17 kommuner får 860 mio. kr. mindre fra selskabsskat i 2021

Del artiklen:

Lavere skattebetalinger fra erhvervslivet forstærker effekten af udligningsreformen i 2021. Se tallene for alle kommuner her.

Af Arne Ullum, [email protected]

De kommuner, som allerede stod til at tabe på den ændrede udligning og den lavere kommunale andel af selskabsskatten, får oftest yderligere tab i 2021, fordi erhvervslivet betalte mindre i selskabsskat i 2018, som er det år, kommunerne får afregning for næste år.

Den samlede effekt er, at der flyttes 860 millioner kroner fra 17 primært hovedstadskommuner til de resterende kommuner.

Udligningsreformen endte med at reducere udligningen af selskabsskatten, fordi kommunernes andel af selskabsskatten blev sat ned med med én procent, og kommunerne blev tilsvarende kompenseret over bloktilskuddet. Dermed fik kommuner med en højere indtægt pr. indbygger fra selskabsskat end landsgennemsnittet et tab, mens kommuner med en lavere indtægt pr. indbygger end landsgennemsnittet en gevinst.

Det er samme effekt, som gør sig gældende, når provenuet fra selskabsskatten falder, fordi kommunerne samlet set kompenseres for de lavere indtægter via bloktilskuddet.

Selvom hovedtendensen er, at de lavere selskabsskatter forstærker effekten fra udligningsreformen, så er der undtagelser, fordi enkelte kommuner har haft en markant anderledes udvikling i deres provenu fra selskabsskat end landsgennemsnittet.

I den ene ende ligger Assens Kommune, der er ramt af en efterregulering fra før kommunesammenslutningen, som giver kommunen så stort et tab, at det slet ikke kan opvejes af det øgede bloktilskud.

Modsat har eksempelvis Brøndby en så markant fremgang i provenuet, at det opvejer tabet på udligningsreformen.