Opgør med betalingskommuner kan udløse administrativt kaos i mange kommuner

Del artiklen:
En lille ændring af CPR-loven i lovforslaget til ny kommunal udligning kan ende med at skade blandt andet omsorgen for de anbragte børn. Årsagen er, at ændringen vil udløse markant mere bureaukrati, fordi sagsbehandlerne på eksempelvis børneområdet i fremtiden skal bruge tid på manuelle registreringer.
En lille ændring af CPR-loven i lovforslaget til ny kommunal udligning kan ende med at skade blandt andet omsorgen for de anbragte børn. Årsagen er, at ændringen vil udløse markant mere bureaukrati, fordi sagsbehandlerne på eksempelvis børneområdet i fremtiden skal bruge tid på manuelle registreringer. - Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Kommunale sagsbehandlere skal i fremtiden manuelt registrere data, som de i dag får fra CPR-registret. Folketinget er ikke blevet informeret om det nye system.

Af Arne Ullum, [email protected]

Udligningsreformen er på vej til at udløse administrativt kaos i mange danske kommuner. Det skyldes, at man i reformen har vedtaget helt at fjerne en registrering af det såkaldte betalinskommune folketal. Det er angiveligt sket uden Social- og Indenrigsministeriet har været opmærksom på, at netop den registerering er central for effektive arbejdsgange for de mellemkommunale afregninger.

Baggrunden for beslutningen om at fjerne registereringen af de såkaldte betalingsborgere fra CPR-registeret er, at de i fremtiden ikke længere udløser tilskud og udligning, fordi bopælskommunen modtager hele tilskuddet.

Indtil nu har man registreret betalingsborgere – altså borgere som har bopæl i en anden kommune end den, som betaler deres service – gennem et system, man kalder kode-4. Med andre ord er det den kode, som holder styr på antallet af betalingsborgere både for betalingskommunen og modtagerkommunen. Og det er altså den kode-4, som Social- og Indenrigsministeriet nu har vedtaget at fjerne helt.

Ifølge lovforslaget vil CPR-loven blive ændret allerede fra første juli, og det vil ifølge økonomiafdelingerne i flere kommuner udløse store administrative problemer og et betydeligt større bureaukrati, fordi de eksisterende billige og effektive arbejdsgange for kontrol med mellemkommunale afregninger bliver slået i stykker.

I Aabenraa Kommune oplyser økonomichef Lene Nymann, at den såkaldte kode-4 i CPR-registeret er en vigtig forudsætning for, at kommunen kan have styr på, at man sender de korrekte opkrævninger til andre kommuner, som skal betale for borgere, som er anbragt på en institution i Aabenraa Kommune.

“Vi har arbejdet en del med at få styr på arbejdsgangen i de mellemkommunale afregninger, og her bruger vi kode-4 til at kvalitetssikre, at vi får sendt de korrekte regninger til andre kommuner,” siger Lene Nymann,. “Hvis de fjerner kode-4, så skal vi have udviklet et andet system, så vi centralt kan have overblik over, hvilke borgere, der skal sendes en mellemkommunal afregning for.”

Mere bureaukrati

På Morsø er kode-4 også en central forudsætning for en effektiv arbejdsgang med afregning af de mellemkommunale udregninger. Økonomidirektør Bodil Kristensen forudser derfor en øget administration, når kode-4 i CPR-registeret forsvinder fra første juli.

“Det betyder endnu mere manuelt arbejde, fordi vi lige nu kan trække en liste over de borgere, som bor et andet sted, og som der skalvære en afregning for,” siger hun. “Når de fjerner kode-4 skal vi have sat et system op, så sagsbehandlerne skal indberette hver gang der kommer en ny borger fra en anden kommune eller vi sender en borger til en anden kommune.”

Ministerium har ikke oplyst Folketinget om de administrative konsekvenser

I slutningen af lovforslaget til ændring af lov om kommunal udligning skal Social-og Indenrigsministeriet oplyse Folketinget om konsekvenserne af lovforslaget. Men hverken her eller andre steder i lovforslaget bliver Folketinget oplyst om, at loven vil udløse en betydelig større mængde bureaukrati i kommunerne.

null
Her er kopi af det skema fra lovforslaget, hvor ministerierne skal oplyse Folketinget om eventuelle "implementeringskonsekvenser" for kommunerne.


Kommuner kan få svært ved at bruge øget refusion til udsatte børn

Ændringen af CPR-loven kan samtidig ende med delvist at spænde ben for de ændrede refusionsregler for udsatte børn, som skulle sikre bedre vilkår for børnene. Årsagen er, at kommunerne i fremtiden skal have styr på de samlede udgifter til børn, som er fra samme familie. Men det bliver ifølge flere kommunale embedsmænd meget svært, hvis kommunerne på grund af ændringen af CPR-registeret ikke længere kan se, hvilke børn fra en familie der er anbragt i en anden kommune.

Også her bliver løsningen formentligt, at sagsbehandlerne skal bruge mere tid på manuelle indberetninger – og det er tid, som formentligt vil gå fra at hjælpe børnene.

NB-Økonomi forventer tirsdag at have en kommentar fra Social- og Indenrigsministeriet på kritikken fra kommunerne.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her