Konservative borgmestre klart bedst til budgetoverskud i 2019

Del artiklen:
Selvom de konservative borgmestre samlet set har flest regnskaber med en positiv afvigelse til budget, så er det Venstreborgmesteren Henrik Hvidesten i Ringsted, som leverer den største positive budgetafvigelse. (vi ser her bort fra de tre små ø-kommuner, som fik særtilskud efter budgettet var lagt).
Selvom de konservative borgmestre samlet set har flest regnskaber med en positiv afvigelse til budget, så er det Venstreborgmesteren Henrik Hvidesten i Ringsted, som leverer den største positive budgetafvigelse. (vi ser her bort fra de tre små ø-kommuner, som fik særtilskud efter budgettet var lagt).

Konservative kommuner er markant bedre end S og V ledede kommuner til at levere et driftsresultat, der er bedre end budgetteret. Men det er en V-borgmester, der leverer årets største positive afvigelse.

Af Arne Ullum, [email protected]

Ingen over – ingen ved siden af de konservative borgmestre når man i 2019 ser på evnen til at sikre større overskud på driftsresultatet end budgetteret.

Mens det kun er 70 procent af S-borgmestrene og 78 procent af V-borgmestrene, der i 2019 har leveret et bedre driftsresultat end budgetteret, så har samtlige otte konservative borgmestre leveret netop det.

Det viser den årlige gennemgang af den økonomiske styring i landets kommuner fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Hvis man ser på de store negative skæverter i form af et driftsresultat, som er mere end 500 kroner dårligere end budgetteret, så er det Venstre borgmestrene, som topper listen. 14 procent af V-borgmestrene har leveret en negativ budetafvigelse over 500 kroner per indbygger, mens det er 11 procent af de socialdemokratiske borgmestre.

Venstre-borgmester har landets største positive afvigelse

De små selvstændige ø-kommuner fik et særligt tilskud på finansloven for 2019 efter de kommunale budgetter var lagt, og derfor er det ikke overraskende, at de får et bedre reultat end budgetteret.

Derfor er det Ringsted Kommune, som udover ø-kommunerne har landets største positive afvigelse på 2.036 kroner pr. indbygger. 

Borgmester Henrik Hvidesten (V) påpeger, at den bedste økonomistyring ville være at ramme lige på budgettet. Han understreger derfor, at kommunen ret præcist brugte hele den budgetterede serviceramme, og at borgerne derfor har fået den lovede service.

“Men vi brugte ikke vores reservepulje på en procent af budgettet, vi fik en gevinst på fastfrysningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet og derudover havde vi to puljer til IT-investeringer og en ny social investeringsfond, som vi først bruger i 2020,” siger borgmesteren.

Han mener det er udtryk for “ansvarlig økonomisk politik”, at byrådet ikke har brugt de penge, som på den måde blev i overskud på budgettet.

“Sådan en ansvarlig økonomisk politik sikrer, at vi har penge i kassen, når vi blive ramt af skvulp i økonomien som eksempelvis her ved corona-krisen” siger Henrik Hvidesten. Han oplyser i øvrigt, at kommunen bevidst har samlet penge sammen for at investere i et stort erhvervsområde i kommunen.