Minister imødekommer kritik med ændringsforslag til udligningsreform

Del artiklen:
Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) har ifølge NB-Økonomis kilder oplyst til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg, at hun vil fremsætte ændringsforslag til udligningsreformen for at imødekomme kritik, som kommunerne kom med her på NB-Økonomi.
Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) har ifølge NB-Økonomis kilder oplyst til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg, at hun vil fremsætte ændringsforslag til udligningsreformen for at imødekomme kritik, som kommunerne kom med her på NB-Økonomi. - Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Kritik fra kommunerne får nu social- og indenrigsministeren til at fremsætte ændringsforslag til udligningsreformen vedrørende betalingskommune-registreringer.

Af Arne Ullum, [email protected]

Social- og indenrigsminister oplyste i går til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg, at hun vil fremsætte ændringsforslag til udligningsreformen for at imødekomme kritik fra en række kommuner af planerne om at afskaffe det såkaldte betalingskommunebegreb i CPR-registeret. Det oplyser flere kilder til NB-Økonomi.

Oplysningen kom på et lukket møde i Folketingets Social- og Indenrigsudvalg, hvor ministeriet gav medlemmerne en såkaldt teknisk gennemgang med udgangspunkt i en artikel her fra NB-Økonomi. I artiklen fortalte kommunale økonomichefer, hvordan afskaffelsen af den såkaldte kode-4 for betalingsborgere i CPR-registeret vil udløse omfattende bureaukrati.

Læs også:
Opgør med betalingskommuner kan udløse administrativt kaos i mange kommuner

Ifølge NB-Økonomis kilder drejer det sig om to ændringsforslag.

Først og fremmest vil ministeriet skrive ind i loven, at kommunerne i fremtiden frivilligt kan bruge den såkaldte kode-4 for at registrere de borgere, som andre kommuner har betalingsforpligtelsen over for i relation til eksempelvis institutioner og uddannelsesinstitutioner.

Embedsmændene forholdt sig angiveligt ikke til den oplysning, som økonomidirektør Bodil Kristensen fra Morsø Kommune kom med her på NB-Økonomi tirsdag, hvor hun påpegede, at det ikke ville hjælpe kommunerne stort at åbne for frivilligt brug af kode-4. 

“Det gør ikke nogen forskel, hvis de gør det frivilligt. Hvordan skal vi lave kontrollen, hvis ikke vi kan være sikre på, at alle kommuner har registreret det?” spørger økonomidirektør Bodil Kristensen fra Morsø Kommune . “Det er ikke gennemtænkt”.

Den anden imødekommelse af kritikken handler om, at det eksplicit bliver skrevet ind i loven eller lovens forarbejder, at et udvalgsarbejde skal se på, om kommunerne fravælger de bedste tilbud til borgerne, hvis det ligger udenfor kommunen, og dermed påfører kommunen et udligningstab. 

Ifølge NB-Økonomis oplysninger er der tale om et udvalg regeringen vil nedsætte for at få en grundig evaluering af, om borgerne får de rigtige tilbud på det  specialiserede socialområde.

“Udvalget skal inddrage de samlede økonomiske incitamenter for kommunerne i evalueringen, inkl. refusion og udligning,” har ministeren oplyst i et svar til Social- og Indenrigsudvalget.

NB-Økonomi har forsøgt at få en kommentar fra Social- og Indenrigsministeriet, men det har ikke været muligt inden deadline.