøkrav. Så har man en vis periode til at handle i. For vores vedkommende er vores gæld afviklet, når vi kommer til 2024, så har vi perioden indtil da, kan vi godt håndtere økonomien i selve anlægget og en lukning. 

Hvis vi skal lukke værket ned og tømme bygningen, vil det koste seks-syv millioner kroner, og skal vi fjerne det hele, bliver regningen ikke under 12 millioner kroner. Af de penge er der så under alle omstændigheder 30 procent tilbage, som nogen skal betale, og i sidste ende er der kun affaldskunderne i Svendborg, der kan på mål for den regning.

Men hvis man vælger at lukke Svendborg Kraftvarme hurtigt, så skal affaldet afsættes til anden side, og kan det afsættes til en lavere pris, end vi selv kunne forarbejde det til, er der en margin, som kan være med til kompensere kunderne.”

Selv om Svendborg Kraftvarmes fremtid længe har været omdiskuteret, mener Kjeld Bussborg Johansen ikke, at det er en given sag, at værket vil komme med i en eventuel plan fra KL.

“Det er et åbent spørgsmål, om vi vil komme på KL’s liste. Det er da sandsynligt, at vi gør, men det er ikke sikkert, for der er elementer omkring Svendborg Kraftvarme, som gør, at vi kunne være mere effektive, hvis vi havde udbygget anlægget med røggaskondensering. Eller hvis vi kunne komme af med vores varme om sommeren. Ud over det er Svendborg Kraftvarme et ret godt vedligeholdt anlæg, og det tæller formentlig også med.”