Ekstra milliard til demografien flytter 242 millioner mellem kommunerne

Del artiklen:

Der er stor forskel mellem kommunernes stigende udgifter til børn og ældre i 2021. Derfor bliver nogle kommuner overkompenseret, mens andre underkompenseres.

Af Peter Risager, [email protected]

Stigende udgifter til børn og ældre fordeler sig meget skævt på tværs af kommunerne i 2021. Det betyder, at den ekstra milliard, som kommunerne med den nye økonomiaftale har fået til det demografiske træk, kan blive meget svær at fordele, når kommunerne til oktober skal enes om servicerammen.

De ekstra penge fordeles efter bloktilskudsnøglen, men retten til at omsætte dem i øgede serviceudgifter afgøres af den såkaldte serviceramme, som kommunerne fordeler imellem sig på et borgmestermøde i oktober.

Mens nogen kommuner har store stigende udgifter på det demografiske område, har andre kommuner ligefrem faldende udgifter til området, fordi der kommer færre børn og ældre i kommunen. Derfor vil det give store skævheder mellem kommunerne, hvis den ekstra serviceramme fordeles efter folketallet eller forholdsmæssigt efter sidste års forbrug.

Mens fordelingen af servicerammen fortsat står åbent, så fordeles selve finanseringen efter bloktilskudsnøglen, og vil reelt flytte 242 millioner mellem kommunerne. Ganske enkelt fordi nogle kommuner overkompenseres, mens andre underkompenseres.

Se i kortet her, hvad det betyder for hver kommune, at den ekstra milliard fordeles efter bloktilskuddet. Kommuner markeret med blåt får et tilskud der overstiger udgifterne, mens kommuner markeret med rødt får et tilskud der er lavere end deres stigende udgifter. Artiklen fortsætter under kortet.

Når man fordeler pengene på den måde, betyder det, at Vallensbæk reelt mister knapt 10 millioner kroner, svarende til 558 kroner per indbygger. Grunden er, at de har et højt demografisk træk, hvor både udgifter til børn og ældre ifølge befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik vil stige kraftigt frem mod det kommende år.

I den anden ende ligger Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg og Gentofte, der alle ville få et plus på over 200 kroner per indbygger. De har nemlig faldende udgifter til demografien frem mod 2021. Det er særligt faldende udgifter til børn og +85 årige der gør, at deres samlede udgifter falder.

Der er derfor lagt op til et større politisk slagsmål mellem kommunerne, når de skal blive enige om, hvordan de ekstra penge til demografien skal fordeles. Det skal de til det såkaldte borgmestermøde, som afholdes i oktober.

FAKTA – Sådan har vi gjort:

For hver kommune har vi fundet befolkningsudviklingen fra 2020 til 2021. Tallene er fundet fra statistikken FRKM120 i Danmarks Statistik. Vi har trukket udviklingen for 0-5 årige, 6-16 årige. 65-74 årige, 75-84 årige og 85+ årige. Med udgangspunkt i de tal har vi fra tabel 1.4 i Meddelelsen om Tilskud og Udligning for 2020 fundet, hvad de aldersbestemte udgiftsbehov er for hver gruppe. Udgiftsbehovet har vi ganget på hver aldersgruppe for henholdsvis 2020 og 2021. Udviklingen i udgifterne er blevet ganget med Pris- og Lønudviklingen, som er 1,5 procent frem mod 2021. 

Den totale udvikling i udgifter for hver aldersgruppe er blevet summeret, så vi har fundet kommunernes totale udvikling i udgifter til det stigende demografiske træk. Det tal har vi brugt som fordelingsnøgle for udgifterne til det demografiske træk i hver kommune i 2021. Vi har med andre ord taget udgangspunkt i, at antagelsen om et demografisk træk på 1 mia. kr. i økonomiforhandlingerne er korrekte.

Herefter har vi fordelt den ekstra milliard med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen, som fordeler pengene på baggrund af kommunens totale folketal. Til sidst har vi sammenlignet ændringen i udgifter til området med det tilskud, man ville få med den ekstra milliard fra bloktilskuddet. Forskellen mellem de to er blevet divideret med folketallet for at få udgiften pr. indbygger. Det er det tal, som vises på kortet i artiklen. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her