Få klarhed over budget og økonomi

Del artiklen:
- Foto: Dtock Foto

Budgetlægning vedrørende tilskud, udligning og arbejdsmarkedsområdet. Hvad sker der egentligt inde i maskinrummet hos Dataproces’ udligningseksperter?

Af Christina V. Christensen, cc@dataproces.dk

Budgetlægning vedrørende tilskud, udligning og arbejdsmarkedsområdet

Budgetlægningen kan være en kompliceret proces. Mange faktorer er afgørende for, hvorvidt der skal spares eller investeres i et givent område. Dataproces har specialiseret sig i analyser af det datamateriale, der danner grundlag for den kommunale økonomi. Via samarbejder i de danske kommuner, ved vi, at begreber som optimering, digitalisering og effektivisering af arbejdsgange ikke er ubekendte begreber. I den forbindelse har Dataproces’ udligningsteam udviklet løsninger med det formål at kvalitetsoptimere processer inden for både arbejdsmarkedsområdet og området for tilskud og udligning.

Vi oplever løbende spørgsmål vedrørende, hvordan vores samarbejdspartnere selv kan udarbejde lignende løsninger. Med afsæt i den digitale tidsalders ubegrænsede muligheder for anvendelsen af økonometriske modeller, kunstig intelligens og samkøringen af data, vil vi igennem dette webinar tage deltagerne med ind i det bagvedliggende maskinrum vedrørende to af Dataproces’ løsninger. 

Løsningerne har afsæt i en bred forståelse af datakilder, den kommunale og samfundsmæssige udvikling samt hvordan økonometriske metoder bedst muligt kan anvendes til at optimere og kvalitetssikre den kommunale budgetlægning i den digitale tidsalder. Dette gør det muligt at analysere, vurdere og understøtte den løbende budgetlægning og opfølgning i landets kommuner. Løsningerne hedder således:
–          Budgetlægning: Udligning 
–          Budgetteringsværktøj: Arbejdsmarkedsområdet

Afsættet for begge løsninger er unikke analysemodeller baseret på en samkøring af alt relevant datamateriale inden for området. Modellerne gør det muligt at overskue og vurdere de økonomiske konsekvenser af en given udvikling – også i tilfælde af pludselige skift. 

Hos Dataproces deler vi gerne vores viden og erfaring. Så hvis du har lyst til ekstra viden inden for økonomi og budgettering, så skal du deltage i vores gratis webinar. På webinaret giver Dataproces dig 45 minutters introduktion til vores maskinrum i udligningsteamet med fokus på b.la. samkøring af data, udarbejdelsen af analysemodeller og fremstilling af de præsenterede resultater. Som deltager vil du få et indblik i hvilke redskaber, der er nødvendige, for selv at opstille lignende analysemodeller, der muliggør konsekvensberegninger af eksempelvis en stigende arbejdsløshed som følge af Coronakrisen, fald i egen kommunes skatteindtægter eller konsekvensberegninger vedrørende et eventuelt fald eller stigende befolkningstal.

Tilmeld dig vores gratis webinar her: https://dataproces.dk/webinar