20 kommuner scorer stort millionbeløb på for sen registrering af udvandrere

Del artiklen:
De såkaldte spøgelsesborgere er typisk østeuropæere, som har været i Danmark for eksempelvis at plukke jordbær, og derefter er rykket videre til et andet land uden at melde sig fra CPR-registeret.
De såkaldte spøgelsesborgere er typisk østeuropæere, som har været i Danmark for eksempelvis at plukke jordbær, og derefter er rykket videre til et andet land uden at melde sig fra CPR-registeret. - Foto: Bax Lindhardt/SP/Ritzau Scanpix

20 kommuner har haft påfaldende store efterregisteringer af fraflyttede udlændinge i første kvartal. Det har sikret kommunerne en samlet gevinst på op imod 100 millioner kroner.

Af Arne Ullum, [email protected]

20 kommuner står til at score en samlet gevinst 50 og 100 millioner kroner, fordi de i strid med en lodret ordre fra Social- og Indenrigsministeriet tilsyneladende først har fået ryddet op i de såkaldte spøgelsesborgere i første kvartal 2020.

Dermed vil de pågældende kommuner få kommunal tilskud og udligning for omkring 120 borgere, som i de fleste tilfælde ikke har boet i kommunen i årevis. Det viser en gennemgang af de seneste detaljerede CPR-data fra Danmarks Statistik.

Det er umuligt at afgøre præcist hvor mange ekstra penge, kommunerne får i tilskud og udligning på grund af de såkaldte spøgelsesborgere. Men et forsigtigt skøn siger, at det formentlig drejer sig om cirka en kvart milliard kroner, som de tyve kommuner vil få ekstra i tilskud og udligning for 2021.

En spøgelsesborger er en udlænding, som har stået i kommunens CPR-register, selvom de forlængst er flyttet ud af Danmark igen.

Læs også:
Minister dumper kommunal cpr-kontrol

Da Social- og Indenrigsministeriet efter en række artikler her på NB-Økonomi blev opmærksom på spøgelsesborgerne, udstedte ministeriet af flere omgange en ordre til kommunerne om at få fjernet spøgelsesborgerne fra folkeregisteret, så kommunerne ikke længere kunne hæve tilskud og udlændinge til de fiktive borgere.

Allerede i den første fase af oprydningen fandt kommunerne cirka 11.000 spøgelsesborgere, men tallet kan være betydeligt højere, da oprydningen er foregået over længere tid.

Læs også:
Kommuner har fundet over 11.000 spøgelsesborgere

Sådan ser regnestykket ud

Når en kommune har en borger stående i CPR-registeret, som ikke længere bor i kommunen, så påvirker det udregningen af kommunale tilskud og udligning på en lang række områder -også i det nye udligningssystem, som gælder fra 2021.

Gennemsnitlige beskatningsgrund: Først og fremmest vil spøgelsesborgerne trække kommunens gennemsnitlige beskatningsniveau ned, da de jo af gode grunde ikke har haft nogen indkomst, som bliver beskattet i kommunen. Den samlede effekt vil typisk svare til udligningsværdien på 75-95 procent af det gennemsnitlige beskatningsgrundlag ganget med den gennesnitlige udskrivningsprocent, hvilket typisk svarer til 40-50.00 kroner pr. spøgelsesborger. Gennemsnittet for de 1163 spøgelsesborgere er cirka 43.000 kroner i udligningseffekt.

Bloktilskud, finansieringstilskud og andre tilskud: Afhængig af spøgelsesborgerens alder og kommunens øvrige forhold er det typisk mellem cirka 500 kroner og fem tusinde kroner pr. spøgelsesborger.

Udgiftsbehov: I det nye udligningssystem er det meget komplekst at se den marginale effekt, en ekstra borger har på udligningen af udgiftsbehov. Hvis spøgelsesborgeren udløser samme udgiftsbehov for gennemsnittet af resten af kommunens borgere, og kommunens udgiftsbehov pr. borger er større end landsgennemsnittet, så vil spøgelsesborgerne også udløse ekstra udligning.

Modsat kan en spøgelsesborger også koste kommunen udligning, hvis den pågældende udløser et udgiftsbehov under gennemsnittet.  Spøgelsesborgerne vil typisk udløse en række sociale kriterier, og derfor vil mange af dem formentligt også udløse ekstra udligning for udgiftsbehov.

Samlet omkring op imod 100 millioner kroner

Ud fra de tilgængelige data er et kvalificeret skøn derfor, at de 20 kommuner samlet har fået en gevinst på omkring 100 millioner kroner ved ikke at få gennemført oprydningen i CPR-registrene til tiden.

Netop kommunernes mulighed for at manipulere med folketallet spillede en væsentlig rolle i designet af det nye udligningssystem, som en række partier blev enige om i starten af maj. Men intet udligningssystem kan kompensere for borgere, som helt banalt er fejlregistrerede.